Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Rządowy program dofinansowania do zakupu dekodera lub telewizora

Przejdź do - Rządowy program dofinansowania do zakupu dekodera lub telewizora

Z dniem 27 czerwca br. wprowadzono zmiany standardu nadawania darmowej naziemnej telewizji cyfrowej z DVB-T2 na DVB-T2/HEVC na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.  

Sprawdź czy możesz skorzystać z rządowego programu dofinansowania do zakupu dekodera lub telewizora spełniającego techniczne wymagania.

1 lipca 2022

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie


Czytaj więcej o: Rządowy program dofinansowania do zakupu dekodera lub telewizora

Biuletyn Informacyjny "Warmia i Mazury, Polska, UE" - czerwiec 2022

Materiał przygotowywany został przez Departament Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy współpracy Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.

Dokument w wersji elektronicznej znajduje się poniżej w Plikach do pobrania.

30 czerwca 2022

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Czytaj więcej o: Biuletyn Informacyjny "Warmia i Mazury, Polska, UE" - czerwiec 2022

Dni Mrągowa 2022

Przejdź do - Dni Mrągowa 2022

Na program wydarzenia złożą się: koncerty gwiazd, regaty, wernisaże, Festiwal Smaków Food Trucków, Holi Święto Kolorów oraz wiele innych atrakcji dla mieszkańców i turystów.

Dodatkowo w Miasteczku Westernowym Mrongoville odbędzie się Classic Country Road, a na jeziorze Czos regaty Mrągowskiego Towarzystwa Regatowego oraz na plaży warsztaty wodne z pokazem sprzętu i mini zawodami z Piotrem Myszką.

WSTĘP NA WSZYSTKIE WYDARZENIA JEST WOLNY.

29 czerwca 2022


Czytaj więcej o: Dni Mrągowa 2022

Wyniki II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje, iż został rozstrzygnięty II otwarty konkurs ofert na  realizację zadań własnych w roku 2022.

Oceny oferty dokonała Komisja Konkursowa, powołana Uchwałą Nr 205/1445/2022 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 07.06.2022 r, w skład której wchodzili przedstawiciele wskazani przez Zarząd Powiatu w Mrągowie. Do prac w Komisji Konkursowej nie zgłosili się reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

28 czerwca 2022


Czytaj więcej o: Wyniki II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych

Licytacja kolacji za Starostą Mrągowskim

W Mikołajach otwarto nowy lokal gastronomiczny. Na uroczystość otwarcia restauracji „Bella Italia 2.0” przybyło wielu gości z Polski, a także lokalni samorządowcy.

Powiat Mrągowski reprezentowała Starosta Barbara Kuźmicka-Rogala. Uroczystości towarzyszył bardzo szczytny cel – „Pomoc Mikołajowi”.  

W ramach pomocy odbyła się licytacja kolacji ze Starostą Mrągowskim.  

27 czerwca 2022


Czytaj więcej o: Licytacja kolacji za Starostą Mrągowskim

Jubileusz 600-lecia wsi Muntowo

25 czerwca 2022 r. obył się uroczysty festyn z okazji 600-lecia istnienia miejscowości Muntowo (Gmina Mragowo).

Powiat Mrągowski reprezentowały władze samorządowe na czele ze Starostą Barbarą Kuźmicką-Rogalą.

27 czerwca 2022


Czytaj więcej o: Jubileusz 600-lecia wsi Muntowo

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz.1899 z późn. zm.), §3.1 i §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.2213).

STAROSTA  MRĄGOWSKI
OGŁASZA II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NA WŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ

stanowiącej własność Skarbu Państwa:

nieruchomość gruntowa położona w Grabowie Gmina Mrągowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 289/2, o powierzchni 0,7057 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr  OL1M/00002185/5. Nieruchomość niezabudowana. Opis użytków: RIVa, N ( nieużytek w części podmokły). Działka jest silnie zakrzaczona oraz porośnięta drzewami. Na działce znajdują się  pozostałości po dawnych budynkach, kamienne fundamenty, gruz, śmieci. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa. Przy granicy  działki  po stronie drogi gminnej  przebiega sieć  elektroenergetyczna.  Działka posiada dostęp do drogi gminnej wewnętrznej. 

Cena wywoławcza wynosi  141 520 zł. brutto (w tym 23%VAT).

27 czerwca 2022

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

Warmińsko-Mazurska Akademia Pozarządowa

Warmińsko-Mazurska Akademia Pozarządowa - cykl dwudniowych warsztatów dostarczających wiedzy przydatnej do zarzadzania organizacją pozarządową. 

Warsztaty będą odbywać się w Kuźni Społecznej w Olsztynie, przy ul. Bohaterów Monte Cassino 4.

Udział w Akademii (w tym posiłki oraz nocleg) jest bezpłatny.

27 czerwca 2022


Czytaj więcej o: Warmińsko-Mazurska Akademia Pozarządowa

Podziękowania

Przejdź do - Podziękowania

Dyrektor Mrągowskiego Ośrodka Sportowego  „Baza” w Mrągowie w imieniu swoim oraz Mrągowskiej Grupy Regatowej, Polskiego Związku Żeglarskiego i Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist złożył na ręce Pani Starosty Barbary Kuźmickiej-Rogali podziękowania za bezinteresowną pomoc przy organizacji pierwszej edycji regat o Złoty Puchar Mazur.

24 czerwca 2022


Czytaj więcej o: Podziękowania

Powiat Mrągowski z wyróżnieniem

Przejdź do - Powiat Mrągowski z wyróżnieniem

Powiat Mrągowski, członek Stowarzyszenia Wielkich Jezior Mazurskich został wyróżniony Dyplomem Honorowym Nagrody im. gen. Ignacego Prądzyńskiego za popularyzację osiągnięć z zakresu realizacji projektów mających istotne znaczenie dla żeglugi śródlądowej i turystyki wodnej.

24 czerwca 2022


Czytaj więcej o: Powiat Mrągowski z wyróżnieniem