Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Podziękowania Komendantowi WOSzK za wieloletnią współpracę

Przejdź do - Podziękowania Komendantowi WOSzK za wieloletnią współpracę

W dniu 26 stycznia, z inicjatywy Starosty Mrągowskiego, odbyło się uroczyste spotkanie z udziałem przedstawicieli samorządów w powiecie, podczas którego podziękowano za współpracę ppłk Wojciechowi Choińskiemu - Komendantowi Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Mrągowie.

27 stycznia 2023


Czytaj więcej o: Podziękowania Komendantowi WOSzK za wieloletnią współpracę

Nieodpłatna pomoc w prowadzeniu ksiąg rachunkowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie" zaprasza organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, KGW) do skorzystania z nieodpłatnej pomocy w prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Oferta skierowana jest do młodych organizacji:
* mających siedzibę na terenie województwa warmińsko - mazurskiego
* nie posiadających Polityki Rachunkowości oraz planu kont.

Doradca księgowy pomoże w założeniu Polityki Rachunkowości, w tym planu kont, zaksięgowaniu podstawowych operacji, a także pomoże w sporządzeniu CIT-8 (styczeń 2022) oraz Sprawozdania Finansowego za 2022 rok (marzec 2023).

27 stycznia 2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”


Czytaj więcej o: Nieodpłatna pomoc w prowadzeniu ksiąg rachunkowych

Konferencja z okazji Dnia Publicznych Służb Zatrudnienia

Przejdź do - Konferencja z okazji Dnia Publicznych Służb Zatrudnienia

Z okazji „Dnia Publicznych Służb Zatrudnienia” w dniu wczorajszym odbyła się konferencja zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie. Podczas uroczystości pracownicy publicznych służb zatrudnienia otrzymali z rąk Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pana Gustawa Marka Brzezina nagrody i wyróżnienia w dowód uznania za szczególne zasługi na rzecz rynku pracy. Odznaczenia państwowe – Medale za długoletnią służbę wręczył pracownikom PSZ Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Artur Chojecki. Wśród nagrodzonych znaleźli się również pracownicy naszego Urzędu, Pan Kazimierz Szamotuło koordynator referatu Rozwoju Zawodowego i Poradnictwa Zawodowego oraz Pani Monika Kuś specjalista ds. programów rynku pracy.

26 stycznia 2023

Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie


Czytaj więcej o: Konferencja z okazji Dnia Publicznych Służb Zatrudnienia

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

Zapytanie ofertowe na "Utworzenie elektronicznej bazy operatów technicznych wchodzących w skład zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mrągowie"

1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że dnia 16-01-2023 r. została przeprowadzona procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.000,00 zł netto o nazwie: „Utworzenia elektronicznej bazy operatów technicznych wchodzących w skład zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mrągowie”.

2. W wyniku rozeznania rynku, dnia 23-01-2023 r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Zamówienia (*)/ Umowy (*)o wartości 124.990,00 zł brutto dla Wykonawcy działającego pod nazwą:
Pracownia Geodezyjna GLOBAL-GEO,
19-300 Ełk ul. Mickiewicza 9B/9.

25 stycznia 2023

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na "Utworzenie elektronicznej bazy operatów technicznych wchodzących w skład zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mrągowie"

QUEST POZNAJ MRĄGOWO

Przejdź do - QUEST POZNAJ MRĄGOWO

Informacja Turystyczna*** w Mrągowie działająca w strukturach Referatu Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Mrągowie opracowała QUEST POZNAJ MRĄGOWO pozwalający poznać historię i zabytki Mrągowa. Questy stają się coraz popularniejsze, dlatego pracownicy mrągowskiego magistratu postanowili stworzyć miejską grę, która umili turystom odpoczynek w Mrągowie, pobudzi ich wyobraźnię i ciekawość miasta. Quest jest również świetną formą edukacji dla mieszkańców Mrągowa, dzięki czemu wzrośnie ich wiedza o regionie i wzmocni się lokalna tożsamość. Najskuteczniejsza edukacja odbywa się poprzez osobiste doświadczenie. Jeśli dodać do tego elementy zabawy i poszukiwań skarbu, to mamy gotową receptę na uatrakcyjnienie oferty edukacyjno-turystycznej miasta.

24 stycznia 2023

Beata Gida inspektor ds. turystyki


Czytaj więcej o: QUEST POZNAJ MRĄGOWO

Mrągowskie szkoły zawodowe na stażach w Hiszpanii

Przejdź do - Mrągowskie szkoły zawodowe na stażach w Hiszpanii

Uczniowie i uczennice oraz nauczyciele z mrągowskich szkół zawodowych po raz kolejny wyjechali na zagraniczne staże. W ramach przyznanej Akredytacji  Erasmus+ są realizowane projekty w dwóch szkołach: projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000053861 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie oraz projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000055335 w Zespole Szkół Nr 2 w Mrągowie.

24 stycznia 2023


Czytaj więcej o: Mrągowskie szkoły zawodowe na stażach w Hiszpanii

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2213) Starosta Mrągowski podaje do publicznej wiadomości następującą informację:

- w dniu 17 stycznia 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A został przeprowadzony I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Tałtach Gmina Mikołajki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 50/6, o powierzchni 0,1902 ha, księga wieczysta OL1M/00027957/9,

- cena wywoławcza 50.000,00 zł,

- najwyższa cena osiągnięta w przetargu 51.000,00 zł,

- nabywcami nieruchomości ustalono Panią Katarzynę Magdalenę Majdan i Pana Dariusza Marka Jedlina – nabywających nieruchomość na współwłasność.

24 stycznia 2023

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Mrągowie

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2213) Starosta Mrągowski podaje do publicznej wiadomości następującą informację:

- w dniu 24 stycznia 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A został przeprowadzony I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Mrągowie:

1. nieruchomość lokalowa położona w Mrągowie przy ul. Warszawskiej 8/9 o powierzchni użytkowej 45,46 m² wraz z udziałem 5/100 w częściach wspólnych budynku i działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 5-50/5, o powierzchni 0,0269 ha.
Dla nieruchomości lokalowej jest prowadzona księga wieczysta OL1M/00020642/9, dla działki nr 5-50/5 prowadzona jest księga wieczysta OL1M0002095/7.

2. nieruchomość lokalowa położona w Mrągowie przy ul. Warszawskiej 8/7 o powierzchni użytkowej 84,97 m² wraz z udziałem 9/100 w częściach wspólnych budynku i w działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 5-50/5, o powierzchni 0,0269 ha.
Dla nieruchomości lokalowej jest prowadzona księga wieczysta OL1M/00022090/8, dla działki nr 5-50/5 prowadzona jest księga wieczysta OL1M/00002095/7. 

24 stycznia 2023

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Mrągowie

II nabór na uzyskanie rekomendacji miejsca przyjaznego rowerzystom w województwie warmińsko-mazurskim

Departament Turystyki i Sportu uprzejmie informuje, iż 17.01.2023 r. decyzją Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego został ogłoszony II nabór na uzyskanie rekomendacji miejsca przyjaznego rowerzystom (MPR) w województwie warmińsko-mazurskim.  Niniejszy system jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby odbiorców szlaku - rowerzystów, dla których jednolite i porównywalne zasady rekomendacji obiektów na trasach rowerowych są istotnym wyznacznikiem jakości produktu turystycznego. Celem Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom jest rozwój i promocja MPR oraz podnoszenie jakości świadczonych usług na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

20 stycznia 2023

Departament Turystyki i Sportu


Czytaj więcej o: II nabór na uzyskanie rekomendacji miejsca przyjaznego rowerzystom w województwie warmińsko-mazurskim