Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Kolejni uczniowie nagrodzeni przez samorząd powiatowy

Przejdź do - Kolejni uczniowie nagrodzeni przez samorząd powiatowy

Kolejni uczniowie szkół ponadpodstawowych zostali nagrodzeni przez władze samorządowe powiatu.

10 marca na zaproszenie Starosty Mrągowskiego Barbary Kuźmickiej-Rogala przybyli uczniowie wraz z rodzicami, by odebrać gratulacje i podziękowania za osiągniecia sportowe w roku 2020. Nagrodami zostali uhonorowani żeglarze.

11 marca 2021


Czytaj więcej o: Kolejni uczniowie nagrodzeni przez samorząd powiatowy

Podziękowania

Szczepienia przeciw COVID-19

Nasz region otrzymał dodatkową pulę 10 tysięcy szczepionek firmy AstraZeneca. Preparat zostanie podany osobom z rocznika 1952, co pozwoli na przyspieszenie procesu szczepienia populacyjnego mieszkańców naszego województwa.

Rejestracja osób w wieku 69 lat odbywa się wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny z wybranym szpitalem węzłowym, w którym odbędzie się szczepienie. Lista szpitali z adresami i telefonami została udostępniona na stronach internetowych: Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego i Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

https://www.nfz-olsztyn.pl/pacjent/informacje-dla-wszystkich-pacjentow/uwaga-zapisy-na-szczepienia-przeciwko-covid-19-rocznika-1952,148.html

11 marca 2021

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia


Czytaj więcej o: Szczepienia przeciw COVID-19

Nowy projekt w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Powiat Mrągowski w partnerstwie z firmą Nu Media Elżbiety Jażdżewskiej z Olsztyna, pozyskał dofinansowanie ze środków unijnych na kolejny projekt w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. W tym roku rozpocznie się nabór w nowym zawodzie: elektromechanik samochodowy oraz powstanie na warsztatach mechanicznych nowoczesna pracownia elektrotechniki samochodowej. Uczniowie będą kształcić się praktycznie m.in. w zakresie samochodów hybrydowych i elektrycznych.

 

10 marca 2021


Czytaj więcej o: Nowy projekt w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym

Na drugą połowę września planowane jest wejście w życie zmian legislacyjnych, które umożliwią pełne wykorzystanie serwisu e-budownictwo. Obecnie, w pierwszej fazie po uruchomieniu, generator na stronie e-budownictwo służy inwestorom tylko do wypełnienia i pobrania wybranego formularza. Tak przygotowany wniosek na razie może być dostarczony do organu administracji w dotychczasowy sposób. Ale już jesienią będzie można podpisać go podpisem zaufanym lub elektronicznym i przesłać do organu administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowalnego za pośrednictwem serwisu e-budownictwo.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

8 marca 2021

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego


Czytaj więcej o: Aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym

Nagrody dla uczniów od władz samorządowych powiatu

Przejdź do - Nagrody dla uczniów od władz samorządowych powiatu

Z inicjatywy Starosty Mrągowskiego władze samorządowe powiatu postanowiły uhonorować nagrodami uczniów powiatowych szkół ponadpodstawowych, którzy w roku 2020 odnieśli duże sukcesy edukacyjne i sportowe w kraju, a także poza jego granicami.

Z uwagi na panującą epidemię, spotkania z uczniami i ich rodzicami będą odbywały się sukcesywnie, w ograniczonym liczebnie gronie, przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych.

Na zaproszenie Starosty w dniu 4 marca br. zorganizowano spotkanie z udziałem Laury Banach – Mistrzyni Polski 2021 w Bojerach - klasa DN.

5 marca 2021


Czytaj więcej o: Nagrody dla uczniów od władz samorządowych powiatu

Nowa lokalizacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mrągowie

Informujemy, że od dnia 1 marca 2021 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mrągowie mieści się przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mrągowie (internat Zespołu Oświatowo-Sportowego „Baza” w Mrągowie).

Dotychczasowe telefony pozostają aktualne.

3 marca 2021


Czytaj więcej o: Nowa lokalizacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mrągowie

Komunikat - powołanie Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu w Mrągowie

informuje, iż w dniu 02.03.2021r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu mrągowskiego w roku 2021 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2 marca 2021


Czytaj więcej o: Komunikat - powołanie Komisji Konkursowej

ZARZĄD POWIATU W MRĄGOWIE ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2021

ZARZĄD POWIATU W MRĄGOWIE

na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 r. poz. 920), art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.  U.  z 2020 r.,  poz. 1057, ze zm.), Uchwały Nr XXXIV/148/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2021 rok” oraz Uchwały Nr XXXVI/157/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2021,

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2021.

2 marca 2021


Czytaj więcej o: ZARZĄD POWIATU W MRĄGOWIE ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2021

NIEZŁOMNYM BOHATEROM - ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM

Przejdź do - NIEZŁOMNYM BOHATEROM - ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM

 NIEZŁOMNYM BOHATEROM - ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM

- złożenie kwiatów

W związku z przypadającym w dniu 1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” Wicestarosta Mrągowski Sławomir Prusaczyk złożył - w imieniu władz samorządowych powiatu-  kwiaty pod tablicą upamiętniającą Obrońców Suwerenności i Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

„CZEŚĆ ICH PAMIĘCI”.

1 marca 2021


Czytaj więcej o: NIEZŁOMNYM BOHATEROM - ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM