Położenie

Powiat Mrągowski położony jest w północno-wchodniej Polsce, w środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego, a w jego skład wchodzą :


Siedzibą władz samorządowych powiatu (Starostwo Powiatowe) jest miasto Mrągowo.

Odległość do miasta wojewódzkiego (Olsztyn) wynosi ok. 70 km, natomiast do innych, dużych ośrodków miejskich od 220 do 230 km (Warszawa, Gdańsk). Granica Państwa (przejście Bezledy z Federacją Rosyjską - Obwód Kaliningradzki) znajduje się o ok. 90 km od Mrągowa.

Pod względem fizjograficznym Powiat Mrągowski położony jest w obrębie dwóch regionów:

Lot balonem Mrągowo - Rydwągi (2011-09-17) - fot. M. Modzelewski
fot. pochodzi z archiwum Urzędu Miasta Mrągowo - autor Marian Modzelewski


Ukształtowanie powierzchni i litologia obu krain są typowe dla obszarów polodowcowych, a cechą ich krajobrazu jest niespotykane nigdzie w kraju, na taką skalę skupienie dużych, naturalnych zbiorników wodnych, zajmujących ok. 14% powierzchni powiatu (w Gminie Mikołajki wskaźnik ten osiąga poziom ok. 23% ).

Drugim, obok jezior, charakterystycznym elementem krajobrazu tego terenu są rozległe, zwarte kompleksy leśne, rozciągające się w południowej jego części, na obszarach sandrowych (Puszcza Piska) - łącznie lasy na terenie powiatu zajmują ok. 31% powierzchni.


Przez teren powiatu przebiegają, z zachodu na wschód dwa jego podstawowe szlaki komunikacyjne:


Oprócz w/w połączeń na kierunku wschód - zachód, powiat posiada szereg szlaków komunikacyjnych (drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne), przede wszystkim w układzie północ-południe, z których najważniejsze to:


a także szlak żeglugowy Wielkich Jezior Mazurskich (Węgorzewo - Pisz), którego środkowa część przebiega przez teren powiatu (Gmina Mikołajki).