Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż na własność nieruchomości

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65), §3.1. i §6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

ZARZĄD POWIATU MRĄGOWSKIEGO OGŁASZA III PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NA WŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Powiatu Mrągowskiego:

  1. nieruchomość lokalowa położona w Mrągowie przy ul. Warszawskiej 8/9 o powierzchni użytkowej 45,46 m² wraz z udziałem 5/100 w częściach wspólnych budynku i w działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 5-50/5, o powierzchni 0,0269 ha. Dla nieruchomości lokalowej jest prowadzona księga wieczysta OL1M/00020642/9, dla działki nr 5-50/5 prowadzona jest księga wieczysta OL1M/00002095/7.
  2. nieruchomość lokalowa położona w Mrągowie przy ul. Warszawskiej 8/7 o powierzchni użytkowej 84,97 m² wraz z udziałem 9/100 w częściach wspólnych budynku i w działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 5-50/5, o powierzchni 0,0269 ha. Dla nieruchomości lokalowej jest prowadzona księga wieczysta OL1M/00022090/8, dla działki nr 5-50/5 prowadzona jest księga wieczysta OL1M/00002095/7.

Cena wywoławcza wynosi 250.000,00 zł.

2 marca 2020


Czytaj więcej o: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż na własność nieruchomości

TARGI EDUKACJI I PRACY POWIATU MRĄGOWSKIEGO

Przejdź do - TARGI EDUKACJI I PRACY POWIATU MRĄGOWSKIEGO

W dniu  6 marca 2020 r. od godz. 10.00 w hali widowiskowo-sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrągowie odbędą się TARGI EDUKACJI I PRACY POWIATU MRAGOWSKIEGO

Organizatorem targów jest Starostwo Powiatowe w Mrągowie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie. W planowanym wydarzeniu udział wezmą: pracodawcy, placówki edukacyjne, uczelnie wyższe, służby mundurowe, instytucje rynku pracy.

2 marca 2020

Jolanta Malajkat


Czytaj więcej o: TARGI EDUKACJI I PRACY POWIATU MRĄGOWSKIEGO

KOMUNIKAT

800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Informacja dla osób powracających z północnych Włoch, Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to

lub

  • zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

28 lutego 2020


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

INFORMACJA INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2019 roku w zakresie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przedstawia wyniki kontroli przeprowadzonych w 2019 roku, w zakresie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego.

Zgodnie z art. 12 ust. 1a pkt 1 ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.) Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny jest organem właściwym w stosunku do podmiotów, dla których podmiot jest podmiotem dominującym.

Wyniki kontroli przedstawione zostały według działań Oddziałów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.

25 lutego 2020

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - Janusz Dzisko


Czytaj więcej o: Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2019 roku w zakresie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego

Ogłoszenie o naborze kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu komisji konkursowej

Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza nabór kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

21 lutego 2020


Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu komisji konkursowej

Dzień Myśli Braterskiej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu promocji województwa

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję o ogłoszeniu w 2020 roku Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu promocji województwa warmińsko-mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nabór wniosków trwa od 14 lutego 2020 r. do 16 marca 2020 r., a rozstrzygnięcie nastąpi do 15 maja 2020 r.

18 lutego 2020

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Czytaj więcej o: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu promocji województwa

Formy wsparcia finansowego oraz możliwości pozyskania środków finansowych.

Poniżej, w plikach do pobrania znajdują się materiały informujące oraz dotyczące m.in. możliwych form wsparcia finansowego, pozyskania środków finansowych.

18 lutego 2020


Czytaj więcej o: Formy wsparcia finansowego oraz możliwości pozyskania środków finansowych.

Platforma Przedsiębiorczości Warmii i Mazur

Przejdź do - Platforma Przedsiębiorczości Warmii i Mazur

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego uruchomił Platformę Przedsiębiorczości Warmii i Mazur . Celem powstania portalu jest zebranie w jednym miejscu najważniejszych informacji w obszarze przedsiębiorczości i przedstawienie ich w czytelnej i przystępnej formie. Platforma ma ułatwić również nawiązywanie współpracy pomiędzy różnymi podmiotami ekosystemu gospodarczego regionu.

18 lutego 2020


Czytaj więcej o: Platforma Przedsiębiorczości Warmii i Mazur