Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Bezpieczne wakacje na kołach

Przejdź do - Bezpieczne wakacje na kołach

Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji (International Police Association) – Region IPA Kętrzyn zaprasza do wzięcia udziału w inicjatywie „Bezpieczne wakacje na kołach”, która odbędzie się 25 czerwca br. i będzie polegała na nieodpłatnym sprawdzeniu stanu technicznego pojazdów.

15 czerwca 2020


Czytaj więcej o: Bezpieczne wakacje na kołach

ARiMR: Dopłaty 2020 – biura powiatowe otwarte dłużej

15 czerwca będzie ostatnim dniem na złożenie wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW w kampanii 2020. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich beneficjentów, ARiMR wydłuża godziny otwarcia swoich biur powiatowych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich beneficjentów, Agencja wydłuża pracę biur powiatowych w całym kraju – będą one otwarte dodatkowo w sobotę, od godz. 07.30 do godz. 15.30, a w ostatni dzień składania wniosków – poniedziałek 15 czerwca – od 7:30 do godz. 22.00.

12 czerwca 2020


Czytaj więcej o: ARiMR: Dopłaty 2020 – biura powiatowe otwarte dłużej

Dotacje na kapitał obrotowy dla średnich przedsiębiorców

Szanowni Przedsiębiorcy,

Do pozyskania jest kwota do 429 827,49 zł* finansowania kapitału obrotowego na okres maksymalnie trzech miesięcy mogą ubiegać się średnie przedsiębiorstwa** z Warmii i Mazur w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Dotacja dedykowana jest przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19. Wnioski można składać od 15 czerwca br.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wynosi 500 000 000,00 zł. Warto się śpieszyć, bo w przypadku, gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w naborze uniemożliwi dofinansowanie wszystkich złożonych projektów, o przyznaniu dofinansowania będzie decydować data i czas złożenia wniosku o dofinansowanie odnotowane przez serwer Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

12 czerwca 2020

Burmistrz Miasta Mrągowo dr hab. Stanisław Bułajewski


Czytaj więcej o: Dotacje na kapitał obrotowy dla średnich przedsiębiorców

Narodowe Czytanie 2020

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda kieruje do Państwa swoje przesłanie, w którym zachęca do współtworzenia dziewiątej odsłony akcji Narodowe Czytanie i lektury Balladyny Juliusza Słowackiego. Będzie to wspaniała okazja, by tradycyjnie spotkać się z wybitną polską literaturą.  

Szczegółowe informacje na temat projektu Narodowe Czytanie znaleźć można na stronie: www.prezydent.pl.

9 czerwca 2020

Sekretarz Stanu, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Czytaj więcej o: Narodowe Czytanie 2020

Życzenia dla Maturzystów

Gratulacje dla Rektora Akademii Teatralnej w Warszawie

OGŁOSZENIE – KURENDA

Aktualne dofinansowania na ekologiczne inwestycje na rok 2020.

Fundacja Dar Oze, daroze.pl 

1. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

  • Energia Plus – Preferencyjny kredyt NFOŚIGW z umorzeniem 10% na ekologiczne inwestycje.
  • Leasing – 100% opłat może być wrzucone w koszty prowadzenia działalności.

2. DLA ROLNIKÓW

  • Agroenergia – dofinansowanie 40 % na instalacje fotowoltaiczne, biogazownie oraz pompy ciepła w technologii powietrze-woda.

3. DLA KLINETÓW INDYWIDUALNYCH

  • Program Czyste Powietrze; NOWE ZASADY OD 15.05.2020 r.
    Dofinansowanie 45% może otrzymać każdy, kto posiada budynek jednorodzinny lub dwurodzinny, a jego dochód w roku 2019 nie przekraczał 100 000 zł netto (na rękę bez żadnych świadczeń socjalnych)
  • Mój Prąd; Zwrot 5000 zł z NFOŚIGW na fotowoltaikę od 2KW do 10KW mocy.
  • Premia termomodernizacyjna 21%.

8 czerwca 2020

Fundacja Dar Oze


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE – KURENDA

ARiMR: Młody rolnik 2020 – dla kogo 150 tys. zł wsparcia?

Już od najbliższej środy, 3 czerwca, rusza nabór wniosków o premie dla młodych rolników, którzy samodzielnie prowadzą gospodarstwo. Mogą oni otrzymać 150 tys. zł wsparcia. ARiMR będzie przyjmować wnioski do 1 sierpnia. W ubiegłym roku młodzi rolnicy złożyli ich ponad 7 tys.

Od 3 czerwca młodzi rolnicy, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwo, będą mogli starać się o dofinasowanie. Kwota jest niebagatelna – to 150 tys. zł. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski przez najbliższe dwa miesiące – do 1 sierpnia 2020 r.

To już kolejny - 6 - nabór wniosków w ramach operacji typu „Premie dla młodych rolników”. Wsparcie to jest zachętą dla młodego pokolenia do rozwijania rolniczego biznesu – nie tylko pozwala zachować opłacalność produkcji rolnej, ale przekłada się również, w dłuższej perspektywie czasowej, na jej zwiększenie, stąd rosnąca popularność tego programu. – Z roku na rok zauważamy coraz większe zainteresowanie tym rodzajem wsparcia – mówi Tomasz Nowakowski Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W pierwszym roku naboru (2015) do ARiMR wpłynęło 3 313 wniosków, dwa lata później – 4 903, w 2018 r. – 5 411. Natomiast w 2019 roku było ich już ponad 7 tys.

3 czerwca 2020


Czytaj więcej o: ARiMR: Młody rolnik 2020 – dla kogo 150 tys. zł wsparcia?

Podziękowanie za długoletnią pracę Naczelnika Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Przejdź do - Podziękowanie za długoletnią pracę Naczelnika Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

W dniu 2 czerwca 2020 r. podczas spotkania przedstawicieli Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z władzami samorządowymi powiatu, uroczyście podziękowano Panu Romanowi Osmańskiemu Naczelnikowi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Mrągowie, który po długoletniej pracy w Starostwie wkrótce przejdzie na zasłużoną emeryturę. 

3 czerwca 2020


Czytaj więcej o: Podziękowanie za długoletnią pracę Naczelnika Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

ARiMR: Weź pieniądze na posadzenie lasu

Rolnicy, którzy mają w swoim gospodarstwie grunty słabszej jakości i chcą posadzić na nich las, mogą uzyskać na ten cel wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2014-2020. Wnioski o taką pomoc można składać w biurach powiatowych ARiMR do 31 lipca 2020 r.

„Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” skierowane jest do rolników (osób fizycznych lub prawnych, jak i grup takich osób), którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia lub grunty te stanowią własność małżonka. O pomoc może wnioskować rolnik, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Beneficjentem mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

2 czerwca 2020


Czytaj więcej o: ARiMR: Weź pieniądze na posadzenie lasu