Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

INFORMACJA STAROSTY MRĄGOWSKIEGO DOTYCZĄCA PRACY I DZIAŁALNOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W MRĄGOWIE W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

Szanowni Państwo w związku z wejściem w życie z dniem 25.03.2020 r. Rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego ograniczeń w poruszaniu i gromadzeniu się ludności mającymi na celu zapobieganie i ograniczanie rozprzestrzeniającej się na terenie naszego kraju epidemii koronawirusa Sars-CoV-2 informuję, że środki ostrożności, jakie zostały przedsięwzięte w Starostwie Powiatowym w Mrągowie w związku z tą sytuacją na okres od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. zostają przedłużone do dnia 10 kwietnia 2020 r.

Podjęte środki ostrożności są w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu mrągowskiego, jak też pracowników Starostwa.

25 marca 2020

Starosta Mrągowski - Barbara Kuźmicka-Rogala


Czytaj więcej o: INFORMACJA STAROSTY MRĄGOWSKIEGO DOTYCZĄCA PRACY I DZIAŁALNOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W MRĄGOWIE W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

INFORMACJA

Polskie Towarzystwo Psychologiczne oddział w Olsztynie,

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej

informują o działaniu telefonicznej pomocy psychologicznej dla:

- personelu,

- pacjentów,

- rodzin,

- osób w kwarantannie,

i innych, którzy odczuwają psychologiczne trudności w związku z koronawirusem

Telefon jest dostępny w godzinach 09:00-21.00,

730 822 320

20 marca 2020


Czytaj więcej o: INFORMACJA

INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - STANOWISKO MŁODSZEGO REFERENTA W WYDZIALE KOMUNIKACJI I TRANSPORTU W STAROSTWIE POWIATOWYM W MRĄGOWIE

Informuję, że Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Starosty Mrągowskiego Nr 11/2020 z dnia 17 marca 2020 r., której zadaniem jest przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Mrągowie – stanowisko młodszego referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu w dniu 20 marca 2020 r. dokonała analizy dokumentów aplikacyjnych złożonych w tym postępowaniu do dnia  13 marca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Mrągowie. Analiza polegała na zapoznaniu się przez Komisję z aplikacjami złożonymi przez kandydatów i miała na celu porównanie danych zawartych w dokumentach złożonych,  z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko młodszego referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Mrągowie.

20 marca 2020


Czytaj więcej o: INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - STANOWISKO MŁODSZEGO REFERENTA W WYDZIALE KOMUNIKACJI I TRANSPORTU W STAROSTWIE POWIATOWYM W MRĄGOWIE

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY ARiMR - NOWE INFORMACJE

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowników, prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie. Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć interesantów w jednostkach organizacyjnych ARiMR tzn.:

  •  ograniczona zostaje możliwość osobistego załatwiania spraw w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych oraz centrali ARiMR - jednostki te pracują bez kontaktu z interesantami;
  • kontakt z ARiMR – wyłącznie telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej), numery telefonów i adresy e-mail będą dostępne w widocznym miejscu przy wejściu do placówki Agencji;
  • w sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań we wszystkich jednostkach organizacyjnych ARiMR udostępnione zostaną wrzutnie / urny, w których możliwe będzie pozostawienie dokumentów / wniosków / oświadczeń bez konieczności kontaktu z pracownikami Agencji.

 

20 marca 2020


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY ARiMR - NOWE INFORMACJE

Firma Inter-Widex w Mrągowie wspiera Szpital Mrągowski

Pan Wiesław Mierzejewski właściciel firmy Inter-Widex w Mrągowie przekazał nieodpłatnie na rzecz Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o.o. 100 szt. maseczek jednorazowych.

18 marca 2020


Czytaj więcej o: Firma Inter-Widex w Mrągowie wspiera Szpital Mrągowski

Pomoc psychologiczna dla mieszkańców powiatu mrągowskiego

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, że uruchomiona została pomoc psychologiczna dla mieszkańców powiatu mrągowskiego, którą uzyskać można codziennie w godzinach 9.00 – 20.00 pod numerem telefonu 796 302 290.

18 marca 2020


Czytaj więcej o: Pomoc psychologiczna dla mieszkańców powiatu mrągowskiego

Komunikat dotyczący działalności Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, na okres od 17 do 31 marca 2020r. zawieszone zostają działania orzecznicze Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mrągowie.

17 marca 2020


Czytaj więcej o: Komunikat dotyczący działalności Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności

KOMUNIKAT

Informuję,  iż w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, Polskie Towarzystwo Psychologiczne uruchomiło pomoc psychologiczną, którą można uzyskać pod nr tel.: 730 822 320. - INFOLINIA BĘDZIE CZYNNA CODZIENNIE  OD GODZ 09.00 - 21.00.

17 marca 2020

Dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego - Krzysztof Lipniewicz


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

Potwierdzanie ważności elektronicznych legitymacji studenckich

Zgodnie z §45a rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów (Dz. U. poz. 420), elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020 zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzenia ich ważności przez aktualizację danych w układzie elektronicznym oraz umieszczenie w kolejno oznaczonych polach hologramu.

16 marca 2020

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Jarosław Gowin


Czytaj więcej o: Potwierdzanie ważności elektronicznych legitymacji studenckich

INFORMACJA STAROSTY MRĄGOWSKIEGO W SPRAWIE ZAWIESZENIA DZIAŁALNOŚCI PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W MRĄGOWIE I MIKOŁAJKACH

W związku z rozprzestrzeniającą się na terenie kraju epidemią koronawirusa COVID – 19 informuję, że zawieszam tymczasowo działalność Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Mrągowie i Mikołajkach na okres od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. w ten sposób, że:

13 marca 2020


Czytaj więcej o: INFORMACJA STAROSTY MRĄGOWSKIEGO W SPRAWIE ZAWIESZENIA DZIAŁALNOŚCI PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W MRĄGOWIE I MIKOŁAJKACH