Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Podziękowanie za życzenia

Przejdź do - Podziękowanie za życzenia

W imieniu Zarządu, Rady Powiatu Mrągowskiego oraz pracowników Starostwa składam serdeczne podziękowania za przesłane z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego życzenia. Jest nam niezmiernie miło przyjąć wyrazy Państwa pamięci. Dziękujemy za przesłane słowa życzliwości i podziękowania za dotychczasową współpracę.

27 maja 2020

Starosta Mrągowski - Barbara Kuźmicka-Rogala


Czytaj więcej o: Podziękowanie za życzenia

Nawet 100 tys. euro co roku dla nowych grup producentów

Od 19 czerwca do 17 sierpnia 2020 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o wsparcie na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. To już siódmy nabór tego typu w ramach PROW 2014-2020.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Pomoc kierowana jest do nowych grup producentów rolnych uznanych od 1 czerwca 2019 r. W ich skład muszą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne, działające jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. 

Ponadto o wsparcie mogą starać się grupy, które spełniają następujące warunki:

  • zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR na podstawie planu biznesowego;
  • łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów;
  • której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków UE po 1 maja 2004 r.;
  • w skład grupy producentów nie wchodzą małżonkowie członków, o których mowa powyżej, z wyłączeniem małżonków, którzy mają ustanowioną rozdzielność majątkową;
  • zadeklarują realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu pomocy.

27 maja 2020


Czytaj więcej o: Nawet 100 tys. euro co roku dla nowych grup producentów

Przedstawienie teatralne "Ala na tropach recyklingu"

Z okazji nadchodzącego Dnia Dziecka Fundacja RECAL przygotowała unikatowe przedsięwzięcie artystyczne. W pełni bezpieczne, bo w całości online, a dodatkowo interaktywne! 

Przedstawienie teatralne "Ala na tropach recyklingu" mówi m. in. o selektywnej zbiórce opakowań prezentując wartości takie jak przyjaźń, pogoda ducha oraz aktywność fizyczna. A przede wszystkim to przygody Alugatora, Ali i Jarka w ciekawy sposób zachęcające do recyklingu opakowań, a w szczególności tych aluminiowych. Spektakl kierowany jest do dzieci w wieku 6-10 lat. Trwa około 40 minut.

Zachęcamy do oglądania na żywo w dniu 1 czerwca 2020 r. o godzinie 18.30. Na Facebook’u będzie relacja. Link do naszego wydarzenia na https://www.facebook.com/events/956817648096253/

25 maja 2020

Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL


Czytaj więcej o: Przedstawienie teatralne "Ala na tropach recyklingu"

Mrągowski Voucher Turystyczny

Urząd Miejski w Mrągowie we współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną „Ziemia Mrągowska” przygotowuje działania mające na celu wzmocnienie promocji i informacji o ofercie noclegowej, gastronomicznej, atrakcjach turystycznych, które są dostępne na terenie Mrągowa.

Mrągowski Voucher Turystyczny to akcja promocyjna polegająca na sprzedaży bonów m. in. na usługi hotelarskie, gastronomiczne, udział w zorganizowanych wycieczkach lub imprezach, do wykorzystania po wygaśnięciu epidemii koronawirusa. Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska”. Prosimy członków LOT-u, a także inne podmioty z branży turystycznej działające na terenie Mrągowa o przygotowanie do 1 czerwca 2020 br. oferty na vouchery turystyczne (zdjęcie/grafika, opis oferty, cena, dane kontaktowe) i przesłanie ich na adres e-mail: e.krzywosz@mragowo.um.gov.pl .

https://www.mragowo.pl/stowarzyszenie-lot-ziemia-mragowska/mragowski-voucher-turystyczny/5683-mragowski-voucher-turystyczny-kup-teraz-wykorzystaj-pozniej

25 maja 2020

Urząd Miejski w Mrągowie


Czytaj więcej o: Mrągowski Voucher Turystyczny

Ważny komunikat dotyczący rozpatrywania wniosków o pożyczki

Informujemy, że od dnia 22 maja 2020 roku potwierdzeniem zawarcia umowy o przyznanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy będzie wypłata środków na rachunek przedsiębiorcy. Powyższe oznacza, że przelew środków kończy obsługę wniosku o udzielenie pożyczki i umowa nie będzie odsyłana do przedsiębiorcy.
Powyższe jest zgodne ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej i ma na celu skrócenie terminu rozpatrzenia wniosku.

25 maja 2020

Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie


Czytaj więcej o: Ważny komunikat dotyczący rozpatrywania wniosków o pożyczki

ARiMR - Dopłaty 2020: Ostateczny termin składania oświadczeń mija 8 czerwca

Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020, oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Ostatnim dniem na złożenie oświadczenia w tegorocznym naborze będzie poniedziałek, 8 czerwca. To efekt wejścia w życie znowelizowanej ustawy o COVID-19, która przywraca bieg terminów.

W tym roku po raz kolejny rolnicy starający się o dopłaty bezpośrednie lub obszarowe mogą skorzystać z ułatwienia jakim jest możliwość złożenia oświadczenia potwierdzającego brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2019 r. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2020. Tegoroczna kampania rozpoczęła się 1 marca, jednak w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, od 31 marca zawieszony został bieg terminów.

21 maja 2020


Czytaj więcej o: ARiMR - Dopłaty 2020: Ostateczny termin składania oświadczeń mija 8 czerwca

Przedłużona ważność elektronicznych legitymacji studenckich oraz mLegitymacji

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm), który wszedł w życie z dniem 18 kwietnia 2020r., w przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, w okresie tego ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

21 maja 2020

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Wojciech Murdzek


Czytaj więcej o: Przedłużona ważność elektronicznych legitymacji studenckich oraz mLegitymacji

ARiMR: 150 tys. zł premii dla młodego rolnika. Wnioski od 3 czerwca

Od środy 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020.

O „Premię dla młodych rolników” może ubiegać się osoba, która w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jeżeli ich nie ma, powinna uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Musi też posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpocząć prowadzenie w nim działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. 

21 maja 2020


Czytaj więcej o: ARiMR: 150 tys. zł premii dla młodego rolnika. Wnioski od 3 czerwca

Komunikat

Informuję, że zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjne

oraz rewalidacyjno – wychowawcze w Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie

nie będą realizowane w okresie do 24 maja 2020 r.

Informacja o rozpoczęciu tych zajęć

zostanie podana do wiadomości niezwłocznie po podjęciu decyzji przez organ prowadzący.

18 maja 2020

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie - Anna Gromańska


Czytaj więcej o: Komunikat

100. rocznica urodzin Karola Wojtyły - Papieża Polaka

Przejdź do - 100. rocznica urodzin Karola Wojtyły - Papieża Polaka

W dniu dzisiejszym przedstawiciele Powiatu Mrągowskiego oddając hołd, złożyli kwiaty pod pomnikiem Papieża Jana Pawła II w 100. rocznicę urodzin naszego rodaka.

18 maja 2020


Czytaj więcej o: 100. rocznica urodzin Karola Wojtyły - Papieża Polaka