Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Oświadczenie grupy radnych Rady Powiatu w Mrągowie

W związku z blokowaniem przez Zarząd Powiatu w Mrągowie powołania eksperta, który zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Mrągowie ma wesprzeć przeprowadzenie kontroli w Starostwie Powiatowym w Mrągowie oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie oświadczamy, że konsekwencje kolejnego odkładania w czasie decyzji w sprawie sfinansowania wymiany instalacji elektrycznej w obiekcie warsztatów mechanicznych CKZiU ponosi tylko i wyłącznie Zarząd Powiatu w Mrągowie.

Informacja Starosty w związku z oświadczeniem grupy radnych.

Starosta Mrągowski informuje, że w drodze przeprowadzonego rozeznania rynku w dniu 30.09.2019r. wyłoniono firmę Synoradzki, Bentkowska i Partnerzy Adwokaci Sp. p. z siedzibą w Warszawie i podpisano umowę w celu przeprowadzenie badania i sporządzenie ekspertyzy, której celem będzie w szczególności ustalenie zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych Powiatu Mrągowskiego", szczególnie w obszarze przeprowadzonych prac przy demontażu i montażu instalacji elektrycznej w obiekcie warsztatów CKZiU w Mrągowie, pod kątem ich zgodności z harmonogramem rzeczowo - finansowym projektu i SIWZ, posiadaniem przez inwestora zabezpieczenia finansowego w budżecie Powiatu Mrągowskiego na rok 2019 na przeprowadzone prace demontażowe i montażowe instalacji elektrycznej, w kontekście ewentualnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz zgodności z prawem zamówień publicznych przeprowadzonych prac (kontrola okoliczności sporządzenia, treści, terminu sporządzenia i trybu sporządzenia protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych na demontaż i montaż instalacji elektrycznej), a także ewentualnego wykonania innych robót przy realizacji tego projektu bez zabezpieczenia finansowego w budżecie Powiatu Mrągowskiego na rok 2019. Cena za realizację powyższej usługi to 4000zł+VAT.

Procedura wyłonienia eksperta odbyła się zgodnie z przepisami zarządzenia Starosty Mrągowskiego z dnia 29.09.2014r. w sprawie ustalenia zasad postępowania o zamówienia publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30000 euro.

w/z Starosty
Paweł Długoborski
Wicestarosta

 

3 października 2019


Czytaj więcej o: Oświadczenie grupy radnych Rady Powiatu w Mrągowie

Zaproszenie na Sztafetowe Biegi Przełajowe Szkół Powiatu Mrągowskiego

Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie wspólnie z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w Mrągowie organizują Sztafetowe Biegi Przełajowe Szkół Powiatu Mrągowskiego, które odbędą się  25 października 2019 r. o godz.9:30 w Parku Sikorskiego.

2 października 2019


Czytaj więcej o: Zaproszenie na Sztafetowe Biegi Przełajowe Szkół Powiatu Mrągowskiego

Kondolencje

kondolencje

1 października 2019


Czytaj więcej o: Kondolencje

Mistrzostwa Powiatu Mrągowskiego w Piłce Nożnej Chłopców o Puchar Starosty Mrągowskiego - Igrzyska Dzieci

Przejdź do - Mistrzostwa Powiatu Mrągowskiego w Piłce Nożnej Chłopców o Puchar Starosty Mrągowskiego - Igrzyska Dzieci

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:                                                   

I miejsce                              Szkoła Podstawowa w Pieckach

II miejsce                             Szkoła Podstawowa nr 1 w Mrągowie

III miejsce                            Zespół Oświatowo-Sportowy "Baza" w Mrągowie

1 października 2019


Czytaj więcej o: Mistrzostwa Powiatu Mrągowskiego w Piłce Nożnej Chłopców o Puchar Starosty Mrągowskiego - Igrzyska Dzieci

Nowe pracownie w Zespole Szkół Nr 2 w Mrągowie z pozyskanych środków finansowych w wysokości 414 686,00 zł.

Przejdź do - Nowe pracownie w Zespole Szkół Nr 2 w Mrągowie z pozyskanych środków finansowych w wysokości 414 686,00 zł.

W dniu 24 września br. miało miejsce otwarcie nowych pracowni w Zespole Szkół Nr 2 w Mrągowie. Co prawda, uczniowie w tych pracowniach odbywają zajęcia  już od początku roku szkolnego, ale we wtorek miało miejsce ich oficjalne otwarcie.

1 października 2019


Czytaj więcej o: Nowe pracownie w Zespole Szkół Nr 2 w Mrągowie z pozyskanych środków finansowych w wysokości 414 686,00 zł.

Niepodjęcie uchwały w sprawie "Przebudowy mostu na rzece Dajna w Mrągowie"

Przejdź do - Niepodjęcie uchwały w sprawie "Przebudowy mostu na rzece Dajna w Mrągowie"

W związku z niepodjęciem uchwały zmiany budżetu na XVI sesji Rady Powiatu w Mrągowie nie zostały zwiększone środki w wysokości 220 000zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa mostu na rzece Dajna w Mrągowie w ciągu drogi powiatowej nr 1509N”.

27 września 2019

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie - Paweł Langowski


Czytaj więcej o: Niepodjęcie uchwały w sprawie "Przebudowy mostu na rzece Dajna w Mrągowie"

Skutki niepodjęcia uchwał przez Radę Powiatu w Mrągowie dnia 25.09.2019r.

Niżej wymienieni radni Rady Powiatu w Mrągowie głosowali za zmianą w porządku obrad XVI sesji Rady Powiatu w dniu 25.09.2019r. polegającą na wykreśleniu poniższych uchwał:

26 września 2019


Czytaj więcej o: Skutki niepodjęcia uchwał przez Radę Powiatu w Mrągowie dnia 25.09.2019r.

Sprawozdanie PGW WP z działań podejmowanych na terenie powiatu mrągowskiego za rok 2018

Zgodnie z art. 250 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2268 ze zm.) kierownik nadzoru wodnego przedstawia właściwej radzie powiatu roczne sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie powiatu. Roczne sprawozdanie, o którym mowa, kierownik nadzoru wodnego przedstawia do końca drugiego kwartału roku następującego po roku, którego dotyczy to sprawozdanie.

26 września 2019


Czytaj więcej o: Sprawozdanie PGW WP z działań podejmowanych na terenie powiatu mrągowskiego za rok 2018

Rozstrzygnięcie nadzorcze

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) stwierdzam nieważność uchwały Nr XIII/53/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia kierunków działania Zarządu Powiatu w Mrągowie w realizacji zadań edukacji publicznej.

26 września 2019

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki


Czytaj więcej o: Rozstrzygnięcie nadzorcze

Informacja

Przejdź do - Informacja

W związku z odrzuceniem przez Radę Powiatu w Mrągowie uchwał dotyczących spraw oświatowych, z przykrością zawiadamiam, że dodatki za wychowawstwo pozostają na dotychczasowym poziomie.

26 września 2019

Wicestarosta - Paweł Długoborski


Czytaj więcej o: Informacja