Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Nagrody dla uczniów od władz samorządowych powiatu

Przejdź do - Nagrody dla uczniów od władz samorządowych powiatu

Z inicjatywy Starosty Mrągowskiego władze samorządowe powiatu postanowiły uhonorować nagrodami uczniów powiatowych szkół ponadpodstawowych, którzy w roku 2020 odnieśli duże sukcesy edukacyjne i sportowe w kraju, a także poza jego granicami.

Z uwagi na panującą epidemię, spotkania z uczniami i ich rodzicami będą odbywały się sukcesywnie, w ograniczonym liczebnie gronie, przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych.

Na zaproszenie Starosty w dniu 4 marca br. zorganizowano spotkanie z udziałem Laury Banach – Mistrzyni Polski 2021 w Bojerach - klasa DN.

5 marca 2021


Czytaj więcej o: Nagrody dla uczniów od władz samorządowych powiatu

Nowa lokalizacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mrągowie

Informujemy, że od dnia 1 marca 2021 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mrągowie mieści się przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mrągowie (internat Zespołu Oświatowo-Sportowego „Baza” w Mrągowie).

Dotychczasowe telefony pozostają aktualne.

3 marca 2021


Czytaj więcej o: Nowa lokalizacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mrągowie

Komunikat - powołanie Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu w Mrągowie

informuje, iż w dniu 02.03.2021r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu mrągowskiego w roku 2021 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2 marca 2021


Czytaj więcej o: Komunikat - powołanie Komisji Konkursowej

ZARZĄD POWIATU W MRĄGOWIE ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2021

ZARZĄD POWIATU W MRĄGOWIE

na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 r. poz. 920), art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.  U.  z 2020 r.,  poz. 1057, ze zm.), Uchwały Nr XXXIV/148/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2021 rok” oraz Uchwały Nr XXXVI/157/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2021,

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2021.

2 marca 2021


Czytaj więcej o: ZARZĄD POWIATU W MRĄGOWIE ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2021

NIEZŁOMNYM BOHATEROM - ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM

Przejdź do - NIEZŁOMNYM BOHATEROM - ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM

 NIEZŁOMNYM BOHATEROM - ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM

- złożenie kwiatów

W związku z przypadającym w dniu 1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” Wicestarosta Mrągowski Sławomir Prusaczyk złożył - w imieniu władz samorządowych powiatu-  kwiaty pod tablicą upamiętniającą Obrońców Suwerenności i Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

„CZEŚĆ ICH PAMIĘCI”.

1 marca 2021


Czytaj więcej o: NIEZŁOMNYM BOHATEROM - ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM

Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie pozyskał nowy samochód do przewozu uczniów

Przejdź do - Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie pozyskał nowy samochód do przewozu uczniów

Dzięki staraniom dyrektora ZSS i przychylności władz Powiatu Mrągowskiego samochód marki Renault Trafic w dniu 25 lutego br. stanął przed budynkiem szkoły. Auto zakupiono ze środków Powiatu Mrągowskiego i Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w ramach: ”Programu wyrównywanie różnic między regionami III” obszar D nazwa projektu: Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie”.

26 lutego 2021


Czytaj więcej o: Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie pozyskał nowy samochód do przewozu uczniów

Uchwały Rady Powiatu w Mrągowie dotyczące Zespołu Oświatowo-Sportowego „Baza” w Mrągowie

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca DPS w 2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, że średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2021 roku wynosi:

1) w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie–4.395,97 zł.
2) w Ewangelickim Domu Opieki „ARKA” w Mikołajkach – 3.690 zł.

 

24 lutego 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca DPS w 2021r.

Kampania Społeczna COVID STOP

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych" rozpoczęła prezentowanie form wsparcia finansowego, które można otrzymać ze względu na pandemię COVID-19.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w województwie warmińsko-mazurskim mogą skorzystać z dotacji na kapitał obrotowy.

Szczegóły akcji znajdują się na stronie internetowej fundacji: https://www.fika.org.pl/kampania-spoleczna-covid-stop/, w "Plikach do pobrania" oraz poniżej:

https://www.youtube.com/watch?v=87zB6ykafBM&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=1hdy5DoiH58

 

23 lutego 2021

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”


Czytaj więcej o: Kampania Społeczna COVID STOP

OGŁOSZENIE

Wnioski na dofinansowanie kosztów nauki w semestrze letnim roku szkolnego/akademickiego 2020/2021 (Moduł II) można złożyć internetowo w systemie SOW lub w wersji papierowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie w nieprzekraczalnym terminie   do  31 marca 2021 roku.    

Wnioski na dofinansowanie w ramach Modułu I  można  złożyć  internetowo w systemie SOW  lub w wersji papierowej w PCPR w nieprzekraczalnym terminie do  31 sierpnia 2021 roku.

Aktualne formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej PCPR w Mrągowie: www.pcpr.powiat.mragowo.pl, w zakładce „Aktywny Samorząd” oraz w Powiatowym Centrum ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo, pok. nr 3.

23 lutego 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE