Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Kondolencje

kondolencje

1 października 2019


Czytaj więcej o: Kondolencje

Mistrzostwa Powiatu Mrągowskiego w Piłce Nożnej Chłopców o Puchar Starosty Mrągowskiego - Igrzyska Dzieci

Przejdź do - Mistrzostwa Powiatu Mrągowskiego w Piłce Nożnej Chłopców o Puchar Starosty Mrągowskiego - Igrzyska Dzieci

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:                                                   

I miejsce                              Szkoła Podstawowa w Pieckach

II miejsce                             Szkoła Podstawowa nr 1 w Mrągowie

III miejsce                            Zespół Oświatowo-Sportowy "Baza" w Mrągowie

1 października 2019


Czytaj więcej o: Mistrzostwa Powiatu Mrągowskiego w Piłce Nożnej Chłopców o Puchar Starosty Mrągowskiego - Igrzyska Dzieci

Nowe pracownie w Zespole Szkół Nr 2 w Mrągowie z pozyskanych środków finansowych w wysokości 414 686,00 zł.

Przejdź do - Nowe pracownie w Zespole Szkół Nr 2 w Mrągowie z pozyskanych środków finansowych w wysokości 414 686,00 zł.

W dniu 24 września br. miało miejsce otwarcie nowych pracowni w Zespole Szkół Nr 2 w Mrągowie. Co prawda, uczniowie w tych pracowniach odbywają zajęcia  już od początku roku szkolnego, ale we wtorek miało miejsce ich oficjalne otwarcie.

1 października 2019


Czytaj więcej o: Nowe pracownie w Zespole Szkół Nr 2 w Mrągowie z pozyskanych środków finansowych w wysokości 414 686,00 zł.

Niepodjęcie uchwały w sprawie "Przebudowy mostu na rzece Dajna w Mrągowie"

Przejdź do - Niepodjęcie uchwały w sprawie "Przebudowy mostu na rzece Dajna w Mrągowie"

W związku z niepodjęciem uchwały zmiany budżetu na XVI sesji Rady Powiatu w Mrągowie nie zostały zwiększone środki w wysokości 220 000zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa mostu na rzece Dajna w Mrągowie w ciągu drogi powiatowej nr 1509N”.

27 września 2019

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie - Paweł Langowski


Czytaj więcej o: Niepodjęcie uchwały w sprawie "Przebudowy mostu na rzece Dajna w Mrągowie"

Skutki niepodjęcia uchwał przez Radę Powiatu w Mrągowie dnia 25.09.2019r.

Niżej wymienieni radni Rady Powiatu w Mrągowie głosowali za zmianą w porządku obrad XVI sesji Rady Powiatu w dniu 25.09.2019r. polegającą na wykreśleniu poniższych uchwał:

26 września 2019


Czytaj więcej o: Skutki niepodjęcia uchwał przez Radę Powiatu w Mrągowie dnia 25.09.2019r.

Sprawozdanie PGW WP z działań podejmowanych na terenie powiatu mrągowskiego za rok 2018

Zgodnie z art. 250 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2268 ze zm.) kierownik nadzoru wodnego przedstawia właściwej radzie powiatu roczne sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie powiatu. Roczne sprawozdanie, o którym mowa, kierownik nadzoru wodnego przedstawia do końca drugiego kwartału roku następującego po roku, którego dotyczy to sprawozdanie.

26 września 2019


Czytaj więcej o: Sprawozdanie PGW WP z działań podejmowanych na terenie powiatu mrągowskiego za rok 2018

Rozstrzygnięcie nadzorcze

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) stwierdzam nieważność uchwały Nr XIII/53/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia kierunków działania Zarządu Powiatu w Mrągowie w realizacji zadań edukacji publicznej.

26 września 2019

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki


Czytaj więcej o: Rozstrzygnięcie nadzorcze

Informacja

Przejdź do - Informacja

W związku z odrzuceniem przez Radę Powiatu w Mrągowie uchwał dotyczących spraw oświatowych, z przykrością zawiadamiam, że dodatki za wychowawstwo pozostają na dotychczasowym poziomie.

26 września 2019

Wicestarosta - Paweł Długoborski


Czytaj więcej o: Informacja

Wyniki analizy statystycznej średniej zdawalności w WORD Olsztyn i w WORD Łomża

Przejdź do - Wyniki analizy statystycznej średniej zdawalności w WORD Olsztyn i w WORD Łomża

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Mrągowie realizując zadanie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt. 6 lit. a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami  udostępnia wyniki analizy statystycznej średniej zdawalności w WORD Olsztyn osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców działających na terenie Powiatu Mrągowskiego.

26 września 2019


Czytaj więcej o: Wyniki analizy statystycznej średniej zdawalności w WORD Olsztyn i w WORD Łomża

Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza konsultacje.

Zgodnie z Uchwałą Nr LV/348/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

19 września 2019


Czytaj więcej o: Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza konsultacje.