Jubileusz 25-lecia Samorządu Powiatu Mrągowskiego

5 września 2023

To był niezwykły dzień, pełen wzruszeń, wspomnień, podziękowań i gratulacji.

W sobotę, 2 września br. w Starostwie Powiatowym w Mrągowie świętowano 25-lecie powstania samorządu powiatowego.

Rok 1998, w którym odbyły się wybory samorządowe do rad powiatów, trwale zapisał się w kartach historii lokalnych społeczności. Samorząd to serce demokracji, miejsce, gdzie decyzje są podejmowane blisko ludzi. Aktywność samorządowa na każdym szczeblu jest odpowiedzialną służbą.

Doświadczenia 25-ciu lat samorządności powiatowej pokazują, że umiejętność współdziałania umożliwia skuteczne realizowanie przedsięwzięć, przyczyniających się do poprawy życia społeczno-gospodarczego obywateli.

Rozwój infrastruktury transportowo-drogowej, inwestycje w edukację, zdrowie, wsparcie dla lokalnej przedsiębiorczości – to wspólne osiągnięcia kolejnych kadencji. Równocześnie jest wiele wyzwań,  przed którymi stoją samorządowcy.

Jubileusz, z udziałem władz województwa, miast, gmin, starostów mrągowskich wszystkich kadencji, przewodniczących rad, radnych powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych, przedsiębiorców,  był okazją do wyrażenia słów wdzięczności za służbę publiczną, dialog, za każde przedsięwzięcie służące dobru lokalnych społeczności. Do wszystkich, którzy wnieśli nieoceniony wkład w rozwój naszego samorządu Starosta Barbara Kuźmicka-Rogala i  Przewodniczący Rady Powiatu Roman Rapkowski skierowali wyrazy uznania.

Podziękowania w stronę władz samorządowych powiatu mrągowskiego przekazali również zaproszeni goście, na czele z Panią Sylwią Jaskulską - członkiem Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz obecnym profesorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Wiesławem Łachem, który wystąpił z prelekcją dotyczącą samorządności w powiatach.

Jubileuszowemu spotkaniu towarzyszyła niezwykła atmosfera, były wspomnienia, rozmowy o teraźniejszości, a także o przyszłości samorządu.

Starosta Barbara Kuźmicka-Rogala podkreśliła, iż „Patrząc w przyszłość, widzi samorząd powiatu, który nadal będzie się rozwijał, który będzie otwarty na innowacje. Razem, w warunkach konstruktywnego rozwiązywania problemów i wzajemnego szacunku, można osiągnąć jeszcze więcej, budując społeczność gotową na wyzwania XXI wieku”.

W części końcowej spotkania wszyscy goście zostali uhonorowani przez starostę i przewodniczącego rady powiatu okolicznościowymi statuetkami oraz zaproszeni na jubileuszowy tort, który w prezencie przekazał Pan Marek Szabelski.

Po oficjalnej części w urzędzie, chętni mogli skorzystać z ogólnodostępnego dla  mieszkańców i gości powiatu festynu „Po Rybkę”, dofinansowanego w ramach programu operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Wszystkim uczestnikom jubileuszowego spotkania

 władze powiatu mrągowskiego składają wyrazy szacunku i wdzięczności za obecność, słowa wsparcia i przekazane gratulacje.

Udział wspaniałych Gości w wydarzeniu nadał mu wyjątkowego charakteru i rangi. 

 

Poniżej galeria z wydarzenia oraz listy okolicznościowe i podziękowania, które wpłynęły do powiatu mrągowksiego. 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie Obraz św. Michał Archanioł - pamiątka wręczona przez ks. kan. Roberta Kaniowskiego proboszcza parafii św. Rafała Kalinowskiego w Mrągowie

  Obraz św. Michał Archanioł - pamiątka wręczona przez ks. kan. Roberta Kaniowskiego proboszcza parafii św. Rafała Kalinowskiego w Mrągowie