Organizacje pozarządowe

Artykuły

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Mrągowskiego z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2023

Herb Powiatu Mrągowskiego

Powiat Mrągowski  

SPRAWOZDANIE

z realizacji Programu Współpracy Powiatu Mrągowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023

Mrągowo, maj 2024 r.

 

3 czerwca 2024


Czytaj więcej o: Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Mrągowskiego z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2023

Wykaz organizacji

Wykaz organizacji pozarządowych, działających na terenie powiatu mrągowskiego.

Wykaz został przygotowany w oparciu o dane z ewidencji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Mrągowie. Prosimy o sprawdzanie danych zawartych w wykazie i przesyłanie do  Starostwa ich aktualizacji.

Ankieta aktualizacyjna

31 maja 2021


Czytaj więcej o: Wykaz organizacji

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571), Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Powiatu Mrągowskiego  w roku 2024.

Oceny ofert dokonała Komisja Konkursowa, powołana Uchwałą Nr 305/2423/2024 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 17.04.2024 r, w skład której wchodzili przedstawiciele wskazani przez Zarząd Powiatu w Mrągowie. Do prac w Komisji Konkursowej nie zgłosili się reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie.

15 maja 2024

Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Mrągowie


Czytaj więcej o: Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

KOMUNIKAT

Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje, iż w dniu 20.03.2024r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu mrągowskiego w roku 2024.

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z  2023 r., poz.571) i zapisami Uchwały Nr LXXIX/379/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2024 rok” oraz Uchwały LXXX/382/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia  19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2024, Zarząd Powiatu w Mrągowie, ogłaszając otwarty konkurs ofert, powołuje Komisję Konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert.

20 marca 2024

Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

ZARZĄD POWIATU W MRĄGOWIE 

na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 107), art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z  2023 r.,  poz. 571), Uchwały Nr LXXIX/379/2023  Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2024 rok” oraz Uchwały LXXX/382/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia  19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia  budżetu powiatu mrągowskiego  na rok  2024, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2024.

20 marca 2024

Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Czytaj więcej o: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Komunikat dla fundacji i stowarzyszeń wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Uprzejmie informuję, że stosownie do treści art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1124 z późn. zm.) stowarzyszenia oraz fundacje działające na terenie powiatu mrągowskiego, które przyjmują w gotówce lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 10.000 euro  (bez względu na to, czy płatność to pojedyncza operacja czy kilka operacji, które są ze sobą powiązane) organizacja ta staje się „organizacją obowiązaną” stosownie do treści w/w artykułu.

12 grudnia 2023


Czytaj więcej o: Komunikat dla fundacji i stowarzyszeń wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

Starosta Mrągowski uprzejmie informuje o zakończeniu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Mrągowie - „Programu Współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.

19 października 2023

Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Czytaj więcej o: Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

E-Biuletyn sierpień 2023

W plikach do pobrania znajduje się sierpniowe wydanie e-biuletynu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Wielkie Jeziora Mazurskie".

6 września 2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”


Czytaj więcej o: E-Biuletyn sierpień 2023

E-biuletyn – lipiec 2023 r.

Zapraszamy do zapoznania się z lipcowym wydaniem e-biuletynu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Wielkie Jeziora Mazurskie". 

2 sierpnia 2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”


Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z Art. 19a. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na sfinansowanie kosztów naprawy sprzętu biurowego w Biurze Porad Obywatelskich w Mikołajkach.

27 czerwca 2023


Czytaj więcej o: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Pliki do pobrania