Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Zapytanie ofertowe na „Przetworzenie do postaci elektronicznej materiałów dotyczących: dokumentacji do celów prawnych, pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, danych kartograficznych

  1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że dnia 23-11-2021 r. została przeprowadzona procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.0000 zł netto o nazwie: „Przetworzenie do postaci elektronicznej materiałów dotyczących: dokumentacji do celów prawnych, pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, danych kartograficznych znajdujących się w zasobie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mrągowie”.
  2. W wyniku rozeznania rynku, dnia 01-12-2021 r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Zamówienia (*)/ Umowy (*)o wartości 22.499,00 zł brutto dla Wykonawcy działającego pod nazwą:

              Pracownia Geodezyjna GLOBAL-GEO,
             19-300 Ełk ul. Mickiewicza 9B/9.

13 grudnia 2021

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na „Przetworzenie do postaci elektronicznej materiałów dotyczących: dokumentacji do celów prawnych, pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, danych kartograficznych

Podaruj sobie spokojne Święta - zrób cytologię!

Przejdź do - Podaruj sobie spokojne Święta - zrób cytologię!

Lepiej zapobiegać niż leczyć czyli cytologia w ramach Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Cytologia umożliwia wykrycie choroby na bardzo wczesnym etapie, gdzie stany przedrakowe są wyleczalne w 100 %.

W ramach Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy można wykonać ją bezpłatnie i bez skierowania. Z badania profilaktycznego mogą skorzystać kobiety w wieku 25-59 lat raz na trzy lata lub raz w roku według zaleceń lekarza i występujących czynników ryzyka.

13 grudnia 2021

Narodowy Fundusz Zdrowia


Czytaj więcej o: Podaruj sobie spokojne Święta - zrób cytologię!

Zarządzenie nr 51/2021 Starosty Mrągowskiego z dnia 6 grudnia 2021 r.

w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2021 roku dla pracowników Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920 z późn.zm.), art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320 z późn.zm.), w związku z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019r. poz. 1282 z późn.zm.), zarządzam, co następuje: 

§1.

Ustalam dzień 24 grudnia 2021 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Mrągowie w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela (25 grudnia 2021 roku, pierwszy dzień Bożego Narodzenia - sobota) obniżające wymiar czasu pracy o 8 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.

13 grudnia 2021

Starosta Mrągowski Barbara Kuźmicka-Rogala


Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 51/2021 Starosty Mrągowskiego z dnia 6 grudnia 2021 r.

10 grudnia Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Dzień Praw Człowieka to święto obchodzone corocznie 10 grudnia, a ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku. Dzień ten poświęcony jest obrońcom praw człowieka walczącym o poszanowanie ich praw.

10 grudnia 2021


Czytaj więcej o: 10 grudnia Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Mobilny Punkt Szczepień

Uroczyste rozdanie nagród

Przejdź do - Uroczyste rozdanie nagród

W dniu 03.12.2021 r. w Starostwie Powiatowym w Mrągowie odbyło się uroczyste rozdanie nagród dla laureatów konkursu plastycznego pt: „Portret ptaka żyjącego w środowisku naturalnym”.  

8 grudnia 2021

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


Czytaj więcej o: Uroczyste rozdanie nagród

Zarządzenie nr 49/2021 Starosty Mrągowskiego z dnia 03 grudnia 2021 r.

w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt. 7, art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. u. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość oznaczoną jako działka nr 11 o pow. 0,1835 ha położona w obrębie Olszewo gmina Mikołajki, wymienioną w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

6 grudnia 2021

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 49/2021 Starosty Mrągowskiego z dnia 03 grudnia 2021 r.

Zarządzenie nr 48/2021 Starosty Mrągowskiego z dnia 03 grudnia 2021 r.

w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt. 7, art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. u. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość oznaczoną jako działka nr 289/2 o pow. 0,7057 ha położona w obrębie Grabowo gmina Mrągowo, wymienioną w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

6 grudnia 2021

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 48/2021 Starosty Mrągowskiego z dnia 03 grudnia 2021 r.

Zarządzenie nr 47/2021 Starosty Mrągowskiego z dnia 03 grudnia 2021 r.

w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt. 7, art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. u. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość oznaczoną jako działka nr 289/1 o pow. 0,3003 ha położona w obrębie Grabowo gmina Mrągowo, wymienioną w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

6 grudnia 2021

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 47/2021 Starosty Mrągowskiego z dnia 03 grudnia 2021 r.

4 grudnia Barbórka - Dzień Górnika