Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Informacja o wszczęciu postępowań przetargowych - dofinansowanie z PROW/ LGD

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie wszczyna postępowania przetargowe dla robót budowlanych, które zostały dofinansowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.
 
 Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Muntowo - Kosewo – Etap I

5 października 2017

Anna Zyśk


Czytaj więcej o: Informacja o wszczęciu postępowań przetargowych - dofinansowanie z PROW/ LGD

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3. ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie projektu uchwały Rady
Powiatu w Mrągowie w sprawie „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

4 października 2017


Czytaj więcej o: Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie i Mrągowskiego Centrum Kształcenia

projekt

Powiat Mrągowski otrzymał w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dofinansowanie w kwocie 2.773.127,57 zł. Całość zadania planowania jest w wysokości 3.449.334,88 zł.

Wniosek złożono na zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych Powiatu Mrągowskiego”.

2 października 2017


Czytaj więcej o: Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie i Mrągowskiego Centrum Kształcenia

Powiat Mrągowski pozyskał 50.000,00 zł.

Przejdź do - Powiat Mrągowski pozyskał 50.000,00 zł.

Na wniosek Starosty Mrągowskiego Pana Antoniego Karasia oraz byłej Dyrektor Zespołu Oświatowo-Sportowego „Baza” Pani Reginy Tołkowicz Urząd Marszałkowski Województwa W-M przyznał Powiatowi Mrągowskiemu dotacje celową w wysokości 50 tys. zł. na zakup sprzętu żeglarskiego dla grup sportowych w w/w szkole. Dziękujemy, oczekując na stosowną umowę, która pozwoli sfinalizować zakup sprzętu.

28 września 2017

Jolanta Puchalska-Olszewska


Czytaj więcej o: Powiat Mrągowski pozyskał 50.000,00 zł.

Wyróżnienia

Przejdź do - Wyróżnienia

Na wniosek Starosty Mrągowskiego Pana Antoniego Karasia Minister Sportu i Turystyki przyznał Zespołowi Szkół w Baranowie Odznakę Honorową "Za Zasługi dla Turystyki". Wyróżnienia dokonał Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin.

26 września 2017

Jolanta Puchalska-Olszewska


Czytaj więcej o: Wyróżnienia

XVIII edycja turnieju "Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku"

Przejdź do - XVIII edycja turnieju "Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku"

Zacznij piłkarską przygodę jak reprezentanci. Udział w tym Turnieju to pierwszy krok do świata wielkiej piłki

26 września 2017

Agata Lewandowska


Czytaj więcej o: XVIII edycja turnieju "Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku"

PROEJKT PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA PRZY ZSS

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie zaprasza projektantów do składania ofert na: "Projekt budowlano – wykonawczy Przedszkola na parterze budynku  Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie".

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://zssmragowo.edu.pl

19 września 2017

Anna Gromańska


Czytaj więcej o: PROEJKT PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA PRZY ZSS

Ogłoszenie o Rozpoczęciu Rekrutacji Uczniów Do Projektu "Jesteśmy Zawodowcami" Nabór nr 2

Przejdź do - Ogłoszenie o Rozpoczęciu Rekrutacji Uczniów Do Projektu "Jesteśmy Zawodowcami" Nabór nr 2

W związku z realizacją projektu "Jesteśmy zawodowcami", który otrzymał wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 informujemy, że druga tura rekrutacji do projektu rozpocznie się 13 września i potrwa do 30 września 2017 r.

13 września 2017

Marek Szmigiel


Czytaj więcej o: Ogłoszenie o Rozpoczęciu Rekrutacji Uczniów Do Projektu "Jesteśmy Zawodowcami" Nabór nr 2

Dzień Kultury Kurpiowskiej w TV Warmińska

Przejdź do - Dzień Kultury Kurpiowskiej w TV Warmińska

Wręczenie Aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

Przejdź do - Wręczenie  Aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

Siedmioro nauczycieli powiatowych szkół i placówek oświatowych, którzy w sesji letniej zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego, otrzymało w dniu 6 września 2017 r. Akty nadania stopnia awansu zawodowego.

12 września 2017

Jolanta Malajkat


Czytaj więcej o: Wręczenie Aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela