Jeziora w tzw. strefie ciszy

Zakaz używania silników spalinowych obowiązuje na następujących akwenach powiatu mrągowskiego:

1. stanowiących lub wchodzących w skład rezerwatów zgodnie z art. 15 pkt 1 ust. 21 ustawy z dn. 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 poz. 880 z póź. zm.): 

 

2. ustanowione Uchwałą Rady Powiatu Mrągowskiego nr VII/30/2003 z dn. 26.03.2003r. z póź. zm. (Dz. U. Woj. Warm.-Maz. z 2003r. nr 69 poz. 1008 z póź. zm.):

  • Zyndackie              gm. Sorkwity
  • Jełmuń                    gm. Sorkwity (w granicach powiatu mrągowskiego) 
  • Warpuńskie           gm. Sorkwity
  • Probarskie             gm. Mrągowo
  • Sarż                           gm. Mrągowo
  • J. Juksty                  gm. Mrągowo
  • J. Lampackie         gm. Sorkwity
  • J. Lampasz             gm. Sorkwity
  • rz. Sobiepanka     gm. Mrągowo
  • J. Kujno                    gm. Mrągowo
  • J. Dłużec                  gm. Piecki
  • J. Białe z Zat. Kąt Macharski    gm. Piecki
  • J. Gant                      gm. Piecki
  • rz. Babięcka Struga     gm. Piecki
  • J. Zyzdrój Wielki    gm. Piecki (w granicach powiatu mrągowskiego)
  • J. Piłakno                 gm. Sorkwity
  • J. Gielądzkie           gm. Sorkwity
  • J.Salęt Mały            gm. Mrągowo
  • J. Inulec                    gm. Mikołajki
  • J.Głębokie               gm. Mikołajki
  • J. Płociczno            gm. Mikołajki
  • J. Jorzec                   gm. Mikołajki
  • J. Zełwążek             gm. Mikołajki
  • J. Nawiady               gm. Piecki
  • J. Wągiel                   gm. Piecki/Mrągowo

3. wchodzących w skład Mazurskiego Parku Krajobrazowego (nie dotyczy J. Śniardwy– bez J. Kaczerajno i Zat. Łuknańskiej oraz J. Bełdany- bez Zat. Iznockiej i Zat. Wygryńskiej) zgodnie z rozporządzeniem nr 9 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dn. 26.01.2006r. w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Dodatkowe informacje pod nr tel. 89 742-14-58.

Autor: Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska