Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Zaangażuj się w Społeczną Radę Seniorów

Rozpoczął się nabór kandydatów na członków Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego – II kadencja. 

Zgłoszenie kandydata następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w załącznikach), który należy przekazać:

1.  osobiście: do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, pok. 10A (sekretariat).

2. lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn z dopiskiem: „Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

26 października 2021

Regionalny Portal Informacyjny Wrota Warmii i Mazur


Czytaj więcej o: Zaangażuj się w Społeczną Radę Seniorów

Program Inwestycji Strategicznych

Przejdź do - Program Inwestycji Strategicznych

Na spotkaniu w Nidzicy, które obyło się 25 października 2021 r. Pan Premier Mateusz Morawiecki ogłosił rozstrzygnięcie pierwszej edycji Polskiego Ładu adresowanego do samorządów.

Według Prezesa Rady MinistrówProgram rządowy Polski Ład, program inwestycji dla samorządów o wielkości powyżej 23 mld zł, to program jedyny i największy taki przez ostatnie 30 lat, w czasach wolniej Polski".

26 października 2021


Czytaj więcej o: Program Inwestycji Strategicznych

FILM

Otwarcie Centrum Edukacji Technicznej HAAS

oraz

prezentacja Mrągowskiego Ośrodka Sportowego "Baza".

Zapraszamy do wyświetleń:

https://www.facebook.com/851597268265842/posts/4498592920232907

26 października 2021


Czytaj więcej o: FILM

Filmy edukacyjne - EKOREGION

Uprzejmie informuję, że Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Telewizji Lokalnych VERITAS POLSKA, w ramach realizacji zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod tytułem EKOREGION współfinansowanego przez Województwo Warmińsko-Mazurskiego, przygotowało cykl materiałów filmowych, których założeniem jest edukacja ekologiczna o tematyce proekologicznej, w tym ochrony powietrza i poprawy jego jakości.

Filmy o tematyce: termomodernizacja, źródła ciepła, zadbajmy o własne zdrowie, lasy, zieleń miejska, transport publiczny, transport samochodowy, edukacja ekologiczna znajdują się pod adresem:

25 października 2021

Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Czytaj więcej o: Filmy edukacyjne - EKOREGION

X Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur

Przejdź do - X Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur

W dniach 20-21 października 2021 r. odbyła się jubileuszowa edycja Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur w Olsztynie. Głównym organizatorem wydarzenia był samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie.

22 października 2021


Czytaj więcej o: X Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur

18 października Dzień Poczty Polskiej – Dzień Listonosza

Wszystkim Pracownikom Poczty Polskiej,

Listonoszom – dzielnym doręczycielom,

którzy zmagać się muszą z niedogodnościami dnia codziennego:

 kaprysami pogody oraz klientów -

  składamy najlepsze życzenia z okazji Ich Święta.

18 października 2021


Czytaj więcej o: 18 października Dzień Poczty Polskiej – Dzień Listonosza

XXI Dzień Papieża Jana Pawła II

16 października 1978 r. w Rzymie metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża Kościoła katolickiego i przybrał imię Jan Paweł II.

Dzień ten „w hołdzie największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa uczył nas solidarności, odwagi i pokory” Sejm RP ustanowił świętem.

Tegoroczne XXI Dni Papieskie obchodzone są pod hasłem „Nie lękajcie się” („Non abiate paura”). Nawiązanie do słów Rodaka „Nie lękajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi” to najbardziej znana wypowiedź wygłoszona podczas homilii   inaugurującej jego pontyfikat 22 października 1978 r. na placu św. Piotra w Rzymie.

16 października 2021


Czytaj więcej o: XXI Dzień Papieża Jana Pawła II

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, art. 124a ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz.1990 ze zm.)

Starosta Mrągowski 

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w celu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 02-191/2, obręb 02  Miasto Mrągowo, której stan prawny jest nieuregulowany.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w celu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

15 października 2021


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

Druga edycja "Biegu do Michy" - biegnij razem z nami dla zwierzaków

Przejdź do - Druga edycja "Biegu do Michy" - biegnij razem z nami dla zwierzaków

Centrum Rozwoju Lokalnego - organizator ogólnopolskich akcji „Dzieci uczą rodziców” i E-wolontariat” wspólnie z I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu, Miastem Szczyrk i uczestnikami akcji „E-wolontariat” serdecznie zapraszają do udziału w drugiej edycji ogólnopolskiego biegu charytatywnego „Bieg do Michy”,  którego celem jest zbiórka środków na zakup karmy i potrzebnych rzeczy dla zwierzaków.

15 października 2021

Centrum Rozwoju Lokalnego


Czytaj więcej o: Druga edycja "Biegu do Michy" - biegnij razem z nami dla zwierzaków

Nagrody Starosty Mrągowskiego

Przejdź do - Nagrody Starosty Mrągowskiego

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 14 października br. w Starostwie Powiatowym w Mrągowie odbyła się uroczystość, podczas której Starosta Mrągowski Barbara Kuźmicka-Rogala nagrodziła dyrektorów oraz nauczycieli powiatowych szkół i placówek.

Za szczególne osiągnięcia w pracy organizatorsko-dydaktyczno-wychowawczej Nagrody Starosty otrzymało 13 osób. 

15 października 2021


Czytaj więcej o: Nagrody Starosty Mrągowskiego