Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie - JESTEŚMY ZAWODOWCAMI

31 stycznia 2017

Projekt Jesteśmy Zawodowcami realizowany przez Firmę Nu Media Elżbieta Jażdżewska w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Mrągowie skierowany jest do uczniów klas III i IV technikum , klas III szkoły zawodowej oraz nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Mrągowie i Mrągowskiego Centrum Kształcenia.*


Projekt Jestesmy Zawodowcami

 

Projekt obejmuje wyposażenie w dodatkowe umiejętności miękkie, umiejętności zawodowe i umiejętności praktyczne 32 uczniów oraz wyposażenie w kompetencje zawodowe i umiejętności praktyczne 7 nauczycieli. Celem projektu jest dostosowanie umiejętności uczniów i nauczycieli ZDZ oraz MCK do potrzeb pracodawców z powiatu mrągowskiego.

Dla uczniów projekt obejmuje:

Dla nauczycieli projekt obejmuje:

Ponadto gwarantujemy niecodzienną metodę prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń, czyniąc naukę bardziej urozmaiconą i przyjemną.

*Projekt dotyczy uczniów klas III i IV technikum oraz III klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej o profilach technicznych

Projekt realizowany jest od 01 lutego 2017 do 30.09. 2018 roku. W lutym 2018 roku odbędzie się rekrutacja I grupy uczniów ( 16 osób) i 7 nauczycieli. W październiku 2017 odbędzie się rekrutacja II grupy uczniów. Projekt realizowany będzie zgodnie z polityką równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Główny cel projektu: Celem projektu jest dostosowanie umiejętności 32 uczniów i 7 nauczycieli ZSZ oraz MCK do potrzeb pracodawców z powiatu mrągowskiego. Projekt realizowany jest od 01.02.2017 roku do 30.09. 2018 roku

Wartość projektu: 827 261,25 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 744 217,25 zł

Wszystkie informacje i dokumenty wymagane do udziału w projekcie dostępne są na stronie: www.projekt-numediapoland.pl

W Plikach do pobrania (poniżej) dostępne są:

  1. Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji uczniów do projektu "Jesteśmy Zawodowcami" - Nabór nr 1,
  2. Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji nauczycieli do projektu "Jesteśmy Zawodowcami".

Biuro projektu :
Nu Media Elżbieta Jażdżewska 10-502 Olsztyn, ul. Kościuszki 12/2
Koordynator Projektu :
Dariusz Naworski tel. 510 069 388 /e-mail: naworski5@wp.pl
Koordynator szkolny:
Waldemar Cybul, tel. 604 276 482

Autor: Marek Szmigiel