Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!

Przejdź do - Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br.
Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027. Dokument określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie będziemy mieli łącznie około 76 miliardów euro. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. Do 22 lutego br. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wpłynęło poprzez formularz ponad 5 tys. uwag ze strony wielu środowisk - administracji, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak również indywidualnych osób.

1 kwietnia 2021

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych


Czytaj więcej o: Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!

Powiat Mrągowski otrzymał rządowe wsparcie

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Środki przekazane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości można wykorzystać m.in. na budowę żłobków, przedszkoli czy remont dróg – a także inne, niezbędne lokalnie działania. Jakie działania zostaną zrealizowane wkrótce w naszym regionie?

Powiat Mrągowski złożył wniosek na przebudowę mostu na rzece Dajna w ciągu drogi powiatowej Nr 1509N. Obiekt został wybudowany w latach 60-tych ubiegłego wieku. W 1994 roku podczas oględzin stwierdzono konieczność remontu mostu. Z braku środków finansowych nie podjęto działań w zakresie prac remontowych. Jak informuje Wicestarosta Mrągowski Sławomir Prusaczyk - dziś możemy naszą inwestycję rozpocząć. Dzięki projektowi RFIL Powiat Mrągowski uzyskał dofinansowanie zadania w kwocie 1 800 000 zł. 

31 marca 2021


Czytaj więcej o: Powiat Mrągowski otrzymał rządowe wsparcie

Dotacja na międzynarodowy projekt

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił kolejną edycję konkursu ”WM DLA WM. Wsparcie współpracy międzynarodowej JST w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 roku”.

Celem konkursu „WM dla WM” jest wspieranie zaangażowania samorządów lokalnych z województwa warmińsko-mazurskiego w realizację przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym, w tym w szczególności:

  • wspierających różne formy współpracy międzynarodowej w kontekście pandemii COVID-19,
  • budujących nowe i wzmacniających już istniejące międzynarodowe partnerstwa samorządowe,
  • służących aktywizacji społeczności lokalnych,
  • promujących Województwo Warmińsko-Mazurskie za granicą,
  • służących pobudzaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

29 marca 2021

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Czytaj więcej o: Dotacja na międzynarodowy projekt

Nowe pojazdy w powiecie mrągowskim

W powiecie mrągowskim pojawiły się nowe pojazdy, które będą służyć naszym mieszkańcom.

Dzięki przychylności i współpracy samorządów: Powiatu Mrągowskiego, Miasta Mrągowo, Gminy Mrągowo, Gminy Mikołajki, Gminy Piecki oraz Gminy Sorkwity do Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki została zakupiona nowa karetka ratunkowa, która jest wyposażona w nowoczesny sprzęt.

Powiat Mrągowski zakupił także nowy samochód do przewozu uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie.

Nowo nabyte pojazdy sprawią, ze transport pacjentów oraz uczniów będzie bezpieczniejszy i sprawniejszy.

Zapraszamy do wyświetleń materiału filmowego z przekazania pojazdów.

https://www.facebook.com/watch/?v=1914930785332815

26 marca 2021


Czytaj więcej o: Nowe pojazdy w powiecie mrągowskim

Biuletyn Informacyjny "Warmia i Mazury, Polska, UE" - marzec 2021

Departament Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy współpracy Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli przygotował najnowszy Biuletyn Informacyjny "Warmia i Mazury, Polska, UE" - marzec 2021. Dokument w wersji elektronicznej znajduje się poniżej w Plikach do pobrania.

W Biuletynie znajdują się zagadnienia dotyczące:

- Unijnych aktualności,

- Biura w Brukseli,

- Domu Polski Wschodniej w Brukseli,

- Zaproszeń, programów, projektów, staży, stypendiów. 

24 marca 2021


Czytaj więcej o: Biuletyn Informacyjny "Warmia i Mazury, Polska, UE" - marzec 2021

INFORMACJA

Od dnia 22 marca 2021 r. Wydział Komunikacji i Transportu obsługuje wyłącznie osoby umówione.

Wnioski można składać:

- poprzez platformy internetowe www.epuap.gov.pl i www.esp.pwpw.pl,

- za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm wysyłkowych,

- wkładać do urny znajdującej się w holu urzędu.

22 marca 2021


Czytaj więcej o: INFORMACJA

Konkurs o Nagrodę im. prof. Janiny Wengris

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza  VIII edycję konkursu o Nagrodę im. prof. Janiny Wengris za wspieranie postaw proekologicznych oraz propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego oraz jego ochrony.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, spółki (osobowe lub kapitałowe), jednostki sektora finansów publicznych, jak również przez osoby fizyczne, a ich nabór trwa do 31 marca 2021 r.

Zgłoszenia należy przysyłać do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn).

Zasady przyznawania Nagrody oraz formularz zgłoszenia kandydatów dostępny jest pod adresem internetowym:

https://warmia.mazury.pl/images/Departamenty/Departament_Ochrony_Środowiska/wengris_konkurs/Zasady_Nagrody_im._prof._J._Wengris.docx.

19 marca 2021


Czytaj więcej o: Konkurs o Nagrodę im. prof. Janiny Wengris

Zapytanie ofertowe na "Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”

  1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że dnia 16/03/2021 r.  została wszczęta procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 0000 zł netto o nazwie : „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”.

  2. Termin składania ofert do dnia  24/03/2021 r.  do godz. 12:00.

  3. Ogłoszenie o Zapytaniu ofertowym zostało opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie pod adresem: https://www.bip.powiat.mragowo.pl/a,8796,zapytanie-ofertowe-na-dostawe-sprzetu-komputerowego-oraz-oprogramowania .

17 marca 2021


Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na "Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”

Rozeznanie rynku na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze

 Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo,
tel. 89 743 33 60, fax: 89 743 33 70
e-mail: pcpr@powiat.mragowo.pl

zaprasza

do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej i niezawodowej rodziny zastępczej.

16 marca 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: Rozeznanie rynku na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze

Sytuacja dotycząca Zespołu Oświatowo-Sportowego „Baza” w Mrągowie

Pojawiające się w przestrzeni medialnej wypowiedzi, opinie i komentarze dotyczące sytuacji w Zespole Oświatowo-Sportowym „Baza” w Mrągowie, skłoniły Powiat Mrągowski jako organ prowadzący placówkę, a zarazem właściciel nieruchomości do przedstawienia społeczeństwu rzetelnych i jasnych informacji nie mijających się z prawdą.

Wpływ na podjęcie przez Radę Powiatu w Mrągowie uchwały w sprawie zamiaru, podkreślam zamiaru (nie jest to jednoznaczne z likwidacją) likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego poprzez jego wygaszenie oraz zamiaru likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego (zmiana formy organizacyjnej) w Zespole Oświatowo-Sportowym „Baza” w Mrągowie miały poniższe fakty, poparte danymi (nie pustymi słowami).

12 marca 2021


Czytaj więcej o: Sytuacja dotycząca Zespołu Oświatowo-Sportowego „Baza” w Mrągowie