Dofinansowanie w ramach konkursu grantowego "Cyfrowy Powiat"

20 września 2023

cyfrowy powiat

Powiat mrągowski otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 148 317 złotych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na dalszą cyfryzację urzędu, zakup nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania.