Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Uroczystości dożynkowe Gminy Orzysz w miejscowości Klusy

Przejdź do - Uroczystości dożynkowe Gminy Orzysz w miejscowości Klusy

Na zaproszenie Burmistrza Orzysza Zbigniewa Włodkowskiego 12 września br. Starosta Mrągowski Antoni Karaś wspólnie z Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wiolettą Śląską-Zyśk, Posłem na Sejm Tomaszem Makowskim oraz licznie przybyłymi Gośćmi wzięli udział w Uroczystościach Dożynkowych Gminy Orzysz w miejscowości Klusy.

14 września 2015


Czytaj więcej o: Uroczystości dożynkowe Gminy Orzysz w miejscowości Klusy

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ogłasza konkurs ofert na 2016 rok

Przejdź do - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ogłasza konkurs ofert na 2016 rok

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza

  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwana dalej „UoDPPioW”), m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze i wspólnoty mieszkaniowe;
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 UoDPPioW;

 

11 września 2015

Anna Świder


Czytaj więcej o: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ogłasza konkurs ofert na 2016 rok

Program Korekcyjno–Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Przejdź do - Program Korekcyjno–Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie rozpoczyna realizację Programu Korekcyjno –Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zajęcia trwać będą od 01 października 2015r. do 15 grudnia 2015r.

Zainteresowane osoby (pełnoletnie kobiety i pełnoletni mężczyźni) zapraszamy na pierwsze spotkanie organizacyjne w dniu 25 września 2015r. (piątek) do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53. Początek spotkania o godz. 10.00.

11 września 2015

Magdalena Ciołkowska


Czytaj więcej o: Program Korekcyjno–Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Piknik z Ekonomią Społeczną w Powiecie Mrągowskim

Przejdź do - Piknik z Ekonomią Społeczną w Powiecie Mrągowskim

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w Olsztynie, dnia 5 września br. zorganizowało „Piknik z Ekonomią Społeczną w Powiecie Mrągowskim" pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Mrągowa Pani Otolii Siemieniec.

8 września 2015


Czytaj więcej o: Piknik z Ekonomią Społeczną w Powiecie Mrągowskim

Powiat Mrągowski odwiedził Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski

Powiat Mrągowski odwiedził Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski. Wojewoda gościł w Ochotniczym Hufcu Pracy, spotkał się z załogą mrągowskiego szpitala i z przedsiębiorcami.

8 września 2015


Czytaj więcej o: Powiat Mrągowski odwiedził Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski

Wizyta Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Mrągowie

Przejdź do - Wizyta Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Mrągowie

Starosta Mrągowski Antoni Karaś 4 września br. gościł w Mrągowie Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego Mariana Podziewskiego. Panowie wspólnie z zastępcą komendanta Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Olsztynie Panem Matuszem Starus, Burmistrz Mrągowa Otolią Siemieniec i pozostałymi zaproszonymi osobami wzięli udział w Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2015/2016 w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie.

7 września 2015


Czytaj więcej o: Wizyta Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Mrągowie

Konferencja Agencji Nieruchomości Rolnych

Przejdź do - Konferencja Agencji Nieruchomości Rolnych

Na zaproszenie Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych Pana Leszka Świętochowskiego oraz Dyrektora Odziału Terenowego w Olsztynie Pana Andrzeja Bober 2 września br. samorządowcy z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego zjechali do Rynu.

3 września 2015


Czytaj więcej o: Konferencja Agencji Nieruchomości Rolnych

Uroczystości Dnia Weterana

Przejdź do - Uroczystości Dnia Weterana

Starosta Mrągowski Antoni Karaś, Burmistrz Miasta Mrągowo Otolia Siemieniec, przedstawiciele Wojska,  Kombatantów, Policji, Straży Pożarnej, Mrągowianie złożyli  kwiaty pod Pomnikiem Pamięci Obrońców Suwerenności i Niepodległości RP z okazji uroczystych obchodów Dnia Weterana, które odbyły się 1 września w Mrągowie.

2 września 2015


Czytaj więcej o: Uroczystości Dnia Weterana

ROK SZKOLNY ROZPOCZĘTY

Przejdź do - ROK SZKOLNY ROZPOCZĘTY

W szkołach podległych Powiatowi Mrągowskiemu po dwumiesięcznej przerwie rozpoczęto nowy rok szkolny 2015/2016. Starosta Mrągowski Antoni Karaś uczestniczył w rozpoczęciu roku szkolnego 2015/2016 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Obrońców Westerplatte oraz Zespole Oświatowo-Sportowym „Baza” Mrągowo.

1 września 2015


Czytaj więcej o: ROK SZKOLNY ROZPOCZĘTY

Nowo mianowani nauczyciele powiatowych szkół

Przejdź do - Nowo mianowani nauczyciele powiatowych szkół

Do grona nauczycieli mianowanych, zatrudnionych w szkołach podległych Powiatowi Mrągowskiemu, dołączyli kolejni, którzy w sesji letniej zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. Wręczenie aktów awansu zawodowego odbyło się w dniu 31 sierpnia 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Mrągowie.

1 września 2015

Jolanta Malajkat


Czytaj więcej o: Nowo mianowani nauczyciele powiatowych szkół