Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Dzień Praw Człowieka to święto obchodzone corocznie 10 grudnia, a ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ  w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku.
Dzień ten poświęcony jest obrońcom praw człowieka walczącym o poszanowanie ich praw.

8 grudnia 2022


Czytaj więcej o: Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Podziękowanie Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Mrągowie

obrazek

7 grudnia 2022

Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Mrągowie


Czytaj więcej o: Podziękowanie Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Mrągowie

Podziękowanie

VI Kongres Przyszłości

Przejdź do - VI Kongres Przyszłości

24 listopada w Olsztynie miała miejsce szósta edycja Kongresu Przyszłości, w której swój udział wziął Wicestarosta Mrągowski Sławomir Prusaczyk. W trakcie wydarzenia przedstawiono laureatów Plebiscytu na Najpopularniejszych Samorządowców Warmii i Mazur w 2022 roku, a także obchodzono jubileusz 25–lecia Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem: https://gazetaolsztynska.pl/mragowo/887077,Rozmawiali-o-przyszlosci-regionu.html

5 grudnia 2022


Czytaj więcej o: VI Kongres Przyszłości

Międzynarodowy sukces absolwenta Zespołu Szkół nr 2

Absolwent Zespołu Szkół nr 2 w Mrągowie, obecnie zastępca szefa kuchni w 5-gwiazdkowym Hotelu w Mikołajkach Mateusz Galbarczyk wraz z drużyną juniorów Poland National Culinary Team, wywalczyli dwa srebrne medale podczas Villeroy & Boch Culinary World Cup w Luksemburgu.

2 grudnia 2022


Czytaj więcej o: Międzynarodowy sukces absolwenta Zespołu Szkół nr 2

4 grudnia Dzień Górnika - Barbórka

TV Powiatu Mrągowskiego

Zapraszamy do wyświetleń materiału filmowego „Międzynarodowa edukacja mrągowskiej młodzieży”.

Link do filmu: https://www.facebook.com/TelewizjaKopernik/videos/712983503192178 

2 grudnia 2022


Czytaj więcej o: TV Powiatu Mrągowskiego

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z póź. zm.) Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza, że po przeprowadzonym otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej tj. zadania polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Mrągowskiego w 2023 r. wybrano ofertę organizacji:

Fundacja Inter Vivos
ul. Kłobucka 8C/126
02 – 699 Warszawa

Wysokość przyznanych środków publicznych: 64 020,00 zł.

30 listopada 2022


Czytaj więcej o: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Zapytanie ofertowe na "Dostawa macierzy wraz z usługami składowymi"

1. Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie informuje, że dnia 19.09.2022 r.  została wszczęta procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 0000 zł netto o nazwie :„Dostawa macierzy wraz z usługami składowymi”.
2. Termin składania ofert do dnia  26.09.2022 r. do godz. 08:30.
3. W wyniku rozeznania rynku, dnia 26.09.2022 r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Zamówienia o wartości 119310 zł brutto dla wykonawcy działającego pod nazwą:

TC-SOFT 
ul. Katowicka 5/30,
78-300 Świdwin.

30 listopada 2022

Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie


Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na "Dostawa macierzy wraz z usługami składowymi"

30 listopada Andrzejki