Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Mrągowska Państwowa Szkoła Muzyczna ogłasza nabór

nabór do szkoły muzycznej

14 kwietnia 2021

Mrągowska Państwowa Szkoła Muzyczna


Czytaj więcej o: Mrągowska Państwowa Szkoła Muzyczna ogłasza nabór

Podziękowania

KOMUNIKAT

Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje, iż został przedłużony termin rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2021.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057) oraz uchwały Nr XXXIV/148/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2021 rok”, Zarząd Powiatu w Mrągowie przedłuża termin na rozstrzygnięcie konkursu ofert do 27.04.2021 r.  

14 kwietnia 2021


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

Święto Chrztu Polski

11. rocznica katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem

Przejdź do - 11. rocznica katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem

Mija jedenaście lat od tragedii pod Smoleńskiem, w wyniku której śmierć poniosło 96 osób.

10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem zginęli: Prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką, ostatni Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, grupa parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, duchowni, przedstawiciele ministerstw, instytucji państwowych, organizacji kombatanckich i społecznych. 

10 kwietnia 2021


Czytaj więcej o: 11. rocznica katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem

Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!

Przejdź do - Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br.
Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027. Dokument określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie będziemy mieli łącznie około 76 miliardów euro. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. Do 22 lutego br. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wpłynęło poprzez formularz ponad 5 tys. uwag ze strony wielu środowisk - administracji, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak również indywidualnych osób.

1 kwietnia 2021

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych


Czytaj więcej o: Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!

Powiat Mrągowski otrzymał rządowe wsparcie

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Środki przekazane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości można wykorzystać m.in. na budowę żłobków, przedszkoli czy remont dróg – a także inne, niezbędne lokalnie działania. Jakie działania zostaną zrealizowane wkrótce w naszym regionie?

Powiat Mrągowski złożył wniosek na przebudowę mostu na rzece Dajna w ciągu drogi powiatowej Nr 1509N. Obiekt został wybudowany w latach 60-tych ubiegłego wieku. W 1994 roku podczas oględzin stwierdzono konieczność remontu mostu. Z braku środków finansowych nie podjęto działań w zakresie prac remontowych. Jak informuje Wicestarosta Mrągowski Sławomir Prusaczyk - dziś możemy naszą inwestycję rozpocząć. Dzięki projektowi RFIL Powiat Mrągowski uzyskał dofinansowanie zadania w kwocie 1 800 000 zł. 

31 marca 2021


Czytaj więcej o: Powiat Mrągowski otrzymał rządowe wsparcie

Dotacja na międzynarodowy projekt

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił kolejną edycję konkursu ”WM DLA WM. Wsparcie współpracy międzynarodowej JST w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 roku”.

Celem konkursu „WM dla WM” jest wspieranie zaangażowania samorządów lokalnych z województwa warmińsko-mazurskiego w realizację przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym, w tym w szczególności:

  • wspierających różne formy współpracy międzynarodowej w kontekście pandemii COVID-19,
  • budujących nowe i wzmacniających już istniejące międzynarodowe partnerstwa samorządowe,
  • służących aktywizacji społeczności lokalnych,
  • promujących Województwo Warmińsko-Mazurskie za granicą,
  • służących pobudzaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

29 marca 2021

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Czytaj więcej o: Dotacja na międzynarodowy projekt

Nowe pojazdy w powiecie mrągowskim

W powiecie mrągowskim pojawiły się nowe pojazdy, które będą służyć naszym mieszkańcom.

Dzięki przychylności i współpracy samorządów: Powiatu Mrągowskiego, Miasta Mrągowo, Gminy Mrągowo, Gminy Mikołajki, Gminy Piecki oraz Gminy Sorkwity do Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki została zakupiona nowa karetka ratunkowa, która jest wyposażona w nowoczesny sprzęt.

Powiat Mrągowski zakupił także nowy samochód do przewozu uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie.

Nowo nabyte pojazdy sprawią, ze transport pacjentów oraz uczniów będzie bezpieczniejszy i sprawniejszy.

Zapraszamy do wyświetleń materiału filmowego z przekazania pojazdów.

https://www.facebook.com/watch/?v=1914930785332815

26 marca 2021


Czytaj więcej o: Nowe pojazdy w powiecie mrągowskim

Biuletyn Informacyjny "Warmia i Mazury, Polska, UE" - marzec 2021

Departament Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy współpracy Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli przygotował najnowszy Biuletyn Informacyjny "Warmia i Mazury, Polska, UE" - marzec 2021. Dokument w wersji elektronicznej znajduje się poniżej w Plikach do pobrania.

W Biuletynie znajdują się zagadnienia dotyczące:

- Unijnych aktualności,

- Biura w Brukseli,

- Domu Polski Wschodniej w Brukseli,

- Zaproszeń, programów, projektów, staży, stypendiów. 

24 marca 2021


Czytaj więcej o: Biuletyn Informacyjny "Warmia i Mazury, Polska, UE" - marzec 2021