Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Zarządzenie nr 49/2021 Starosty Mrągowskiego z dnia 03 grudnia 2021 r.

w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt. 7, art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. u. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość oznaczoną jako działka nr 11 o pow. 0,1835 ha położona w obrębie Olszewo gmina Mikołajki, wymienioną w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

6 grudnia 2021

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 49/2021 Starosty Mrągowskiego z dnia 03 grudnia 2021 r.

Zarządzenie nr 48/2021 Starosty Mrągowskiego z dnia 03 grudnia 2021 r.

w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt. 7, art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. u. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość oznaczoną jako działka nr 289/2 o pow. 0,7057 ha położona w obrębie Grabowo gmina Mrągowo, wymienioną w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

6 grudnia 2021

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 48/2021 Starosty Mrągowskiego z dnia 03 grudnia 2021 r.

Zarządzenie nr 47/2021 Starosty Mrągowskiego z dnia 03 grudnia 2021 r.

w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt. 7, art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. u. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość oznaczoną jako działka nr 289/1 o pow. 0,3003 ha położona w obrębie Grabowo gmina Mrągowo, wymienioną w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

6 grudnia 2021

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 47/2021 Starosty Mrągowskiego z dnia 03 grudnia 2021 r.

4 grudnia Barbórka - Dzień Górnika

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa

plakat

3 grudnia 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: Dofinansowanie ze środków budżetu państwa

Dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok

e-Biuletyn

Trwa realizacja projektu „ZMIANA SYSTEMOWA W TWOJEJ ORGANIZACJI – STATUT, KSIĘGOWOŚĆ, RODO, FUNDRAISING”

Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2021r. – 31.12.2023r., a jego głównym celem jest wzmocnienie kompetencji i potencjału 50 organizacji obywatelskich działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego poprzez pomoc doradczą, informacyjną, szkoleniową i ekspercką.

W ramach projektu prowadzone jest biuro w Ogonkach, bezpłatne doradztwo, w tym doradztwo księgowe, prawno-obywatelskie, z zakresu RODO oraz fundraisingu, organizowane będą szkolenia i spotkania animacyjne, 2 wizyty studyjne do LGR „Zalew Wiślany”/ LGD ,,Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” (rok 2022) oraz do LGD ,,Bramy Mazurskiej Krainy” (rok 2023), 2 edycje konkursu „Dobre praktyki z zakresu fundraisingu”, a także zorganizowana zostanie konferencja inaugurująca oraz podsumowująca projekt.

Ponadto w ramach projektu co miesiąc wydawany jest niniejszy e-biuletyn.

2 grudnia 2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”


Czytaj więcej o: e-Biuletyn

„OTWARTE DRZWI”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza mieszkańców powiatu mrągowskiego do skorzystania w dniu 04.12.2021r. (sobota) w godz. 10.00 – 14.00 w Mrągowskim Centrum Aktywności Lokalnej ul Kopernika 2C,  z dyżuru „Otwarte Drzwi” w ramach Międzynarodowej Kampanii „Biała Wstążka” 2021 r.

W ramach współdziałania z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mrągowie i Komendą Powiatową Policji w Mrągowie, dyżur będą pełnić: pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzący program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, przewodniczący miejskiego zespołu interdyscyplinarnego  ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prawnik oraz przedstawiciel Komendy Policji  w Mrągowie.

2 grudnia 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: „OTWARTE DRZWI”

Podziękowania

KOMUNIKAT - sezon zimowy

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym przypominamy, że wszelkie informacje dotyczące utrudnień na drogach bądź innych zagrożeń, a także ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne umieszczane są w Regionalnym Systemie Ostrzegania (RSO).

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych o numerze 800 165 320, pod którym osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

2 grudnia 2021

Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT - sezon zimowy