Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Realizacja Programu "Za życiem"

Powiat Mrągowski otrzymał z Ministerstwa Edukacji i nauki dofinansowanie na realizację zadania 2.4 „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie” w ramach pięcioletniego Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w wysokości 947 166,00 zł. (kwota stanowi sumę pięciu transz przyznanych w ramach trwania Programu). Zadanie  realizowane jest przez Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie i obejmuje organizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w tym w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.

9 maja 2022


Czytaj więcej o: Realizacja Programu "Za życiem"

OGŁOSZENIE

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mrągowie.

Powołanie na stanowisko odbędzie się w trybie art. 86 ustawy Prawo Budowlane, spośród co najmniej trzech kandydatów wskazanych przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

9 maja 2022

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowalnego


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

Ostatnie bezpłatne szkolenie online dla NGO

plakat

9 maja 2022

Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym"


Czytaj więcej o: Ostatnie bezpłatne szkolenie online dla NGO

e-Biuletyn

Trwa realizacja projektu „Zmiana systemowa w twojej organizacji – statut, księgowość, rodo, fundraising”

Projektrealizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 2021 – 2030.

Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2021 r. – 31.12.2023 r., a jego głównym celem jest wzmocnienie kompetencji i potencjału 50 organizacji obywatelskich działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego poprzez pomoc doradczą, informacyjną, szkoleniową i ekspercką.

5 maja 2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”


Czytaj więcej o: e-Biuletyn

II edycja Konkursu o Złote Indeksy AEH – weź udział i studiuj na jednej z najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce!

Przejdź do - II edycja Konkursu o Złote Indeksy AEH – weź udział i studiuj na jednej z najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce!

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie zaprasza do udziału w II edycji Konkursu o Złote Indeksy AEH .

Wychodząc naprzeciw ambitnym, młodym osobom, które chciałyby kontynuować edukację na szczeblu szkolnictwa wyższego, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie organizuje konkurs, w którym do wygrania jest indeks na studia oraz stypendium pokrywające czesne na cały tok studiów. 

4 maja 2022

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie


Czytaj więcej o: II edycja Konkursu o Złote Indeksy AEH – weź udział i studiuj na jednej z najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce!

Mrągowska młodzież w Szwecji

Przejdź do - Mrągowska młodzież w Szwecji

Już drugi tydzień młodzież z mrągowskich techników odbywa staże zawodowe w szwedzkim Malmö. Z Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie jest to 17 uczniów i uczennic w zawodach technik ekonomista i technik logistyk w ramach  projektu „Mobilność międzynarodowa szansą na nowe umiejętności” - nr 2019-1-PL01-KA102-062813, a z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie jest to 16 uczniów i uczennic w zawodach technik informatyk i technik żywienia i usług gastronomicznych w ramach projektu „Zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego” - nr 2019-1-PL01-KA102-062331. 

4 maja 2022


Czytaj więcej o: Mrągowska młodzież w Szwecji

Uchylenie Rozporządzenia Nr 88 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zasad utrzymywania drobiu na terenie woj. Warmińsko-Mazurskiego

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII  w Mrągowie informuje, iż uchyla się Rozporządzenie nr 88 Wojewody Warmińsko –Mazurskiego z dnia 22 listopada 2021r, w sprawie zasad utrzymywania drobiu na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, które obowiązywało m.in. na terenie powiatu mrągowskiego.

Treść rozporządzenia poniżej w Plikach do pobrania.

4 maja 2022

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


Czytaj więcej o: Uchylenie Rozporządzenia Nr 88 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zasad utrzymywania drobiu na terenie woj. Warmińsko-Mazurskiego

Mrągowska Państwowa Szkoła Muzyczna rozpoczęła nabór

INFORMACJA

Zarząd Powiatu w Mrągowie zgodnie z uchwałą nr 191/1308/2022 z dnia 23.02.2022 r. podjął decyzję o nieprzedłużeniu umowy w sprawie przekazania w użytkowanie nieruchomości położonej w Tałtach stanowiącej własność powiatu mrągowskiego dla Klubu Sportowego „Baza Mrągowo”, która wygasa z dniem 30 kwietnia 2022 r.

Od dnia 1 maja 2022r. Klub utraci prawo do dysponowania nieruchomością. Oznacza to dla kontrahentów Klubu niekorzystne konsekwencje. W przypadku zawierania umów, których przedmiotem będzie nieruchomość mogą pojawić się problemy z ich realizacją, na co narażone będą osoby i podmioty, które te umowy zawrą. Właścicielem nieruchomości jest Powiat Mrągowski, a od 1.05.2022 r. tylko on może nią dysponować.

29 kwietnia 2022


Czytaj więcej o: INFORMACJA

Foodbuy.pl – bezpośredni kanał sprzedaży żywności do gastronomii

Uruchomiony został nowy, bezpośredni, ogólnopolski kanał sprzedaży żywności do gastronomii. Nowoczesna platforma foodbuy.pl pozwala na stałe dostarczanie produktów z najdalszych zakątków Polski do kilkudziesięciu tysięcy lokali gastronomicznych bez pośrednictwa innych podmiotów. Takie rozwiązanie daje przełomową możliwość realnych oszczędności w gastronomii, ale też nowy kanał sprzedaży i znaczące zwiększenie rentowności po stronie polskich rolników i przetwórców żywności.

29 kwietnia 2022

Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej


Czytaj więcej o: Foodbuy.pl – bezpośredni kanał sprzedaży żywności do gastronomii