Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Zapytanie ofertowe na "Zakup dwóch kopiarkodrukarek"

Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że dnia 19-09-2022 r. zamieszczono w BIP-ie Starostwa Powiatowego Zapytanie ofertowe, znak: ZP.272.7.2022, na zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych (netto) o nazwie: „Zakup 2 kopiarkodrukarek”. 

20 września 2022


Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na "Zakup dwóch kopiarkodrukarek"

Wicestarosta uhonorowany medalem

Przejdź do - Wicestarosta uhonorowany medalem

Podczas obchodów 600-lecia Marcinkowa, które odbyły się 17 września 2022 roku, Wicestarosta Mrągowski Sławomir Prusaczyk otrzymał medal z okazji Jubileuszu 30-lecia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – KRUS.

20 września 2022


Czytaj więcej o: Wicestarosta uhonorowany medalem

Jubileusz 600-lecia Marcinkowa

Przejdź do - Jubileusz 600-lecia Marcinkowa

W sobotę, 17 września 2022 roku odbył się uroczysty Festyn 600-lecia Marcinkowa, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych powiatu na czele ze Starostą Mrągowskim Panią Barbarą Kuźmicką-Rogala.

20 września 2022


Czytaj więcej o: Jubileusz 600-lecia Marcinkowa

Podziękowanie

Inwestycje na terenie powiatu mrągowskiego

Przejdź do - Inwestycje na terenie powiatu mrągowskiego

Na terenie naszego powiatu zostały zrealizowane zadania inwestycyjne z wkładem własnym przewidziane do realizacji w 2022r.

19 września 2022


Czytaj więcej o: Inwestycje na terenie powiatu mrągowskiego

Kondolencje

Kondolencje

Zbrojna napaść ZSRR na Polskę

17 września 1939 r. Armia Czerwona łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji bez wypowiadania wojny wtargnęła na terytorium Polski. Zbrojna napaść ZSRR  była skutkiem ustaleń tajnego protokołu do paktu z III Rzeszą „Ribbentrop-Mołotow”. Wkroczenie armii rosyjskiej na terytorium naszego kraju odbyło się pod pretekstem marszu wyzwoleńczego. Okupacja sowiecka w niedługim czasie doprowadziła do ludobójstwa w Katyniu i masowych deportacji Polaków na wschód.

16 września 2022


Czytaj więcej o: Zbrojna napaść ZSRR na Polskę

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Mrągowie w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie zapytania ofertowego z 26 sierpnia 2022r. dotyczącego prowadzenia zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie dokonał wyboru oferty złożonej przez:

Wojciech Kuc,
ul. Mrongowiusza 24/1
11-700 Mrągowo

15 września 2022


Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Mrągowska młodzież na stażach w Hiszpanii

Przejdź do - Mrągowska młodzież na stażach w Hiszpanii

Kolejne grupy uczniów i uczennic oraz nauczycieli z mrągowskich szkół zawodowych wyjechały na zagraniczne staże zawodowe. Tym razem  technicy z Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie i z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie udali się do hiszpańskiej Walencji.

14 września 2022


Czytaj więcej o: Mrągowska młodzież na stażach w Hiszpanii