Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

WYJAŚNIENIE

W odniesieniu do zamieszczonej przez Klub Sportowy „Baza Mrągowo” na portalu społecznościowym Facebook informacji o tym, że Klub Sportowy „Baza Mrągowo” został wyrzucony przez Starostwo Powiatowe w Mrągowie z przystani żeglarskiej, Zarząd Powiatu wyjaśnia, co następuje (jak poniżej).

Rozpowszechniona przez Klub informacja jest fałszywa, ma na celu wprowadzenie w błąd opinii społecznej. Prawdą jest, że Zarząd Powiatu w Mrągowie w dniu 20.07.2021 r. podjął uchwałę Nr 156/1041/2021 w sprawie wypowiedzenia umowy o współpracy z dnia 5 kwietnia 2013 r. zawartej pomiędzy Powiatem Mrągowskim a Klubem Sportowym „Baza Mrągowo” z siedzibą w Mrągowie, dotyczącą  wypowiedzenia Umowy o współpracy pomiędzy Powiatem Mrągowskim, a Klubem Sportowym „Baza Mrągowo”. 

3 września 2021


Czytaj więcej o: WYJAŚNIENIE

Zaproszenie dla rzeczoznawców majątkowych

Zaproszenie dla rzeczoznawców majątkowych do współpracy w celu sporządzenia operatów szacunkowych na potrzeby postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Mrągowskiego.

1. Cel zaproszenia

Celem zaproszenia jest utworzenie publicznej listy rzeczoznawców majątkowych – kandydatów na biegłych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Mrągowskiego w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mrągowie, kończących się wydaniem decyzji, w których powołanie na biegłego następuje na podstawie postanowienia wydanego w oparciu o art. 84 i 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

3 września 2021

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: Zaproszenie dla rzeczoznawców majątkowych

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Po wakacyjnej przerwie 1 września br. w placówkach powiatu mrągowskiego zainaugurowano nowy rok szkolny.

Zapraszamy do galerii:

  1. Zespół Szkół nr 2 w Mrągowie:
    https://www.facebook.com/1768848513155667/posts/6256765051030635/?sfnsn=mo

  2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie:
    https://www.facebook.com/284751282122811/posts/915076202423646/?sfnsn=mo

  3. I Liceum Ogólnokształcące w Mrągowie:
    https://www.facebook.com/477310942336824/posts/4496782957056249/?sfnsn=mo

2 września 2021


Czytaj więcej o: Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Zaproszenie na konferencję

Rzecznik Praw Obywatelskich, Związek Stowarzyszeń Alzheimer Polska i Fundacja „Stabilo”  zapraszają na konferencję poświęconą chorobie Alzheimera pt. „Porozmawiajmy – jak choroba Alzheimera dotyka ludzi młodych”.

Konferencja odbędzie się 17 września 2021 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie, ul. Długa 23/25.

W wydarzeniu można uczestniczyć także online: https://us02web.zoom.us/j/5012414420

1 września 2021


Czytaj więcej o: Zaproszenie na konferencję

1 września 2021 r. rozpoczęcie nowego roku szkolnego

1 września rocznica wybuchu II Wojny Światowej

herb

Szanowni Państwo

 

Zbliża się 82. rocznica wybuchu II Wojny Światowej - najbardziej krwawego

konfliktu zbrojnego w dziejach ludzkości.

Pierwszy września 1939 roku zapoczątkował wydarzenia,

które przyniosły Polsce i innym krajom Europy doświadczenia okrutnych zbrodni hitlerowskich

na niewyobrażalną skalę.

Wtedy to całkowicie podeptano godność i prawa człowieka.

Dziś wspominamy smutną rocznicę, stojąc przed wojennymi pomnikami

ku przestrodze i z nadzieją, że ten dramatyczny czas stanie się powodem do refleksji

dla kolejnych pokoleń.

Reprezentując samorządowców powiatu mrągowskiego

pragniemy dołączyć do głosów upamiętniających tę ważną rocznicę,

wyrażając wdzięczność Tym żołnierzom i cywilom, którzy opowiedzieli się po stronie wolności

i dali przykład wielkiej odwagi.

To Im zawdzięczamy to, że Polska istnieje i jest naszą wspólną dumą.

Nie wolno nam nigdy zapomnieć o tym, co było.

Tę pamięć winni jesteśmy naszym zamordowanym rodakom.

Oddajmy hołd polskim bohaterom II wojny światowej.


Cześć i chwała Bohaterom!

   

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski
Wicestarosta
Sławomir Prusaczyk
Starosta Mrągowski
Barbara Kuźmicka-Rogala 

 

1 września 2021


Czytaj więcej o: 1 września rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Rozpoczęcie sezonu w Mrągowskim Klubie Aikido i Samoobrony

nabór

31 sierpnia 2021

Rafał Łukaszewski - Prezes Mrągowskiego Klubu Aikido i Samoobrony


Czytaj więcej o: Rozpoczęcie sezonu w Mrągowskim Klubie Aikido i Samoobrony

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 18.06.2021 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych

Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje o unieważnieniu, ogłoszonego uchwałą Nr 150/1004/2021 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 18.06.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych powiatu mrągowskiego w roku 2021 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych powiatu mrągowskiego w roku 2021 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

31 sierpnia 2021


Czytaj więcej o: Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 18.06.2021 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych

Kuźnia Ekspertów - wsparcie III sektora Warmii i Mazur

Przejdź do - Kuźnia Ekspertów - wsparcie III sektora Warmii i Mazur

W ramach Projektu "Kuźnia Ekspertów - wsparcie III sektora Warmii i Mazur" Aktywni Obywatele, realizowanego przez Stowarzyszenie ESWIP i Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizowane będą bezpłatne szkolenia oraz doradztwo skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz liderów społecznych. 

Szkolenia i doradztwo będą prowadzone w 3 subregionach województwa warmińsko-mazurskiego, tj: elbląskim, olsztyńskim i ełckim. W każdym subregionie usługi będą dostosowane do lokalnych potrzeb sektora.

27 sierpnia 2021

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych


Czytaj więcej o: Kuźnia Ekspertów - wsparcie III sektora Warmii i Mazur

Gratulacje