Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Działalność Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mrągowie w okresie stanu epidemii w Polsce spowodowanego CoVID-19

BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ ORZECZNICZA W POWIATOWYM ZESPOLE DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W MRĄGOWIE

1. Przyjmowanie wniosków o wydanie orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności oraz o wydanie kart parkingowych i legitymacji odbywa się na bieżąco. Wnioski te (podpisane i z wymaganymi załącznikami) należy składać listownie lub elektronicznie a tylko wyjątkowo – osobiście.

14 kwietnia 2020


Czytaj więcej o: Działalność Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mrągowie w okresie stanu epidemii w Polsce spowodowanego CoVID-19

INFORMACJA STAROSTY MRĄGOWSKIEGO DOTYCZĄCA PRACY I DZIAŁALNOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W MRĄGOWIE W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

Szanowni Państwo wraz z przedłużeniem przez rząd stanu dotyczącego ograniczeń w poruszaniu i gromadzeniu się ludności mającymi na celu zapobieganie i ograniczanie rozprzestrzeniającej się na terenie naszego kraju epidemii koronawirusa Sars-CoV-2 informuję, że środki  ostrożności, jakie zostały przedsięwzięte w Starostwie Powiatowym w Mrągowie w związku z tą sytuacją w okresie od dnia 13 marca 2020 r.  zostają przedłużone do dnia 17 kwietnia 2020 r.

10 kwietnia 2020

Starosta Mrągowski - Barbara Kuźmicka-Rogala


Czytaj więcej o: INFORMACJA STAROSTY MRĄGOWSKIEGO DOTYCZĄCA PRACY I DZIAŁALNOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W MRĄGOWIE W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w związku z epidemią koronawirusa

PFRON uruchomił realizację nowego programu pomocowego dla osób z niepełnosprawnością w związku ze stanem epidemii w Polsce spowodowanego COVID-19.

Wsparcie PFRON  skierowane jest do osób z niepełnosprawnością, które na skutek zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii utraciły w okresie od 9 marca 2020r. do 4 września 2020r. możliwość korzystania, przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych, z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Celem pomocy jest dofinansowanie kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

9 kwietnia 2020


Czytaj więcej o: Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w związku z epidemią koronawirusa

Koronawirus - aktualna sytuacja w powiecie mrągowskim

Koronawirus - aktualne komunikaty i wiadomości

Święto Chrztu Polskiego

KOMUNIKAT

Nadleśnictwo Maskulińskie informuje o wprowadzonym na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz w związku z § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zakazie wstępu do lasu dla osób nieupoważnionych.

6 kwietnia 2020

Nadleśnictwo Maskulińskie z siedzibą w Rucianem-Nidzie


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

Informacja dotycząca COVID-19

Międzynarodowe środki na walkę z koronawirusem

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do składania wniosków projektowych w konkursie  na walkę z epidemią COVID19. Nadzwyczajny konkurs projektowy został ogłoszony przez  Sekretariat Wykonawczy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (IŚE) w porozumieniu z państwami członkowskimi IŚE. Przewiduje on dotacje na konkretne działania/ projekty na poziomie lokalnym w krajach IŚE w tym w Polsce. Celem jest wspieranie społeczności i terytoriów państw członkowskich IŚE w obliczu sytuacji kryzysowej jaką jest epidemia.

Nabór trwa tylko do  9 kwietnia 2020 r.

2 kwietnia 2020

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Czytaj więcej o: Międzynarodowe środki na walkę z koronawirusem

Tarcza ANTYKRYZYSOWA - pożyczki - NABÓR WSTRZYMANY

Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie wstrzymuje nabór wniosków dla mikroprzedsiębiorców o przyznanie niskooprocentowanej pożyczki do czasu otrzymania dodatkowych środków z Ministerstwa - https://mragowo.praca.gov.pl/-/11957428-tarcza-antykryzysowa-pozyczki-nabor-wstrzymany

2 kwietnia 2020


Czytaj więcej o: Tarcza ANTYKRYZYSOWA - pożyczki - NABÓR WSTRZYMANY