Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 06.08.2020r. na zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”

17 sierpnia 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

KOMUNIKAT

Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje, iż w dniu 11.08.2020r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1057) i zapisami Uchwały Nr XIX/80/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 22 listopada 2019 r.w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok” oraz Uchwały Nr XXIV/108/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmian w  budżecie powiatu mrągowskiego na rok 2020 r., Zarząd Powiatu w Mrągowie, ogłaszając otwarty konkurs ofert, powołuje Komisję Konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert.

12 sierpnia 2020


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

ZARZĄD POWIATU W MRĄGOWIE ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2020

ZARZĄD POWIATU W MRĄGOWIE na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1057) i Uchwały Nr XIX/80/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok” oraz Uchwały Nr XXIV/108/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 2 marca 2020 r., w sprawie  zmian w  budżecie powiatu mrągowskiego na rok 2020, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2020.

12 sierpnia 2020


Czytaj więcej o: ZARZĄD POWIATU W MRĄGOWIE ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2020

ZAPROSZENIE do składania ofert cenowych na dostawę i wyposażenie miejsc kwarantanny

logo FE. RP. UE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie jako realizujący projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert cenowych na zakup i dostawę wyposażenia miejsc kwarantanny.

11 sierpnia 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE do składania ofert cenowych na dostawę i wyposażenie miejsc kwarantanny

Święto Wojska Polskiego

Święto wojska Polskiego

10 sierpnia 2020

Stowarzyszenie Tradycji Wojska Polskiego w Mrągowie


Czytaj więcej o: Święto Wojska Polskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego

logo FE. RP. UE

Zamawiający:

Powiat Mrągowski reprezentowany przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

NIP 742-18-86-312

REGON 510907573

Tel. 89 743 33 60, fax. 89 743 33 70

e-mail pcpr@powiat.mragowo.pl

zaprasza do złożenia ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z przeznaczeniem do wyrównywania braków szkolnych, podnoszenia kompetencji, organizacji czasu wolnego w czasie nauczania zdalnego, w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”.

10 sierpnia 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej

logo FE. RP. UE

 Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 – 2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych  świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

7 sierpnia 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej

Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia

Przejdź do - Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia

W dniu 23 lipca 2020 r. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w Warszawie Wicestarosta Mrągowski Sławomir Prusaczyk rozmawiał o trudnej sytuacji finansowej i kadrowej Szpitala w Mrągowie z Ministrem Waldemarem Kraską. W spotkaniu uczestniczyła również Senator Małgorzata Kopiczko.

24 lipca 2020


Czytaj więcej o: Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia

Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+

20 lipca br. na zaproszenie Senator Małgorzaty Kopiczko, Wicestarosta Mrągowski Sławomir Prusaczyk uczestniczył w spotkaniu z Wiceministrem Infrastruktury Andrzejem Bittel. Rozmowy dotyczyły problemów wykluczenia komunikacyjnego (m.in. naszego powiatu) oraz planów rządu związanych z modernizacją kolei w związku z budową CPK.

23 lipca 2020


Czytaj więcej o: Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+

SuperSołtys 2020

Plebiscyt na SuperSołtysa ma na celu wyłonienie najlepszego gospodarza wsi w regionie, którego rola obejmuje wszelkiego rodzaju obszary życia społecznego, infrastruktury, inwestycji, wydarzeń kulturalnych i sportowych. Zwycięża osoba, która cieszy się największym zaufaniem oraz poważaniem wśród mieszkańców, jest skuteczna w dążeniu do celu, otwarta, kontaktowa i zaangażowana w problemy sołectwa.

SuperSołtysem 2020 powiatu mrągowskiego została Pani Beata Gut z sołectwa Kozłowo, drugie miejsce w głosowaniu zdobył Pan Ryszard Możdżeń – sołectwo Babięta, na ostatnim miejscu podium uplasował się sołtys z Pustnik Pan Marcin Bahr.

Składamy serdeczne gratulacje sukcesu, który stanowi odzwierciedlenie powierzonego zaufania społecznego i potwierdza spełnienie w roli Gospodarza Wsi.

23 lipca 2020


Czytaj więcej o: SuperSołtys 2020