Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Komunikat

Przejdź do - Komunikat

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że do 15 lutego 2021 r. można zgłaszać uwagi do projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

21 stycznia 2021

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Czytaj więcej o: Komunikat

Rewitalizacja zabytkowej kamienicy

Przejdź do - Rewitalizacja zabytkowej kamienicy

logo

W dniu 20.01.2021 r. Zarząd Powiatu Mrągowskiego podpisał umowę na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont poddasza oraz dachu budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie”.

Wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Przemysłowej 8 w Mrągowie.

20 stycznia 2021


Czytaj więcej o: Rewitalizacja zabytkowej kamienicy

Modernizacja lokalu mieszkalnego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

flaga i herb

W dniu 19.01.2021 r. Zarząd Powiatu Mrągowskiego podpisał umowę na realizację zadania pn. „Modernizacja lokalu mieszkalnego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie”.

Wykonawcą robót została p. Karolina Drabińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Instalacyjno-Budowlana EKO-TERM Drabińska Karolina, z siedzibą Stare Sady 10, 11-730 Mikołajki.

20 stycznia 2021


Czytaj więcej o: Modernizacja lokalu mieszkalnego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Obchody Dnia Pamięci Ofiar Obu Totalitaryzmów na Warmii i Mazurach

Przejdź do - Obchody Dnia Pamięci Ofiar Obu Totalitaryzmów na Warmii i Mazurach

18 stycznia 2021 r. w Działdowie po raz pierwszy obchodzono Dzień Pamięci Ofiar Obu Totalitaryzmów na Warmii i Mazurach. Uroczystość zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Starostwo Powiatowe w Działdowie oraz Urząd Miasta Działdowo przy współudziale przedstawicieli władz samorządowych regionu, w tym Powiatu Mragowskiego, skupiona była na oddaniu hołdu i czczeniu pamięci tysięcy niewinnych osób, którzy stali się ofiarami obu totalitaryzmów.

19 stycznia 2021


Czytaj więcej o: Obchody Dnia Pamięci Ofiar Obu Totalitaryzmów na Warmii i Mazurach

Dzień Pamięci Ofiar Obu Totalitaryzmów na Warmii i Mazurach

18 stycznia 2021 roku po raz pierwszy w naszym regionie będziemy obchodzić Dzień Pamięci Ofiar Obu Totalitaryzmów na Warmii i Mazurach. Wydarzenie ma na celu czczenie pamięci tysięcy niewinnych osób, oddanie hołdu mieszkańcom tej ziemi, jeńcom wojennym, robotnikom przymusowym, obywatelom Polski i innych państw, którzy w naszym regionie stali się ofiarami obu totalitaryzmów. Tu zostali zamordowani, trwale okaleczeni fizycznie i psychicznie, osadzeni w obozach i więzieniach, zmarli w wyniku tortur, katorżniczej pracy, głodu, chorób, nieludzkich warunków przetrzymywania i transportowania, a także stąd i tu byli deportowani.

W tym dniu, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 maja 2020 r. odbędą się pierwsze obchody Dnia Pamięci Ofiar Obu Totalitaryzmów.

Szczegółowy program: https://moje-dzialdowo.pl/wiadomosci/obchody-dnia-pamieci-ofiar-obu-totalitaryzmow-w-dzialdowie-dzialdowo-oboz-15450794

18 stycznia 2021


Czytaj więcej o: Dzień Pamięci Ofiar Obu Totalitaryzmów na Warmii i Mazurach

Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami

Starostwo Powiatowe w Mrągowie jest czynne w poniedziałki w godzinach 8:00 – 16:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Uzgodnienia terminu wizyty w Urzędzie można dokonać za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji, w szczególności poprzez: pocztę elektroniczną na adres e-mail: starostwo@powiat.mragowo.pl, elektroniczną skrzynkę podawczą znajdującą się na platformie e-PUAP lub faksem na nr 89 741 72 75. Zgłoszenie zostanie przekazane do merytorycznego pracownika, który skontaktuje się za pomocą wybranego sposobu komunikacji (telefon, SMS, mail, faks) w celu potwierdzenia miejsca i terminu wizyty.

Możliwe jest również umówienie spotkania poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny z pracownikiem właściwego Wydziału (godziny pracy Urzędu oraz wykaz aktualnych telefonów kontaktowych znajdują się na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Mrągowie Telefony w Urzędzie - Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie).

15 stycznia 2021


Czytaj więcej o: Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami

Podziękowania

Informacja o wolnych miejscach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, iż Ewangelicki Dom Opieki „ARKA” w Mikołajkach, dysponuje wolnymi miejscami.

Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku i dla osób przewlekle somatycznie chorych.

W sprawie ustaleń dotyczących umieszczenia osoby w domu pomocy społecznej w Mikołajkach prosimy o kontakt telefoniczny: 89/743-33-63, 89/743-33-64  lub e-mailowy: pcpr.kulikowska@powiat.mragowo.pl

Osoba prowadząca sprawę w Powiatowym Centrum  - Bożena Kulikowska – starszy pracownik socjalny.

Zapraszamy też do kontaktu bezpośrednio z Ewangelickim Domem Opieki „ARKA” w Mikołajkach telefon kontaktowy:  502 719 711 lub 500 047 992.

7 stycznia 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: Informacja o wolnych miejscach

Wsparcie dla DPS w walce z epidemią COVID-19, w ramach projektu „Pomagajmy Razem”

loga 

 

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie, ul Młodkowskiego 19 otrzymał grant w wysokości: 489.472,30 zł.

Powiat  Mrągowski 21 sierpnia 2020 r. podpisał umowę o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. „Pomagajmy Razem” nr: POWR.02.08.00-00-0103/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19.

7 stycznia 2021

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie


Czytaj więcej o: Wsparcie dla DPS w walce z epidemią COVID-19, w ramach projektu „Pomagajmy Razem”

Świąteczne kartki

Święta Bożego Narodzenia są okazją do życzeń, pozdrowień przesłanych do władz powiatu, zarówno przez firmy, instytucje, jak i osoby prywatne. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie pamięć i życzliwość ludzka jest niezwykle ważna i potrzebna.

Jedną z takich „pocztówek”, bardzo wzruszającą, jest ta, z życzeniami od Pani Jadwigi Pożareckiej - małżonki nie żyjącego Pana Józefa Pożareckiego - żołnierza z Mrągowa, walczącego na Westerplatte.

Gorąco dziękujemy wszystkim Państwu, którzy o nas pamiętają i przekazujemy z serca płynące, najlepsze, świąteczne pozdrowienia.

 

21 grudnia 2020


Czytaj więcej o: Świąteczne kartki