Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Zawiadomienie o naborze do Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym KOWR w Olsztynie.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/2018/Z Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z dnia 05.02.2018 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rad Społecznych, działających przy Oddziałach Terenowych KOWR, ogłaszam nabór do Rady Społecznej na zasadach opisanych w §7 wymienionego Rozporządzenia.

Mając na uwadze powyższe, proszę o wskazanie przedstawicieli organizacji do składu Rady w terminie do 28 lutego 2020 r.

17 lutego 2020

Grzegorz Klimach - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Olsztynie


Czytaj więcej o: Zawiadomienie o naborze do Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym KOWR w Olsztynie.

KOMUNIKAT

komunikat

17 lutego 2020

Prezes Zarządu - Brygida Schlueter-Górska


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

Powiat mrągowski ma nową placówkę opiekuńczo-wychowawczą dla najmłodszych.

Przejdź do - Powiat mrągowski ma nową placówkę opiekuńczo-wychowawczą dla najmłodszych.

13 lutego 2020 r. w Pieckach miało miejsce oficjalne otwarcie Klubu Dziecięcego "Słoneczko". Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał Pan Artur Chojecki  - Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Pani Agnieszka Kurczewska  - Wójt Gminy Piecki. W uroczystości wzięła udział również Pani Barbara Kuźmicka-Rogala - Starosta Mrągowski, przewodniczący Rady Powiatu - Pan Roman Rapkowski, dyrektorzy i kierownicy powiatowych i gminnych jednostek samorządowych oraz osoby zaangażowane w projekty, dzięki którym Klub Dziecięcy został wybudowany i wyposażony. 

17 lutego 2020


Czytaj więcej o: Powiat mrągowski ma nową placówkę opiekuńczo-wychowawczą dla najmłodszych.

VII Dni Seweryna Pieniężnego na Warmii i Mazurach

Przejdź do - VII Dni Seweryna Pieniężnego na Warmii i Mazurach

Dnia 13 lutego br. Starosta Mrągowski Pani Barbara Kuźmicka-Rogala wzięła udział w obchodach VII Dni Seweryna Pieniężnego na Warmii i Mazurach, które zostały zorganizowane dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich oraz Towarzystwem Miłośników Ziemi Mrągowskiej w Bibliotece Pedagogicznej w Mrągowie.

14 lutego 2020


Czytaj więcej o: VII Dni Seweryna Pieniężnego na Warmii i Mazurach

Konkurs "Pamiątka regionu Warmii i Mazur"

Przejdź do - Konkurs "Pamiątka regionu Warmii i Mazur"

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie „Pamiątka regionu Warmii i Mazur”.

Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki turystycznej służącej promocji regionu. Praca ma nawiązywać do charakterystyki regionu a także jego dziedzictwa kulturowego.

14 lutego 2020


Czytaj więcej o: Konkurs "Pamiątka regionu Warmii i Mazur"

ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację.

Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego. O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020, może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy wstecz od momentu złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Co istotne, przyznanie pomocy nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Nie trzeba również wykazywać wzrostu wartości dodanej brutto.

11 lutego 2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


Czytaj więcej o: ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację.

20-lecie Mrągowskiego Stowarzyszenia Gospodarczego

KOMUNIKAT

Zaproszenie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 511  późn. zm.), art.190 w związku z art. 93 ust. 2 ustawy  z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz. U. z  2019r. poz. 1111 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 13 i ust. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie na terenie Powiatu Mrągowskiego w okresie od 1 marca 2020r. do 30 listopada 2022 r. trzech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego”.

7 lutego 2020


Czytaj więcej o: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert