Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Oferta zatrudnienia w Grupie Eurocash do osób z Ukrainy

Przejdź do - Oferta zatrudnienia w Grupie Eurocash do osób z Ukrainy

Jako Grupa Eurocash od początku wojny w Ukrainie angażujemy się na wielu płaszczyznach w działania pomocowe dla obywateli Ukrainy. Wsparcie kierujemy zarówno do naszych ukraińskich Pracowników oraz ich bliskich, jak również do wszystkich osób, które znalazły schronienie w naszym kraju. Oferujemy pracę w naszych magazynach, centrach dystrybucyjnych i sklepach na terenie całego kraju. Zapewniamy szkolenia stanowiskowe oraz wsparcie językowe.

1 kwietnia 2022

Sztab Kryzysowy Eurocash S.A.


Czytaj więcej o: Oferta zatrudnienia w Grupie Eurocash do osób z Ukrainy

Wizyta partnerska gości z Remscheid

Przejdź do - Wizyta partnerska gości z Remscheid

W dniu 31 marca br. z wizytą partnerską  w naszym powiecie przebywała delegacja samorządowców z Niemiec.

W ramach współpracy Powiatu Mrągowskiego z Miastem  Remscheid, w związku ze skomplikowaną sytuacją międzynarodową wywołaną  konfliktem zbrojnym w Ukrainie, nasi „Partnerzy” przybyli z pomocą humanitarną, która trafi do ukraińskich uchodźców zamieszkujących na terenie powiatu.

1 kwietnia 2022


Czytaj więcej o: Wizyta partnerska gości z Remscheid

Informacja w sprawie uchodźców z Ukrainy

W związku z prośbami szkół, związanych z dużym napływem uczniów z Ukrainy, stworzyliśmy dodatkowe strony edukacyjne w językach rosyjskim i ukraińskim.

Od teraz każdy uczeń może korzystać z tych samych zasobów edukacyjnych używając swojego języka ojczystego.

Dostęp do serwisu w języku polskim: http://aztekium.pl/pl

Dostęp do serwisu w języku ukraińskim: http://aztekium.pl/uk

Dostęp do serwisu w języku rosyjskim: http://aztekium.pl/ru

1 kwietnia 2022

Grupa Aztekium.pl


Czytaj więcej o: Informacja w sprawie uchodźców z Ukrainy

Jesteś uchodźcą z Ukrainy? Oto możliwa pomoc dla Ciebie i Twojej rodziny w ramach poszukiwania pracy

Gdzie uzyskasz pomoc?

Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego urzędu pracy (340 jednostek) lub wojewódzkiego urzędu pracy (16 jednostek) obejmującej wsparcie w znalezieniu pracy, przede wszystkim przez pośrednictwo pracy oraz przez poradnictwo zawodowe.

Nawiąż kontakt z urzędem pracy lub Zieloną Linią

Skontaktuj się telefonicznie z urzędem pracy lub infolinią tel. 19524 albo udaj się do najbliższego urzędu pracy, gdzie doradca klienta (doradca zawodowy lub pośrednik pracy) porozmawia z Tobą w celu ustalenia Twojej sytuacji i potrzeb. Zapyta Cię m.in. o posiadane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe, o to jaka praca Cię interesuje, w jakim zawodzie, w jakim wymiarze, itd.

Na spotkanie możesz zabrać dokumenty dotyczące Twoich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego, jeśli takowe posiadasz.

1 kwietnia 2022

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej


Czytaj więcej o: Jesteś uchodźcą z Ukrainy? Oto możliwa pomoc dla Ciebie i Twojej rodziny w ramach poszukiwania pracy

KOMUNIKAT

Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje, iż został przedłużony termin rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2022.

Zgodnie z art.13 ust 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1057 z późn.zm.) Zarząd Powiatu przedłuża termin na rozstrzygnięcie  konkursu ofert  do dnia 05 kwietnia 2022 r.

31 marca 2022


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

Zgłoś uprawy do uzupełniającej płatności podstawowej

Przypominamy rolnikom, że w trwającej obecnie kampanii przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2022 r., można ubiegać się o uzupełniającą płatność podstawową. To dodatkowe pieniądze warto się o nie ubiegać.  

Uzupełniająca płatność podstawowa (UPP) znana jest już wielu rolnikom, obowiązywała bowiem w 2013 r. Podobnie jak wówczas, także i teraz jest finansowana z budżetu krajowego.

