Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Powiat Mrągowski – beneficjentem projektu „Zdalna Szkoła”

Przejdź do - Powiat Mrągowski – beneficjentem projektu „Zdalna Szkoła”

Starosta Mrągowski Barbara Kuźmicka Rogala wraz z Wicestarostą Sławomirem Prusaczykiem w dniu 26 czerwca 2020 r. przekazali dyrektorom mrągowskich szkół ponadpodstawowych sprzęt komputerowy zakupiony w ramach realizacji projektu pn.: „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 .

26 czerwca 2020


Czytaj więcej o: Powiat Mrągowski – beneficjentem projektu „Zdalna Szkoła”

Środki z Funduszu Inwestycji Samorządowych dla Powiatu Mrągowskiego

Życzenia z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020

ARiMR: Kończy się czas na złożenie wniosków na „Modernizację w obszarze D” i „Restrukturyzację małych gospodarstw”

W przyszłym tygodniu, 30 czerwca 2020 r., upływa termin składania wniosków o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych (obszar D)” oraz „Restrukturyzację małych gospodarstw”.

By jak najwięcej rolników miało szansę ubiegać się o środki z tych dwóch popularnych programów realizowanych w ramach PROW 2014-2020, termin tegorocznych naborów przedłużono o miesiąc. Kończy się on we wtorek 30 czerwca.

25 czerwca 2020


Czytaj więcej o: ARiMR: Kończy się czas na złożenie wniosków na „Modernizację w obszarze D” i „Restrukturyzację małych gospodarstw”

WFOŚiGW - oferta dotycząca możliwości ubiegania się o środki na działania związane z ochroną środowiska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje o możliwości ubiegania się o środki na działania związane z ochroną środowiska w ramach programów „Czyste powietrze”, „Moja woda” oraz „Ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie azbestu”. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą uzyskania dofinansowania i do składania wniosków w ramach poszczególnych działań. Szczegóły dotyczące oferty znajdą Państwo w załącznikach.

W przypadku potrzeby konsultacji merytorycznych w zakresie przygotowania projektów możecie Państwo skorzystać ze wsparcia ekspertów WFOŚiGW w Olsztynie zaangażowanych w projekt doradztwa energetycznego realizowanego w ramach „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Odpowiedzi na pytania można uzyskać pod numerami telefonu: 89/ 522 – 02 – 79/ 78/ 08/ 05. 

24 czerwca 2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie


Czytaj więcej o: WFOŚiGW - oferta dotycząca możliwości ubiegania się o środki na działania związane z ochroną środowiska

Projekt "Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur"

Biuro projektu „Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur” Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia jest realizatorem projektu "Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Projekt skierowany jest do osób dorosłych nieposiadających własnej działalności gospodarczej, zamieszkujących, zatrudnionych lub pobierających naukę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

23 czerwca 2020

Biuro projektu „Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur” Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia


Czytaj więcej o: Projekt "Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur"

ARiMR kontynuuje wypłatę pomocy suszowej

ARiMR kontynuuje wypłatę pomocy suszowej dla rolników, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku wystąpienia w 2019 roku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Komisja Finansów Publicznych dokonała przesunięć środków, Premier podpisał Uchwałę Rady Ministrów, a Minister Rolnictwa podpisał i przekazał ARiMR odpowiednią umowę.

Dzięki uruchomionym środkom biura powiatowe Agencji rozpoczęły wydawanie decyzji przyznających pomoc, w ślad za tymi decyzjami są na bieżąco realizowane płatności. - Wiemy, że rolnicy czekają na wypłaty pomocy suszowej, dlatego niezwłocznie po otrzymaniu kolejnej puli środków przeznaczonych na ten cel, uruchomiliśmy procedurę wypłat – powiedział Tomasz Nowakowski Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

18 czerwca 2020


Czytaj więcej o: ARiMR kontynuuje wypłatę pomocy suszowej

Program Stypendiów Pomostowych 2020/2021

stypendium

18 czerwca 2020

Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie


Czytaj więcej o: Program Stypendiów Pomostowych 2020/2021

Bezpieczne wakacje na kołach

Przejdź do - Bezpieczne wakacje na kołach

Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji (International Police Association) – Region IPA Kętrzyn zaprasza do wzięcia udziału w inicjatywie „Bezpieczne wakacje na kołach”, która odbędzie się 25 czerwca br. i będzie polegała na nieodpłatnym sprawdzeniu stanu technicznego pojazdów.

15 czerwca 2020


Czytaj więcej o: Bezpieczne wakacje na kołach

ARiMR: Dopłaty 2020 – biura powiatowe otwarte dłużej

15 czerwca będzie ostatnim dniem na złożenie wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW w kampanii 2020. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich beneficjentów, ARiMR wydłuża godziny otwarcia swoich biur powiatowych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich beneficjentów, Agencja wydłuża pracę biur powiatowych w całym kraju – będą one otwarte dodatkowo w sobotę, od godz. 07.30 do godz. 15.30, a w ostatni dzień składania wniosków – poniedziałek 15 czerwca – od 7:30 do godz. 22.00.

12 czerwca 2020


Czytaj więcej o: ARiMR: Dopłaty 2020 – biura powiatowe otwarte dłużej