Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Wsparcie dla DPS w walce z epidemią COVID-19, w ramach projektu „Pomagajmy Razem”

loga 

 

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie, ul Młodkowskiego 19 otrzymał grant w wysokości: 489.472,30 zł.

Powiat  Mrągowski 21 sierpnia 2020 r. podpisał umowę o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. „Pomagajmy Razem” nr: POWR.02.08.00-00-0103/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19.

7 stycznia 2021

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie


Czytaj więcej o: Wsparcie dla DPS w walce z epidemią COVID-19, w ramach projektu „Pomagajmy Razem”

Świąteczne kartki

Święta Bożego Narodzenia są okazją do życzeń, pozdrowień przesłanych do władz powiatu, zarówno przez firmy, instytucje, jak i osoby prywatne. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie pamięć i życzliwość ludzka jest niezwykle ważna i potrzebna.

Jedną z takich „pocztówek”, bardzo wzruszającą, jest ta, z życzeniami od Pani Jadwigi Pożareckiej - małżonki nie żyjącego Pana Józefa Pożareckiego - żołnierza z Mrągowa, walczącego na Westerplatte.

Gorąco dziękujemy wszystkim Państwu, którzy o nas pamiętają i przekazujemy z serca płynące, najlepsze, świąteczne pozdrowienia.

 

21 grudnia 2020


Czytaj więcej o: Świąteczne kartki

KOMUNIKAT - sezon zimowy

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym przypominamy, że wszelkie informacje dotyczące utrudnień na drogach bądź innych zagrożeń, a także ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne umieszczane są w Regionalnym Systemie Ostrzegania (RSO).

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych o numerze 800 165 320, pod którym osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

18 grudnia 2020

Anna Leoniuk - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT - sezon zimowy

Czad – cichy zabójca!

Rozpoczął się sezon grzewczy a wraz z nim wzrasta ryzyko pojawienia się śmiertelnych przypadków zatruć osób tlenkiem węgla (czadem) z uwagi na niewłaściwe eksploatowanie urządzeń grzewczych. Przyczyną tragedii może być niewiedza, zaniedbanie, czy wadliwa instalacja odprowadzania spalin.

OSTRZEGAMY!

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.

18 grudnia 2020

Anna Leoniuk - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego


Czytaj więcej o: Czad – cichy zabójca!

Podziękowanie

KONKURS "Sternik. Cała naprzód!"

Przejdź do - KONKURS "Sternik. Cała naprzód!"

Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z partnerami organizuje konkurs pod nazwą Sternik. Cała naprzód! Głównym jego celem jest nagrodzenie firm, szpitali, jednostek administracji (w tym JST) lub NGO z województwa warmińsko-mazurskiego, które pomimo trwania epidemii COVID-19, wyróżniły się na tle innych, najlepiej wykorzystując dostępne środki na utrzymanie miejsc pracy, płynności, rozwój produktów, dostosowanie do nowych warunków rynkowych.

18 grudnia 2020


Czytaj więcej o: KONKURS "Sternik. Cała naprzód!"

Życzenia

PODZIĘKOWANIA

 

W imieniu władz samorządowych Powiatu Mrągowskiego kierujemy słowa podziękowania

i uznania do Pani Senator RP Małgorzaty Kopiczko za osobiste zaangażowanie w zakresie

pozyskania dodatkowych ambulansów medycznych dla szpitali

województwa warmińsko-mazurskiego – w tym dla Szpitala Mrągowskiego.

Na prośbę Pani Senator - Minister Waldemar Kraska zdecydował o zwiększeniu ilości karetek dla szpitali w:  Ełku, Olecku, Kętrzynie i Mrągowie.

Serdecznie dziękujemy

 

      Wicestarosta                                                      Starosta Mrągowski

    Sławomir Prusaczyk                                        Barbara Kuźmicka-Rogala

15 grudnia 2020


Czytaj więcej o: PODZIĘKOWANIA

INFORMACJA

Informuję, że w dniu 24 grudnia 2020 r. (Wigilia Bożego Narodzenia) Starostwo Powiatowe w Mrągowie będzie nieczynne.

Dzień ten został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Mrągowie w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym w miesiącu grudniu 2020 r., ze względu na wypadające w bieżącym roku Święto Bożego Narodzenia (26 grudnia 2020 r.) w innym dniu niż niedziela.

Podstawa prawna: art. 130 § 2 i 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 920).

14 grudnia 2020


Czytaj więcej o: INFORMACJA

Podziękowania