Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Pomoc dla domów pomocy społecznej na walkę z COVID-19

Funkcjonujące na terenie powiatu mrągowskiego domy pomocy społecznej na przeciwdziałanie zagrożeniom wywołanym koronawirusem SARS-CoV-2, otrzymały z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dodatkowe środki w kwocie 343 478 zł, w tym: 

- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie - 161 765 zł,

- Ewangelicki Dom Opieki „ARKA” w Mikołajkach - 181 713 zł.

Uzyskana dotacja wymagała 20% wkładu własnego, który wynosił - 85 869,50 zł.

27 listopada 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: Pomoc dla domów pomocy społecznej na walkę z COVID-19

BIAŁA WSTĄŻKA - KAMPANIA 2020

Pamiętajmy o tych, których warunki izolacji społecznej narażają na doświadczanie przemocy w czerech ścianach bardziej niż kiedykolwiek. Przypominamy jak ważne jest reagowanie na przypadki przemocy, których jesteśmy świadkami.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie jak co roku włącza się do Kampanii. Tegoroczna Kampania z uwagi na obecną sytuację spowodowaną występowaniem koronawirusa na terenie kraju, będzie miała inny przebieg.

Na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie www.pcpr.powiat.mragowo.pl, na stronie facebookowej pcpr Mrągowo oraz na stronie Starostwa Powiatowego www.starostwo.powiat.mragowo.pl będą zamieszczane  informacje dotyczące podejmowanych przez Powiatowe Centrum działań  w tegorocznej Kampanii.

W dniach trwania Kampanii tj. 25 listopada do 10 grudnia bieżącego roku, dostępny będzie telefon konsultacyjno – informacyjny 89 743 33 64.

26 listopada 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: BIAŁA WSTĄŻKA - KAMPANIA 2020

Informacja dotycząca funkcjonowania biura Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta

Od dnia 16.11.2020 r. do odwołania biuro rzecznika konsumentów czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 830  do 1430

W tym czasie kontakt z rzecznikiem może się odbywać telefonicznie (89/741-01-91), e-mailowo (rzecznik@powiat.mragowo.po) lub za pośrednictwem poczty (ul. Królewiecka 60 A, 11-700 Mrągowo).

Kontakt osobisty możliwy w przedsionku Starostwa Powiatowego w Mrągowie wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu.

23 listopada 2020

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Mrągowie - Sławomir Rosiek


Czytaj więcej o: Informacja dotycząca funkcjonowania biura Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta

Sprzęt do zdalnej nauki, miejsca kwarantanny i środki ochrony indywidualnej dla rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej z powiatu mrągowskiego

15.11.2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zakończyło realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. W ramach tego projektu dzieci z rodzin zastępczych otrzymały 69 laptopów z oprogramowaniem, każdy wyposażony w torbę i mysz, 44 słuchawki z mikrofonem, 44 drukarki, 9 telewizorów.

Wsparcie otrzymali także wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych, którym przekazano 26 laptopów z oprogramowaniem, każdy wyposażony w torbę i mysz, 37 słuchawek z mikrofonem, 3 urządzenia wielofunkcyjne, 3 telewizory, 3 odtwarzacze audio, 1 projektor z ekranem.  

20 listopada 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: Sprzęt do zdalnej nauki, miejsca kwarantanny i środki ochrony indywidualnej dla rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej z powiatu mrągowskiego

KOMUNIKAT

UWAGA

Uprzejmie informujemy, że z dniem 16.11.2020 roku następuje zmiana organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Mrągowie mająca na celu minimalizację ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród interesantów i pracowników.

W związku z powyższym od dnia 16 listopada 2020 r. wydział Komunikacji i Transportu prowadzi bezpośrednią obsługę w ograniczonym zakresie i w ścisłym reżimie sanitarnym.

Obowiązywać będzie wyłącznie system rejestracji do Wydziału poprzez stronę:

www.komunikacja.powiat.mragowo.pl

lub

tel. 89 741 01 58.

Wejście do w/w Wydziału odbywać się będzie w sposób regulowany, pod nadzorem wyznaczonych pracowników Starostwa Powiatowego, o umówionych godzinach. W związku z powyższym prosimy o stosowanie się do wytycznych w/w Pracowników.

Wprowadzone zmiany obowiązywać będą do odwołania.

Za utrudnienia przepraszamy.

17 listopada 2020


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

Ogłoszenie - listopadowe pobory krwi w Mrągowie

Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Przejdź do - Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę

W dniu 11 listopada br. w 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości przedstawiciele Powiatu Mrągowskiego w osobach Starosty Mrągowskiego Barbary Kuźmickiej-Rogali, Wicestarosty Sławomira Prusaczyka oraz Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jacka Gajdy złożyli pod pomnikiem 100-lecia Odzyskania Niepodległości  przy ul. Warszawskiej symboliczną wiązankę biało-czerwonych kwiatów.

12 listopada 2020


Czytaj więcej o: Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę

INFORMACJA STAROSTY MRĄGOWSKIEGO DOTYCZĄCA PRACY I DZIAŁALNOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W MRĄGOWIE W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

Szanowni Państwo!

Ze względu na trwającą na terenie kraju epidemią koronawirusa Sars-CoV-2 i rosnącą dzienną falą zakażeń w naszym kraju w dniu 3 listopada 2020 r. weszło wżycie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020, poz. 1931). Na podstawie tego rozporządzenia Starosta Mrągowski poleciła niektórym pracownikom Starostwa Powiatowego w Mrągowie wykonywanie pracy zdalnej w domu, co ma na celu ograniczanie interakcji zarówno pomiędzy pracownikami, jak i między pracownikami i petentami urzędu, a więc ograniczenie transmisji wirusa. Ponadto część pracowników naszego urzędu przebywa na kwarantannie, a kilka osób w izolacji z powodu zarażenia wirusem Sars-CoV-2. Sytuacja powyższa jest trudna i z pewnością spowoduje utrudnienia w dostępie do urzędu, jak i opóźnienia w załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym w Mrągowie.

4 listopada 2020

Starosta Mrągowski Barbara Kuźmicka-Rogala


Czytaj więcej o: INFORMACJA STAROSTY MRĄGOWSKIEGO DOTYCZĄCA PRACY I DZIAŁALNOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W MRĄGOWIE W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa nieczynny

W związku z faktem wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u pracowników Starostwa Powiatowego w Mrągowie oraz kwarantanną pracowników informujemy, że Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa od dnia 02.11.2020 r. do dnia 06.11.2020 r. będzie nieczynny.

2 listopada 2020


Czytaj więcej o: Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa nieczynny

Informacja dot. funkcjonowania biura Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta

W związku trwającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii i związanymi z tym ograniczeniami, jak również faktem wystąpienia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników Starostwa Powiatowego w Mrągowie informuje, że

2 listopada 2020

Sławomir Rosiek


Czytaj więcej o: Informacja dot. funkcjonowania biura Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta