Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Powiatu Mrągowskiego realizują następujące placówki:

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
  11-700 Mrągowo, ul. Warszawska 53, tel 89 743 33 60, fax. 89 743 33 70, adres e-mail: pcpr@powiat.mragowo.pl, strona www: http://www.pcpr.powiat.mragowo.pl/

 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie
  11-700 Mrągowo, ul. Stanisława Wyspiańskiego 1, tel 89 741 34 42, strona www: http://www.mops.mragowo.pl/

 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie
  11-700 Mrągowo, ul. Wojska Polskiego 5A/12, tel/fax : (89) 741 33 07, 741 83 92 e-mail : gops_mragowo@wp.pl, strona www: http://bip.warmia.mazury.pl/mragowo_gmina_wiejska/142/Gminny_Osrodek_Pomocy_Spolecznej/

 4. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach
  11-730 Mikołajki, ul. ul. Kolejowa 7, tel./fax. 087 4219065, e-mail: mgops@mikolajki.pl, strona wwww: http://www.bip.mgops.mikolajki.pl/

 5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach
  11-731 Sorkwity, ul. Olsztyńska 16 A, tel. 89 742 85 40, fax 89 742 85 38, e-mail: gops3@wp.pl, strona www: http://www.gopssorkwity.idsl.pl/

 6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach
  11-710 Piecki, ul. Zwycięstwa 35, tel. 742 22 78, fax. 89 741 38 90, e-mail: gops@piecki.com.pl, strona www:http://www.gopspiecki.strefa.pl/

 7. Środowiskowy Dom Samopomocy w Mrągowie
  11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 34, tel. 89 741 22 12, e-mail:  sds.mragowo@wp.pl, strona www: http://sdsmragowo.ucoz.com/