Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

Starosta Mrągowski uprzejmie informuje o zakończeniu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Mrągowie - „Programu Współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok  2022”.

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3 listopada 2021

Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Czytaj więcej o: Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

KOMUNIKAT

Komunikat dotyczący fundacji i stowarzyszeń posiadających osobowość prawną, jako instytucji obowiązanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1132 z późn. zm).

Starosta Mrągowski informuje, że 13 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy  ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu, w związku z tym zmianie uległy przepisy dotyczące fundacji i stowarzyszeń.

Celem ustawy jest dostosowanie prawa krajowego do unijnych dyrektyw, a także zwiększenie efektywności systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu.

3 listopada 2021


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

1 listopada Dzień Wszystkich Świętych

Niepodległa do Hymnu

Zapraszamy do ogólnopolskiej akcji "Niepodległa do Hymnu".

plakat

 

28 października 2021


Czytaj więcej o: Niepodległa do Hymnu

Zaangażuj się w Społeczną Radę Seniorów

Rozpoczął się nabór kandydatów na członków Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego – II kadencja. 

Zgłoszenie kandydata następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w załącznikach), który należy przekazać:

1.  osobiście: do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, pok. 10A (sekretariat).

2. lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn z dopiskiem: „Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

26 października 2021

Regionalny Portal Informacyjny Wrota Warmii i Mazur


Czytaj więcej o: Zaangażuj się w Społeczną Radę Seniorów

Program Inwestycji Strategicznych

Przejdź do - Program Inwestycji Strategicznych

Na spotkaniu w Nidzicy, które obyło się 25 października 2021 r. Pan Premier Mateusz Morawiecki ogłosił rozstrzygnięcie pierwszej edycji Polskiego Ładu adresowanego do samorządów.

Według Prezesa Rady MinistrówProgram rządowy Polski Ład, program inwestycji dla samorządów o wielkości powyżej 23 mld zł, to program jedyny i największy taki przez ostatnie 30 lat, w czasach wolniej Polski".

26 października 2021


Czytaj więcej o: Program Inwestycji Strategicznych

FILM

Otwarcie Centrum Edukacji Technicznej HAAS

oraz

prezentacja Mrągowskiego Ośrodka Sportowego "Baza".

Zapraszamy do wyświetleń:

https://www.facebook.com/851597268265842/posts/4498592920232907

26 października 2021


Czytaj więcej o: FILM

Filmy edukacyjne - EKOREGION

Uprzejmie informuję, że Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Telewizji Lokalnych VERITAS POLSKA, w ramach realizacji zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod tytułem EKOREGION współfinansowanego przez Województwo Warmińsko-Mazurskiego, przygotowało cykl materiałów filmowych, których założeniem jest edukacja ekologiczna o tematyce proekologicznej, w tym ochrony powietrza i poprawy jego jakości.

Filmy o tematyce: termomodernizacja, źródła ciepła, zadbajmy o własne zdrowie, lasy, zieleń miejska, transport publiczny, transport samochodowy, edukacja ekologiczna znajdują się pod adresem:

25 października 2021

Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Czytaj więcej o: Filmy edukacyjne - EKOREGION

X Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur

Przejdź do - X Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur

W dniach 20-21 października 2021 r. odbyła się jubileuszowa edycja Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur w Olsztynie. Głównym organizatorem wydarzenia był samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie.

22 października 2021


Czytaj więcej o: X Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur

18 października Dzień Poczty Polskiej – Dzień Listonosza

Wszystkim Pracownikom Poczty Polskiej,

Listonoszom – dzielnym doręczycielom,

którzy zmagać się muszą z niedogodnościami dnia codziennego:

 kaprysami pogody oraz klientów -

  składamy najlepsze życzenia z okazji Ich Święta.

18 października 2021


Czytaj więcej o: 18 października Dzień Poczty Polskiej – Dzień Listonosza