Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU POWIATU MRĄGOWSKIEGO w sprawie nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych przez Klub Sportowy „Baza Mrągowo”

W dniu 19 czerwca 2021 r. na oficjalnym profilu Klubu Sportowego „Baza Mrągowo" opublikowano informację, jakoby Zarząd Powiatu Mrągowskiego na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2021 r. podjął decyzję o ustanowieniu odpłatności za korzystanie z toalety dla dzieci uczestniczących w półkoloniach przy ul. Nadbrzeżnej 4 w Mrągowie, w związku z czym miały zostać ustalone stawki za każdorazowe korzystanie z toalety. Wpis ten został opatrzony danymi osobowymi Członków Zarządu Powiatu Mrągowskiego oraz zdjęciami Starosty Mrągowskiego i Wicestarosty Mrągowskiego. Następnie, wpis ten został szeroko rozpowszechniony w portalu społecznościowym Facebook, innych serwisach społecznościowych oraz w mediach lokalnych i ogólnokrajowych.

25 czerwca 2021

Zarząd Powiatu


Czytaj więcej o: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU POWIATU MRĄGOWSKIEGO w sprawie nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych przez Klub Sportowy „Baza Mrągowo”

Zaproszenie na konferencję online "Szanse i zagrożenia dla rozwoju ekonomii społecznej i organizacji społeczeństwa obywatelskiego"

 

Logo  Logo

Temat ekonomii społecznej i jej związku z organizacjami pozarządowymi nie schodzi ostatnio z ust wielu środowisk. Projekt ustawy po raz kolejny wzbudził gorące dyskusje, dlatego rozmawiać chcemy także my.

Dlatego Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych wraz z Wyższą Szkołą Bankową zapraszają fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, koła gospodyń wiejskich, podmioty reintegracyjne, samorządy i wszystkich zainteresowanych tematyką społeczną na konferencję on-line, która odbędzie się 29 czerwca (wtorek) 2021r. w godz. 16.00-20.00 pod hasłem "Szanse i zagrożenia dla rozwoju ekonomii społecznej i organizacji społeczeństwa obywatelskiego".

25 czerwca 2021

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych


Czytaj więcej o: Zaproszenie na konferencję online "Szanse i zagrożenia dla rozwoju ekonomii społecznej i organizacji społeczeństwa obywatelskiego"

Życzenia na koniec roku szkolnego

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), §3.1. i §6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.).

ZARZĄD POWIATU MRĄGOWSKIEGO
OGŁASZA  I  PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY
NA  SPRZEDAŻ  NA  WŁASNOŚĆ  NIERUCHOMOŚCI  GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ

stanowiącej własność Powiatu Mrągowskiego:

nieruchomość gruntowa położona w Mrągowie przy ul. Mrongowiusza 13A, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 4-121/14, o powierzchni 0,0612 ha, zabudowana budynkiem byłej szkoły o powierzchni użytkowej 184,31 m², dla działki nr 4-121/14 prowadzona jest księga wieczysta OL1M/00010958/4. Nieruchomość jest uzbrojona w sieć energetyczną, wodociągowa, kanalizacyjną i gazową. Cena wywoławcza wynosi 220.000,00 zł.

24 czerwca 2021

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

Dni pola

Kondolencje

23 czerwca Dzień Ojca

Zaproszenie na Targi Ekonomii Społecznej

plakat

23 czerwca 2021

Teresa Nowacka - Kierownik GOPS i KIS w Pieckach


Czytaj więcej o: Zaproszenie na Targi Ekonomii Społecznej

Rusza czwarta edycja programu „Moje miejsce na Ziemi”

Nabór do czwartej edycji programu „Moje miejsce na Ziemi”, w ramach którego Fundacja ORLEN przekaże kolejne 2 miliony złotych na wsparcie lokalnych społeczności rozpocznie się 21 czerwca 2021 roku. To największy program grantowy Fundacji ORLEN i jeden z największych realizowanych przez fundacje korporacyjne. O wsparcie finansowe na realizację lokalnych inicjatyw ubiegać się mogą nie tylko przedstawiciele organizacji pozarządowych, ale również jednostki ochotniczej straży pożarnej, koła, biblioteki, szkoły, instytucje kultury i sportu, parafie, a także jednostki samorządu terytorialnego. Potrzebne są pomysł i energia żeby zmienić swoją małą ojczyznę.


Wnioski należy zgłaszać do 29 lipca za pośrednictwem elektronicznego systemu dostępnego pod adresem https://darowiznyfundacja.orlen.pl/#/login
Wystarczy założyć konto, wypełnić formularz oraz załączyć skany dokumentów.

22 czerwca 2021


Czytaj więcej o: Rusza czwarta edycja programu „Moje miejsce na Ziemi”

Rekrutacja Kół Gospodyń Wiejskich z województwa warmińsko-mazurskiego do SIECI KGW

Przejdź do - Rekrutacja Kół Gospodyń Wiejskich z województwa warmińsko-mazurskiego do SIECI KGW

Głównym celem projektu jest utworzenie wojewódzkiej sieci Kół Gospodyń Wiejskich jako forum współpracy i silnej marki KGW w regionie. Dla KGW, które przyłączą się do sieci zaplanowano cykl edukacyjny w ramach Akademii KGW, otwarte szkolenia, spotkania, doradztwo, kompleksowe wsparcie merytoryczne, pomoc w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków dotacyjnych, animacje, udział w tworzeniu marki KGW województwa warmińsko-mazurskiego.

22 czerwca 2021

Stowarzyszenie "Teraz My"


Czytaj więcej o: Rekrutacja Kół Gospodyń Wiejskich z województwa warmińsko-mazurskiego do SIECI KGW