Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Bezpłatne webinarium dotyczące projektu ustawy o ekonomii społecznej – 31 maja 2021 r.

Fundacja trzeci.org informuje o możliwości udziału w bezpłatnym webinarium dedykowanym projektowi ustawy o ekonomii społecznej w kontekście uproszczeń w działalności społecznej. Webinarium służy wspólnemu zapoznaniu się z projektem ustawy oraz przedyskutowaniu najważniejszych proponowanych w nim rozwiązań.

Webinarium odbędzie się 31 maja 2021 r. (poniedziałek) w godz. 13:00-17:00 z wykorzystaniem platformy Zoom (link do spotkania zostanie wysłany na podany w trakcie rekrutacji adres e-mail).

Prowadzący: Tomasz Schimanek - ekspert Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, członek Stowarzyszenia Dialog Społeczny.

25 maja 2021

Fundacja trzeci.org


Czytaj więcej o: Bezpłatne webinarium dotyczące projektu ustawy o ekonomii społecznej – 31 maja 2021 r.

Uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy

Przejdź do - Uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy

W dniu 22 maja 2021 r. na zaproszenie członków Stowarzyszenia „Nasza Krutyń”, Starosta Mrągowski Barbara Kuźmicka-Rogala uczestniczyła w uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej na cmentarzu w Krutyni.  

24 maja 2021


Czytaj więcej o: Uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy

Podpisanie umowy na przebudowę drogi

Przejdź do - Podpisanie umowy na przebudowę drogi

19 maja 2021 r. pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim - Panem Arturem Chojeckim, a Powiatem Mrągowskim reprezentowanym przez Starostę Mrągowskiego - Panią Barbarę Kuźmicką-Rogala oraz Wicestarostę - Pana Sławomira Prusaczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Pani Julity Koczkodon,  zostały podpisane umowy o dofinansowanie zadań pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki-Burszewo - granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 3+300 do km 5+500 ”  oraz  „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki-Burszewo - granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N  od km 5+500 do km 7+500 ”.

21 maja 2021


Czytaj więcej o: Podpisanie umowy na przebudowę drogi

Wizyta Senator RP Małgorzaty Kopiczko w Mrągowie

17 maja br. odbyło się spotkanie dotyczące dofinansowania remontu mostu na rzece Dajna, które w pełnym zakresie pokryte zostanie ze środków rządowych. Dzięki pomocy Pani Senator RP Małgorzaty Kopiczko i przychylności Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Powiat Mrągowski otrzyma również wsparcie finansowe na modernizację drogi powiatowej. 

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji wideo: https://pl-pl.facebook.com/PrusaczykSlawomir/videos/967300504021030/.

 

20 maja 2021


Czytaj więcej o: Wizyta Senator RP Małgorzaty Kopiczko w Mrągowie

Korzystna informacja na temat wartościowych wykładów i szkoleń

Zaproszenie do uczestnictwa w wykładach oraz szkoleniach przeznaczonych dla pracowników: publicznej służby zatrudnienia, instytucji pomocy społecznej (w tym rodziny zastępcze i adopcyjne), jednostek samorządów terytorialnych, a także placówek oświatowych (rady pedagogiczne a także rodzice) oraz dla zatrudnionych w wymiarze sprawiedliwości (także dla kuratorów społecznych).

Poniżej w Plikach do pobrania znajdują się szczegółowe informacje dotyczące tematyki i udziału w wykładach i szkoleniach.

19 maja 2021

Franciszek Małecki-Trzaskoś


Czytaj więcej o: Korzystna informacja na temat wartościowych wykładów i szkoleń

Zapytanie ofertowe na „Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”

 1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że dnia 11/05/2021 r. została wszczęta procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 0000 zł netto o nazwie: „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”.

 2. Termin składania ofert do dnia  17/05/2021 r.  do godz. 12:00.

 3. Ogłoszenie o Zapytaniu ofertowym zostało opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie pod adresem: https://www.bip.powiat.mragowo.pl/a,8924,zapytanie-ofertowe-na-dostawe-sprzetu-komputerowego-oraz-oprogramowania .

 4. W wyniku rozeznania rynku, dnia 18/05/2021 r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Zamówienia o wartości 9 377,52 zł brutto dla Wykonawcy działającego pod nazwą: IT BUSINESS GROUP Sp. z o.o., ul. Lipska 4/U11, 30-721 Kraków.

19 maja 2021


Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na „Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”

Zapytanie ofertowe na „Inwentaryzację osnowy wysokościowej na terenie Gminy Piecki”

 1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że dnia 01-03-2021 r. została przeprowadzona procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.0000 zł netto o nazwie: „Inwentaryzacja osnowy wysokościowej na terenie Gminy Piecki”.
 2. W wyniku rozeznania rynku, dnia 19-03-2021 r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Zamówienia (*)/ Umowy (*)o wartości 45.000,00 zł brutto dla Wykonawcy działającego pod nazwą: GEO-TECHNIKA Usługi Geodezyjne Paweł Możdżeń, 11-700 Mrągowo ul. Polna 11.

19 maja 2021

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na „Inwentaryzację osnowy wysokościowej na terenie Gminy Piecki”

Zapytanie ofertowe na „Podział działek nr 270/1 i 289 obręb Grabowo Gmina Mrągowo”

 1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że dnia 18-03-2021 r. została przeprowadzona procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.0000 zł netto o nazwie: „Podział działek nr 270/1 i 289 obręb Grabowo Gmina Mrągowo”
 2. W wyniku rozeznania rynku, dnia 09-04-2021 r. r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Zamówienia (*)/ Umowy (*)o wartości 4.900,00 zł brutto dla Wykonawcy działającego pod nazwą: Nieruchomości AA Januszewscy s.c., 11-700 Mrągowo ul. Warszawska 7.

19 maja 2021

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na „Podział działek nr 270/1 i 289 obręb Grabowo Gmina Mrągowo”

KOMUNIKAT

ĆWICZENIE RENEGADE - w dniach 17-21 maja 2021 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza.

14 maja 2021

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że od dnia 17 maja 2021 r. zostanie uruchomiony Punkt Szczepień Powszechnych na terenie powiatu mrągowskiego, który mieścić się będzie w:

Mrągowskim Klubie Seniora

ul. Sienkiewicza 16

11-700 Mrągowo

Rejestracji na szczepienie w ww. punkcie można dokonać:

 • bezpośrednio w punkcie pod numerem telefonu 508-560-775,
 • poprzez całodobową i bezpłatną infolinię pod numerem telefonu 989. Do zapisu potrzebny jest nr PESEL oraz numer telefonu komórkowego,
 • przez elektroniczną e-Rejestrację na stronie pacjent.gov.pl,
 • SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści SZCZEPIMYSIE.

13 maja 2021


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT