Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Złota Odznaka Honorowa SDW dla Starosty Mrągowskiego

Przejdź do - Złota Odznaka Honorowa SDW dla Starosty Mrągowskiego

Starosta Mrągowski Pani Barbara Kuźmicka-Rogala w dniu 15 października 2019 r. została odznaczona Złotą Odznaką Honorową Stowarzyszenia Dzieci Wojny za szczególne zasługi na rzecz Stowarzyszenia.

16 października 2019


Czytaj więcej o: Złota Odznaka Honorowa SDW dla Starosty Mrągowskiego

Warmińsko-Mazurskie innowacje

Dzień Edukacji Narodowej w Powiecie Mrągowskim

Przejdź do - Dzień Edukacji Narodowej w Powiecie Mrągowskim

Dzień Edukacji Narodowej stał się okazją do spotkania i podziękowania dyrektorom, nauczycielom, pracownikom oświaty w Powiecie Mrągowskim.

14 października 2019 r. podczas uroczystości zorganizowanej w Starostwie Powiatowym w Mrągowie, Starosta Pani Barbara Kuźmicka-Rogala uhonorowała Statuetkami – Nagrodami Starosty Mrągowskiego 11 osób, które w sposób  szczególny wyróżniły się w pracy organizatorskiej, dydaktycznej i wychowawczej na rzecz oświaty w powiecie.

Kwiaty wraz z gratulacjami, w imieniu Rady Powiatu w Mrągowie, wręczył  Przewodniczący Rady Powiatu Pan Roman Rapkowski.

15 października 2019

Jolanta Malajkat


Czytaj więcej o: Dzień Edukacji Narodowej w Powiecie Mrągowskim

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

Starosta Mrągowski uprzejmie informuje o zakończeniu konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

15 października 2019


Czytaj więcej o: Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

Dzień Edukacji Narodowej

Mistrzostwa Powiatu Mrągowskiego w Piłce Nożnej Chłopców o Puchar Starosty Mrągowskiego - Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Przejdź do - Mistrzostwa Powiatu Mrągowskiego w Piłce Nożnej Chłopców o Puchar Starosty Mrągowskiego - Igrzyska Młodzieży Szkolnej

W dniu 4 października 2019r. na Stadionie Miejskim odbyły się Mistrzostwa Powiatu Mrągowskiego w Piłce Nożnej Chłopców o Puchar Starosty Mrągowskiego - Igrzyska Młodzieży Szkolnej.

7 października 2019


Czytaj więcej o: Mistrzostwa Powiatu Mrągowskiego w Piłce Nożnej Chłopców o Puchar Starosty Mrągowskiego - Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Oświadczenie grupy radnych Rady Powiatu w Mrągowie

W związku z blokowaniem przez Zarząd Powiatu w Mrągowie powołania eksperta, który zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Mrągowie ma wesprzeć przeprowadzenie kontroli w Starostwie Powiatowym w Mrągowie oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie oświadczamy, że konsekwencje kolejnego odkładania w czasie decyzji w sprawie sfinansowania wymiany instalacji elektrycznej w obiekcie warsztatów mechanicznych CKZiU ponosi tylko i wyłącznie Zarząd Powiatu w Mrągowie.

Informacja Starosty w związku z oświadczeniem grupy radnych.

Starosta Mrągowski informuje, że w drodze przeprowadzonego rozeznania rynku w dniu 30.09.2019r. wyłoniono firmę Synoradzki, Bentkowska i Partnerzy Adwokaci Sp. p. z siedzibą w Warszawie i podpisano umowę w celu przeprowadzenie badania i sporządzenie ekspertyzy, której celem będzie w szczególności ustalenie zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych Powiatu Mrągowskiego", szczególnie w obszarze przeprowadzonych prac przy demontażu i montażu instalacji elektrycznej w obiekcie warsztatów CKZiU w Mrągowie, pod kątem ich zgodności z harmonogramem rzeczowo - finansowym projektu i SIWZ, posiadaniem przez inwestora zabezpieczenia finansowego w budżecie Powiatu Mrągowskiego na rok 2019 na przeprowadzone prace demontażowe i montażowe instalacji elektrycznej, w kontekście ewentualnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz zgodności z prawem zamówień publicznych przeprowadzonych prac (kontrola okoliczności sporządzenia, treści, terminu sporządzenia i trybu sporządzenia protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych na demontaż i montaż instalacji elektrycznej), a także ewentualnego wykonania innych robót przy realizacji tego projektu bez zabezpieczenia finansowego w budżecie Powiatu Mrągowskiego na rok 2019. Cena za realizację powyższej usługi to 4000zł+VAT.

Procedura wyłonienia eksperta odbyła się zgodnie z przepisami zarządzenia Starosty Mrągowskiego z dnia 29.09.2014r. w sprawie ustalenia zasad postępowania o zamówienia publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30000 euro.

w/z Starosty
Paweł Długoborski
Wicestarosta

 

3 października 2019


Czytaj więcej o: Oświadczenie grupy radnych Rady Powiatu w Mrągowie

Zaproszenie na Sztafetowe Biegi Przełajowe Szkół Powiatu Mrągowskiego

Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie wspólnie z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w Mrągowie organizują Sztafetowe Biegi Przełajowe Szkół Powiatu Mrągowskiego, które odbędą się  25 października 2019 r. o godz.9:30 w Parku Sikorskiego.

2 października 2019


Czytaj więcej o: Zaproszenie na Sztafetowe Biegi Przełajowe Szkół Powiatu Mrągowskiego

Kondolencje

kondolencje

1 października 2019


Czytaj więcej o: Kondolencje

Mistrzostwa Powiatu Mrągowskiego w Piłce Nożnej Chłopców o Puchar Starosty Mrągowskiego - Igrzyska Dzieci

Przejdź do - Mistrzostwa Powiatu Mrągowskiego w Piłce Nożnej Chłopców o Puchar Starosty Mrągowskiego - Igrzyska Dzieci

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:                                                   

I miejsce                              Szkoła Podstawowa w Pieckach

II miejsce                             Szkoła Podstawowa nr 1 w Mrągowie

III miejsce                            Zespół Oświatowo-Sportowy "Baza" w Mrągowie

1 października 2019


Czytaj więcej o: Mistrzostwa Powiatu Mrągowskiego w Piłce Nożnej Chłopców o Puchar Starosty Mrągowskiego - Igrzyska Dzieci