Organizacje pozarządowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Aktualne informacje, ogłoszenia o konkursach oraz ich rozstrzygnięcia znajdują się w "Aktualnościach" w zakładce "Organizacje pozarządowe".

 

Artykuły

UWAGA! KONKURSY – nowe wzory ofert, umów i sprawozdań

Od 3 września 2016 r. obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 395 z późn. zm.).

W związku z powyższym w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizacji zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2017 obowiązują nowe wzory ofert, umów oraz sprawozdań. Wymienione dokumenty dostępne są w plikach do pobrania poniżej treści.

27 stycznia 2017

Anita Zyśk


KOMUNIKAT

Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje, iż w dniu 17. 01. 2017r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, poprzez udzielenie wsparcia finansowego.

17 stycznia 2017

Anita Zyśk


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2017

ZARZĄD POWIATU W MRĄGOWIE na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późń. zm.) i Uchwały Nr XXVI/135/2016 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 17 listopada 2016r w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” oraz Uchwały Nr XXVIII/141/2016 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2017 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2017.

17 stycznia 2017

Anita Zyśk


Czytaj więcej o: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2017

Program współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Program współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

21 listopada 2016

Anita Zyśk


Czytaj więcej o: Program współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Program współpracy na 2015 rok

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Mrągowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie na rok 2014

Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie art. 5a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (tj. Dz. U. z 2014, poz. 1118, z późn. zm.) oraz rozdziału X Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014, przyjętego Uchwałą Nr XL/259/2013 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 18. 11. 2013r.

20 marca 2015

Anna Świder


Czytaj więcej o: Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Mrągowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie na rok 2014

Pliki do pobrania