Urząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 marca 2019

Informacja o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa i o możliwościach zapoznania się z jego treścią.

 

Zgodnie z art.. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko Zarząd Województ6wa Warmińsko-Mazurskiego informuje, iż Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwałą nr IV/66/19 z dnia 18 lutego 2019 r. uchwalił aktualizację „Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022”.

Z treścią ww. dokumentu wraz z podsumowaniem, o których mowa w art. 55 ust. 3 wzmiankowej ustawy (stanowiącym załącznik nr 2 do ww. uchwały), można zapoznać się w siedzibie Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przy ul. Głowackiego 17, w pokoju nr 330, w godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod adresem: bip.warmia.mazury.pl.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie