Nowe ogrodzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dzięki środkom finansowym otrzymanym z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego trwa montaż ogrodzenia systemowego panelowego o długości 375 mb Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie.  Nowe ogrodzenie podniesie bezpieczeństwo podopiecznych placówki. Całkowity koszt zadania wynosi 93.480,00 zł. przy 20% udziale środków własnych.

Starosta Mrągowski Antoni Karaś dziękuje Wojewódzie Warmińsko-Mazurskiemu Panu Arturowi Chojeckiemu za udzielone wsparcie finansowe naszej placówki.