Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego

logo FE. RP. UE

Zamawiający:

Powiat Mrągowski reprezentowany przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie 

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

NIP 742-18-86-312

REGON 510907573

Tel. 89 743 33 60, fax. 89 743 33 70

e-mail pcpr@powiat.mragowo.pl

zaprasza do złożenia ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z przeznaczeniem do wyrównywania braków szkolnych, podnoszenia kompetencji i organizacji czasu wolnego w czasie nauczania zdalnego, w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”.

28 sierpnia 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego

Podpisano umowę o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19

Przejdź do - Podpisano umowę o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19

W dniu 21 sierpnia br. pomiędzy Powiatem Mrągowskim, a Województwem Warmińsko – Mazurskim została podpisana umowa o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID – 19 w ramach projektu pn. „Pomagajmy Razem” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

28 sierpnia 2020


Czytaj więcej o: Podpisano umowę o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19

KOMUNIKAT

W związku ze zbliżającą się 81 rocznicą wybuchu II Wojny Światowej informuję, że w dniu 1 września 2020 roku o godzinie 12:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy ( syrena sygnał ciągły na czas 1 minuty ), w celu jej upamiętnienia.

27 sierpnia 2020

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mrągowie


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”

Działając na podstawie pkt. 10 ppkt. 4 zapytania ofertowego Nr PZ.242.3.2020 z dnia 07.08.2020r. na zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego , w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374 z późn. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego prowadzonego we wskazanym Zapytaniu ofertowym. 

27 sierpnia 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”

Wręczenie Aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

Przejdź do - Wręczenie Aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

W dniu 27.08.2020 r. Starosta Mrągowski Pani Barbara Kuźmicka-Rogala w obecności Wicestarosty Pana Sławomira Prusaczyka wręczyła Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Panu Kamilowi Kwiatkowi – nauczycielowi trenerowi piłki nożnej, zatrudnionemu w Zespole Oświatowo-Sportowym „Baza” w Mrągowie.

27 sierpnia 2020


Czytaj więcej o: Wręczenie Aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

Święto Plonów

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert cenowych na dostawę i wyposażenie miejsc kwarantanny z dnia 10.08.2020 r. w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”.

25 sierpnia 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Postępowanie zostało unieważnione

Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 07.08.2020 r. na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”.

25 sierpnia 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Postępowanie zostało unieważnione

Gratulacje

Przejdź do - Gratulacje

Podczas XXXII sesji Rady Powiatu w Mrągowie, która odbyła się w dniu 18 sierpnia 2020 r. Starosta Mrągowski Barbara Kuźmicka-Rogala oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Mrągowie Roman Rapkowski w imieniu władz samorządowych złożyli na ręce zasłużonych serdeczne gratulacje i podziękowania.

19 sierpnia 2020


Czytaj więcej o: Gratulacje

Święto Wojska Polskiego

Przejdź do - Święto Wojska Polskiego

W dniu 15 sierpnia 2020 r. z okazji Święta Wojska Polskiego przedstawiciele władz samorządowych w osobach Starosty Mrągowskiego Pani Barbary Kuźmickiej-Rogali, Wicestarosty Mrągowskiego Pana Sławomira Prusaczyka, Przewodniczącego Rady Powiatu w Mrągowie Pana Romana Rapkowskiego oraz jej członka Pana Pawła Długoborskiego złożyli okolicznościowe wiązanki kwiatów pod pomnikami Pamięci Obrońców Suwerenności i Niepodległości RP w Mrągowie oraz 100-lecia Odzyskania Niepodległości przy ul. Warszawskiej, a także podczas głównej uroczystości obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej pod obeliskiem na terenie byłej jednostki wojskowej.

17 sierpnia 2020


Czytaj więcej o: Święto Wojska Polskiego