Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Zagraniczne staże młodzieży z Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie

Od wielu lat uczniowie i uczennice Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie mają okazje odbyć staże u zagranicznych pracodawców. Do tej pory odbywały się one w ramach europejskiego Programu Erasmus+. Tym razem, na takie staże, Starostwo Powiatowe w Mrągowie otrzymało dofinansowanie ze środków programu POWER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, który jest współfinansowany z EFS w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

17 października 2019


Czytaj więcej o: Zagraniczne staże młodzieży z Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie

Kolejne zagraniczne szkolenia nauczycieli Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie

Przejdź do - Kolejne zagraniczne szkolenia nauczycieli Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie

Kolejna grupa nauczycieli z Zespołu Szkół nr 2 w Mrągowie podniosła swoje kwalifikacje językowe i metodyczno - technologiczne na kursach językowych w ramach realizacji projektu „Mówimy w językach obcych, podnosimy europejską jakość kształcenia zawodowego”, który otrzymał dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt został przygotowany przez nauczycielkę z tej szkoły - Zofię Parzych.

17 października 2019


Czytaj więcej o: Kolejne zagraniczne szkolenia nauczycieli Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie

Sala Tradycji Pożarniczych w Grabowie

Dnia 15 października 2019 r. miało miejsce uroczyste otwarcie Sali Tradycji Pożarniczych w Grabowie. Sala ta zgodnie z założeniem dedykowana jest dzieciom, młodzieży szkolnej, a także wszystkim zainteresowanym, odwiedzającym Grabowo. Za jej pośrednictwem poznamy historię pożarnictwa w powiecie mrągowskim, obejrzymy eksponaty związane z techniką pożarniczą, a także nauczymy się udzielania pierwszej pomocy oraz sposobów ratowania życia ludzkiego.

16 października 2019


Czytaj więcej o: Sala Tradycji Pożarniczych w Grabowie

Nowoczesna szkoła zawodowa

Przejdź do - Nowoczesna szkoła zawodowa

W mrągowskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego rozpoczęła się realizacja kolejnych trzech projektów z dofinansowaniem unijnym.

Starostwo Powiatowe w Mrągowie, przy współpracy z firmą NuMedia z Olsztyna, pozyskało 1.655.472,56 zł środków z Unii Europejskiej na realizację trzech projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z Działania RPWM.02.04.000 – Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego. Wkład własny Powiatu Mrągowskiego wyniesie 184.768 zł. Z tego na wyposażenie pracowni w nowoczesne urządzenia, sprzęt i narzędzia będzie kwota 737.517 zł.

 

16 października 2019


Czytaj więcej o: Nowoczesna szkoła zawodowa

Złota Odznaka Honorowa SDW dla Starosty Mrągowskiego

Przejdź do - Złota Odznaka Honorowa SDW dla Starosty Mrągowskiego

Starosta Mrągowski Pani Barbara Kuźmicka-Rogala w dniu 15 października 2019 r. została odznaczona Złotą Odznaką Honorową Stowarzyszenia Dzieci Wojny za szczególne zasługi na rzecz Stowarzyszenia.

16 października 2019


Czytaj więcej o: Złota Odznaka Honorowa SDW dla Starosty Mrągowskiego

Warmińsko-Mazurskie innowacje

Dzień Edukacji Narodowej w Powiecie Mrągowskim

Przejdź do - Dzień Edukacji Narodowej w Powiecie Mrągowskim

Dzień Edukacji Narodowej stał się okazją do spotkania i podziękowania dyrektorom, nauczycielom, pracownikom oświaty w Powiecie Mrągowskim.

14 października 2019 r. podczas uroczystości zorganizowanej w Starostwie Powiatowym w Mrągowie, Starosta Pani Barbara Kuźmicka-Rogala uhonorowała Statuetkami – Nagrodami Starosty Mrągowskiego 11 osób, które w sposób  szczególny wyróżniły się w pracy organizatorskiej, dydaktycznej i wychowawczej na rzecz oświaty w powiecie.

Kwiaty wraz z gratulacjami, w imieniu Rady Powiatu w Mrągowie, wręczył  Przewodniczący Rady Powiatu Pan Roman Rapkowski.

15 października 2019

Jolanta Malajkat


Czytaj więcej o: Dzień Edukacji Narodowej w Powiecie Mrągowskim

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

Starosta Mrągowski uprzejmie informuje o zakończeniu konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

15 października 2019


Czytaj więcej o: Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

Dzień Edukacji Narodowej

Mistrzostwa Powiatu Mrągowskiego w Piłce Nożnej Chłopców o Puchar Starosty Mrągowskiego - Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Przejdź do - Mistrzostwa Powiatu Mrągowskiego w Piłce Nożnej Chłopców o Puchar Starosty Mrągowskiego - Igrzyska Młodzieży Szkolnej

W dniu 4 października 2019r. na Stadionie Miejskim odbyły się Mistrzostwa Powiatu Mrągowskiego w Piłce Nożnej Chłopców o Puchar Starosty Mrągowskiego - Igrzyska Młodzieży Szkolnej.

7 października 2019


Czytaj więcej o: Mistrzostwa Powiatu Mrągowskiego w Piłce Nożnej Chłopców o Puchar Starosty Mrągowskiego - Igrzyska Młodzieży Szkolnej