Płatność ta, co do zasady, przysługuje do najważniejszych roślin uprawnych na gruntach ornych, w szczególności do zbóż, roślin oleistych i roślin wysokobiałkowych. Pełny wykaz tych roślin obejmuje 13 kategorii. Ponadto płatność będzie przysługiwała do gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin, pod warunkiem dokonania zasiewu w celu podniesienia żyzności gleby oraz wymieszania lub przyorania masy roślinnej.

31 marca 2022

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


Czytaj więcej o: Zgłoś uprawy do uzupełniającej płatności podstawowej

Już można ubiegać się o wsparcie na inwestycje w produkcję prosiąt lub nawadnianie

29 marca 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” w dwóch obszarach – rozwój produkcji prosiąt oraz nawadnianie w gospodarstwie. Zainteresowani tą formą pomocy mają czas na złożenie dokumentów do 27 maja 2022 r.

Inwestycje w produkcję prosiąt – obszar A

O dofinansowanie inwestycji w produkcję prosiąt (obszar A) mogą się ubiegać rolnicy m.in. posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 ha do 300 ha, którego wielkość ekonomiczna wynosi od 13 tys. euro do 250 tys. euro lub prowadzący dział specjalny produkcji rolnej. Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie składających wniosek. 

31 marca 2022

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


Czytaj więcej o: Już można ubiegać się o wsparcie na inwestycje w produkcję prosiąt lub nawadnianie

PILNE! Wsparcie organizacji pozarządowych udzielających pomocy uchodźcom z Ukrainy

Informacja dotyczy zbadania potrzeb finansowych w związku z realizacją wskazanej pomocy.

W związku z pojawieniem się możliwości finansowania przez Wojewodę działań partnerów społecznych w nw. obszarach:

1.   Zapewnienia aprowizacji.
W tym obszarze przewiduje się zaangażowanie między innymi w postaci przygotowania, dostarczenia, dystrybucji pożywienia i napojów do potrzebujących.

2.   Udzielenia pomocy rzeczowej.
Przewiduje się zaangażowanie w m.in. w postaci segregacji, podziału, dostarczenia/dowozu, odbioru zorganizowanej pomocy rzeczowej do potrzebujących.

3.   Udzielenia pomocy usługowej/świadczeniowej.
Przewiduje się zaangażowanie m.in. w postaci usług tłumaczenia, pomocy psychologicznej, opieki nad nieletnimi, pomocy w opiece nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, zwierzętami podróżującymi z uchodźcami.

30 marca 2022

Urszula Jędrychowska - koordynator Wojewody ds. współpracy z NGO w zakresie pomocy osobom przybywającym z Ukrainy


Czytaj więcej o: PILNE! Wsparcie organizacji pozarządowych udzielających pomocy uchodźcom z Ukrainy

Powiat Mrągowski zakończył I etap rewitalizacji kamienicy stanowiącej zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont poddasza oraz dachu budynku przy ulicy Warszawskiej 53 w Mrągowie”

Przejdź do - Powiat Mrągowski zakończył I etap rewitalizacji kamienicy stanowiącej zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont poddasza oraz dachu budynku przy ulicy Warszawskiej 53 w Mrągowie”

Zadanie zostało współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa 8 „Obszary wymagające rewitalizacji”, Działanie 8.1 „Rewitalizacja obszarów miejskich”.

25 marca 2022


Czytaj więcej o: Powiat Mrągowski zakończył I etap rewitalizacji kamienicy stanowiącej zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont poddasza oraz dachu budynku przy ulicy Warszawskiej 53 w Mrągowie”

Zapytanie ofertowe na "Podział działki nr 4-121/15 Miasto Mrągowo”

  1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że dnia 18-03-2021 r. została przeprowadzona procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.0000 zł netto o nazwie : „Podział działki nr 4-121/15 Miasto Mrągowo”

  2. W wyniku rozeznania rynku, dnia 09-03-2022 r. r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Zamówienia (*)/ Umowy (*)o wartości 1.200,00 zł brutto dla Wykonawcy działającego pod nazwą:

    Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Ryszard Wasilewski,
    11-700 Mrągowo,
    ul. Wolności 26A

25 marca 2022

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na "Podział działki nr 4-121/15 Miasto Mrągowo”