Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

18 października Dzień Poczty Polskiej – Dzień Listonosza

Wszystkim Pracownikom Poczty Polskiej,

Listonoszom – dzielnym doręczycielom,

którzy zmagać się muszą z niedogodnościami dnia codziennego:

 kaprysami pogody oraz klientów -

  składamy najlepsze życzenia z okazji Ich Święta.

18 października 2021


Czytaj więcej o: 18 października Dzień Poczty Polskiej – Dzień Listonosza

XXI Dzień Papieża Jana Pawła II

16 października 1978 r. w Rzymie metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża Kościoła katolickiego i przybrał imię Jan Paweł II.

Dzień ten „w hołdzie największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa uczył nas solidarności, odwagi i pokory” Sejm RP ustanowił świętem.

Tegoroczne XXI Dni Papieskie obchodzone są pod hasłem „Nie lękajcie się” („Non abiate paura”). Nawiązanie do słów Rodaka „Nie lękajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi” to najbardziej znana wypowiedź wygłoszona podczas homilii   inaugurującej jego pontyfikat 22 października 1978 r. na placu św. Piotra w Rzymie.

16 października 2021


Czytaj więcej o: XXI Dzień Papieża Jana Pawła II

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, art. 124a ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz.1990 ze zm.)

Starosta Mrągowski 

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w celu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 02-191/2, obręb 02  Miasto Mrągowo, której stan prawny jest nieuregulowany.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w celu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

15 października 2021


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

Druga edycja "Biegu do Michy" - biegnij razem z nami dla zwierzaków

Przejdź do - Druga edycja "Biegu do Michy" - biegnij razem z nami dla zwierzaków

Centrum Rozwoju Lokalnego - organizator ogólnopolskich akcji „Dzieci uczą rodziców” i E-wolontariat” wspólnie z I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu, Miastem Szczyrk i uczestnikami akcji „E-wolontariat” serdecznie zapraszają do udziału w drugiej edycji ogólnopolskiego biegu charytatywnego „Bieg do Michy”,  którego celem jest zbiórka środków na zakup karmy i potrzebnych rzeczy dla zwierzaków.

15 października 2021

Centrum Rozwoju Lokalnego


Czytaj więcej o: Druga edycja "Biegu do Michy" - biegnij razem z nami dla zwierzaków

Nagrody Starosty Mrągowskiego

Przejdź do - Nagrody Starosty Mrągowskiego

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 14 października br. w Starostwie Powiatowym w Mrągowie odbyła się uroczystość, podczas której Starosta Mrągowski Barbara Kuźmicka-Rogala nagrodziła dyrektorów oraz nauczycieli powiatowych szkół i placówek.

Za szczególne osiągnięcia w pracy organizatorsko-dydaktyczno-wychowawczej Nagrody Starosty otrzymało 13 osób. 

15 października 2021


Czytaj więcej o: Nagrody Starosty Mrągowskiego

61. rocznica utworzenia Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Mrągowie

herb 

 

Szanowny Pan                                                  

ppłk Wojciech Choiński                                          

Komendant Wojskowego Ośrodka                    

Szkoleniowo-Kondycyjnego w Mrągowie       

 

 

         Z okazji 61. rocznicy utworzenia Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Mrągowie pragniemy przekazać serdeczne gratulacje oraz wyrazy podziękowania za niezwykle owocną współpracę z samorządem powiatu mrągowskiego.

         Od ponad sześćdziesięciu lat istnienia Ośrodka w Mrągowie odbywają się tu szkolenia personelu  latającego. Jednostka stanowi także ogromne wsparcie psychologiczne dla żołnierzy powracających z misji poza granicami kraju.                              

         Nie do przecenienia jest wymierny wkład Wojskowego Ośrodka  Szkoleniowo - Kondycyjnego w Mrągowie w budowaniu świadomości patriotycznej młodzieży mrągowskich szkół ponadpodstawowych. Prowadzona współpraca  umożliwia uczniom  pragnącym związać swoją przyszłość ze służbami mundurowymi  poznać specyfikę  działalności  struktur  Wojska  Polskiego.

         Dziękując raz jeszcze, prosimy o przyjęcie najlepszych życzeń - zdrowia, optymizmu, satysfakcji z wykonywanych obowiązków służbowych, a także realizacji wielu projektów przyczyniających się do utrzymania dotychczasowej renomy Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Mrągowie.

 

Z poważaniem

 

 Przewodniczący Rady Powiatu                     Wicestarosta                             Starosta Mrągowski

              Roman Rapkowski                        Sławomir Prusaczyk                Barbara Kuźmicka-Rogala

 

15 października 2021


Czytaj więcej o: 61. rocznica utworzenia Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Mrągowie

15 października Międzynarodowy Dzień Białej Laski

herb 

„Można nie widzieć, a dostrzegać i cieszyć się tym,
co jest piękne, mając za ciemną zasłoną oczy zamknięte.
Można mieć wzrok dobry, jak sokół i nie widzieć niczego wokół”.


 
  

Z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski

pragniemy przekazać serdeczne podziękowania

wszystkim osobom i instytucjom

za działalność na rzecz znoszenia barier społecznych

oraz inicjowania działań służących aktywizacji osób niewidomych.

Niech tegoroczne obchody Dnia Białej Laski staną się inspiracją

do realizacji wszystkich planów i zamierzeń.

Niech pomoc niesiona drugiemu człowiekowi będzie prawdziwym spełnieniem

i źródłem osobistej satysfakcji.

 

Samorząd Powiatu Mrągowskiego

15 października 2021


Czytaj więcej o: 15 października Międzynarodowy Dzień Białej Laski

OGŁOSZENIE

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mrągowie.

Powołanie na stanowisko odbędzie się w trybie art. 86 ustawy Prawo Budowlane, spośród co najmniej trzech kandydatów wskazanych przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

14 października 2021

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowalnego


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

14 października Dzień Edukacji Narodowej

13 października - Światowy Dzień Ratownictwa Medycznego

Światowy Dzień Ratownictwa Medycznego to okazja by poświęcić uwagę ciężkiej, odpowiedzialnej
i stresującej pracy ratowników. W naszym kraju pracuje około 13 tysięcy ratowników medycznych.

To oni jako pierwsi pojawiają się w miejscach wypadków, katastrofy, nagłego zachorowania i udzielają pierwszej pomocy osobom, które potrzebują pomocy.

Dzień Ratownictwa Medycznego ma nam uświadomić również jak ważna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy.

Samorząd Powiatu Mrągowskiego składa wszystkim ratownikom medycznym wyrazy uznania
i wielkiego szacunku za służbę na rzecz społeczności naszego powiatu.

13 października 2021


Czytaj więcej o: 13 października - Światowy Dzień Ratownictwa Medycznego