Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

INFORMACJA

Od dnia 22 marca 2021 r. Wydział Komunikacji i Transportu obsługuje wyłącznie osoby umówione.

Wnioski można składać:

- poprzez platformy internetowe www.epuap.gov.pl i www.esp.pwpw.pl,

- za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm wysyłkowych,

- wkładać do urny znajdującej się w holu urzędu.

22 marca 2021


Czytaj więcej o: INFORMACJA

Konkurs o Nagrodę im. prof. Janiny Wengris

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza  VIII edycję konkursu o Nagrodę im. prof. Janiny Wengris za wspieranie postaw proekologicznych oraz propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego oraz jego ochrony.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, spółki (osobowe lub kapitałowe), jednostki sektora finansów publicznych, jak również przez osoby fizyczne, a ich nabór trwa do 31 marca 2021 r.

Zgłoszenia należy przysyłać do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn).

Zasady przyznawania Nagrody oraz formularz zgłoszenia kandydatów dostępny jest pod adresem internetowym:

https://warmia.mazury.pl/images/Departamenty/Departament_Ochrony_Środowiska/wengris_konkurs/Zasady_Nagrody_im._prof._J._Wengris.docx.

19 marca 2021


Czytaj więcej o: Konkurs o Nagrodę im. prof. Janiny Wengris

Zapytanie ofertowe na "Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”

  1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że dnia 16/03/2021 r.  została wszczęta procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 0000 zł netto o nazwie : „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”.

  2. Termin składania ofert do dnia  24/03/2021 r.  do godz. 12:00.

  3. Ogłoszenie o Zapytaniu ofertowym zostało opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie pod adresem: https://www.bip.powiat.mragowo.pl/a,8796,zapytanie-ofertowe-na-dostawe-sprzetu-komputerowego-oraz-oprogramowania .

  4. W wyniku rozeznania rynku, dnia 25/03/2021 r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Zamówienia o wartości 53 252,85 zł brutto dla Wykonawcy działającego pod nazwą:
    AT Computers S.C.Jakub Mroczkowski, Bartłomiej Mroczkowski, 62‑010 Pobiedziska, ul. Kostrzewskiego 16.

17 marca 2021


Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na "Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”

Rozeznanie rynku na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze

 Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo,
tel. 89 743 33 60, fax: 89 743 33 70
e-mail: pcpr@powiat.mragowo.pl

zaprasza

do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej i niezawodowej rodziny zastępczej.

16 marca 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: Rozeznanie rynku na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze

Sytuacja dotycząca Zespołu Oświatowo-Sportowego „Baza” w Mrągowie

Pojawiające się w przestrzeni medialnej wypowiedzi, opinie i komentarze dotyczące sytuacji w Zespole Oświatowo-Sportowym „Baza” w Mrągowie, skłoniły Powiat Mrągowski jako organ prowadzący placówkę, a zarazem właściciel nieruchomości do przedstawienia społeczeństwu rzetelnych i jasnych informacji nie mijających się z prawdą.

Wpływ na podjęcie przez Radę Powiatu w Mrągowie uchwały w sprawie zamiaru, podkreślam zamiaru (nie jest to jednoznaczne z likwidacją) likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego poprzez jego wygaszenie oraz zamiaru likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego (zmiana formy organizacyjnej) w Zespole Oświatowo-Sportowym „Baza” w Mrągowie miały poniższe fakty, poparte danymi (nie pustymi słowami).

12 marca 2021


Czytaj więcej o: Sytuacja dotycząca Zespołu Oświatowo-Sportowego „Baza” w Mrągowie

Kolejni uczniowie nagrodzeni przez samorząd powiatowy

Przejdź do - Kolejni uczniowie nagrodzeni przez samorząd powiatowy

Kolejni uczniowie szkół ponadpodstawowych zostali nagrodzeni przez władze samorządowe powiatu.

10 marca na zaproszenie Starosty Mrągowskiego Barbary Kuźmickiej-Rogala przybyli uczniowie wraz z rodzicami, by odebrać gratulacje i podziękowania za osiągniecia sportowe w roku 2020. Nagrodami zostali uhonorowani żeglarze.

11 marca 2021


Czytaj więcej o: Kolejni uczniowie nagrodzeni przez samorząd powiatowy

Podziękowania

Szczepienia przeciw COVID-19

Nasz region otrzymał dodatkową pulę 10 tysięcy szczepionek firmy AstraZeneca. Preparat zostanie podany osobom z rocznika 1952, co pozwoli na przyspieszenie procesu szczepienia populacyjnego mieszkańców naszego województwa.

Rejestracja osób w wieku 69 lat odbywa się wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny z wybranym szpitalem węzłowym, w którym odbędzie się szczepienie. Lista szpitali z adresami i telefonami została udostępniona na stronach internetowych: Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego i Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

https://www.nfz-olsztyn.pl/pacjent/informacje-dla-wszystkich-pacjentow/uwaga-zapisy-na-szczepienia-przeciwko-covid-19-rocznika-1952,148.html

11 marca 2021

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia


Czytaj więcej o: Szczepienia przeciw COVID-19

Nowy projekt w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Powiat Mrągowski w partnerstwie z firmą Nu Media Elżbiety Jażdżewskiej z Olsztyna, pozyskał dofinansowanie ze środków unijnych na kolejny projekt w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. W tym roku rozpocznie się nabór w nowym zawodzie: elektromechanik samochodowy oraz powstanie na warsztatach mechanicznych nowoczesna pracownia elektrotechniki samochodowej. Uczniowie będą kształcić się praktycznie m.in. w zakresie samochodów hybrydowych i elektrycznych.

 

10 marca 2021


Czytaj więcej o: Nowy projekt w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym

Na drugą połowę września planowane jest wejście w życie zmian legislacyjnych, które umożliwią pełne wykorzystanie serwisu e-budownictwo. Obecnie, w pierwszej fazie po uruchomieniu, generator na stronie e-budownictwo służy inwestorom tylko do wypełnienia i pobrania wybranego formularza. Tak przygotowany wniosek na razie może być dostarczony do organu administracji w dotychczasowy sposób. Ale już jesienią będzie można podpisać go podpisem zaufanym lub elektronicznym i przesłać do organu administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowalnego za pośrednictwem serwisu e-budownictwo.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

8 marca 2021

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego


Czytaj więcej o: Aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym