Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 511  późn. zm.), art.190 w związku z art. 93 ust. 2 ustawy  z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz. U. z  2019r. poz. 1111 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 13 i ust. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie na terenie Powiatu Mrągowskiego w okresie od 1 marca 2020r. do 30 listopada 2022 r. trzech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego”.

9 stycznia 2020


Czytaj więcej o: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Podziękowanie

Badania TK w ramach umowy z NFZ

Przejdź do - Badania TK w ramach umowy z NFZ

Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie w dniu 1 sierpnia 2019 r. podpisał umowę z Warmińsko-Mazurskim Narodowym Funduszem Zdrowia na badania Tomografii Komputerowej. Pacjenci posiadający skierowanie od lekarza specjalisty mogą wykonać badanie TK w ramach umowy z NFZ na jednym z najnowocześniejszych tomografów w regionie.

18 grudnia 2019

Prezes Zarządu - Brygida Schlueter-Górska


Czytaj więcej o: Badania TK w ramach umowy z NFZ

VII Półmaraton Mikołajkowy

Przejdź do - VII Półmaraton Mikołajkowy

W sobotę (8 grudnia) odbył się VII Półmaraton Mikołajkowy w Mikołajkach wraz z biegami dziecięcymi i młodzieżowymi oraz Mikołajkową Dyszką. Trasa Półmaratonu oraz biegu na 10 km przebiegała ulicami miasta, a następnie bardzo malowniczą drogą szutrową z Mikołajek do miejscowości Łuknajno, gdzie nastąpił nawrót biegu.

11 grudnia 2019


Czytaj więcej o: VII Półmaraton Mikołajkowy

Sukces młodzieży I LO w Olimpiadzie Statystycznej

Przejdź do - Sukces młodzieży I LO w Olimpiadzie Statystycznej

W środę 4 grudnia troje reprezentantów I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie: Alicja Graczyk, Paweł Staszczuk i Maksymilian Tallar z klasy 2a, pod opieką p. Justyny Kindziery, wzięło udział w  zawodach okręgowych IV edycji Olimpiady Statystycznej, które odbyły się na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. 

9 grudnia 2019

I LO - Justyna Kindziera


Czytaj więcej o: Sukces młodzieży I LO w Olimpiadzie Statystycznej

Certyfikat “Szkoła Wierna Dziedzictwu" dla ZOS "Baza" w Mrągowie

Przejdź do - Certyfikat “Szkoła Wierna Dziedzictwu" dla ZOS "Baza" w Mrągowie

29 listopada 2019 w Warmińsko - Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatu “Szkoła Wierna Dziedzictwu”. Certyfikat otrzymują szkoły, które wyróżniły się prowadząc działania na rzecz propagowania wartości patriotycznych - istotnych dla wychowania i kształtowania postaw obywatelskich wśród uczniów.

 

3 grudnia 2019


Czytaj więcej o: Certyfikat “Szkoła Wierna Dziedzictwu" dla ZOS "Baza" w Mrągowie

Dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dla Szpitala Mrągowskiego na nowy sprzęt ratujący życie

Informujemy, iż w ramach dotacji przekazywanej na świadczenia z zakresu ratownictwa medycznego Wojewoda Warmińsko-Mazurski podjął decyzję o przekazaniu kwoty 99.000,00 zł. na sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla ratownictwa medycznego Szpitala Mrągowskiego.

W ramach dotacji zakupione zostaną:

- urządzenie do kompresji klatki piersiowej,

- respirator transportowy.

Pozyskany sprzęt będzie służył do diagnozowania i leczenia pacjentów powiatu mrągowskiego.

29 listopada 2019


Czytaj więcej o: Dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dla Szpitala Mrągowskiego na nowy sprzęt ratujący życie

Mrągowska licealistka stypendystką Ministra Edukacji Narodowej

Przejdź do - Mrągowska licealistka stypendystką Ministra Edukacji Narodowej

Pragniemy poinformować, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej nasza uczennica - Emilia Rawa, otrzymała stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2018/2019. Na szczególną uwagę zasługuje jednak fakt, że takowe stypendium w naszym województwie otrzymało zaledwie 6 osób.

Serdecznie gratulujemy Emilii i życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu zainteresowań.

28 listopada 2019

Dyrektor I LO - Jan Parda


Czytaj więcej o: Mrągowska licealistka stypendystką Ministra Edukacji Narodowej

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z póź.zm.) Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza, że po przeprowadzonym otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej tj. zadania polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Mrągowskiego w 2020 r. wybrano ofertę organizacji:

28 listopada 2019

Zarząd Powiatu


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Kampania Biała Wstążka 2019

Przejdź do - Kampania Biała Wstążka 2019

Międzynarodowa Kampania Biała Wstążka trwa od 25 listopada do 10 grudnia 2019 r. 

W ramach kampanii  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Mrągowie przygotuje tzw.: kąciki białej wstążki  w Starostwie Powiatowym i Powiatowym Centrum  Pomocy Rodzinie, kąciki będą aktywne w dniach 25.11- 10.12.2019 r. Znajdą się w nich ulotki informacyjne na temat akcji oraz białe wstążeczki do samodzielnego przypinania. Kąciki będą ozdobione białymi balonami i plakatami.

Ponadto zapraszamy na dzień otwarty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie w dniu 7 grudnia 2019 r. ( sobota)

28 listopada 2019


Czytaj więcej o: Kampania Biała Wstążka 2019