Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Klub Honorowych Dawców Krwi zaprasza na pobór

Program Stypendiów Pomostowych 2019/2020

Wyjaśnienia w sprawie zwolnień pracowników Warmia Due sp. z o.o. Mrągowo

W związku z informacjami dotyczącymi zakładu Warmia Due sp. z o.o pojawiającymi się w mediach społecznościowych informuję, że sprawa problemów pracowników tej Firmy znana jest Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mrągowie od początku restrukturyzacji zakładu.

Na bieżąco śledzimy poczynania właściciela, a w związku z jego pismem otrzymanym dnia 3 lipca br. informującym, że zamierza rozwiązać umowy z pracownikami spółki na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracownika, tj. przyczyn ekonomicznych ( art. 30 § 1 pkt. 1 ustawy Kodeks pracy, w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników) Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie podjął działania w wyniku których :

  • poinformowano pracowników na spotkaniu w dniu 10 lipca br. o możliwościach i formach pomocy, jakie może zaoferować Urząd,
  • udzielono odpowiedzi na stawiane przez pracowników pytania i wyjaśniono wątpliwości,
  • uzgodniono terminy rejestracji w tutejszym Urzędzie osób zwalnianych,
  • objęto aktywnym pośrednictwem osoby zwalniane,
  • nawiązano kontakt z firmami działającymi na lokalnym rynku pracy, zatrudniającymi krawcowe i szwaczki, informując je o napływie wykwalifikowanej kadry z zakładu Warmia.

Jednocześnie informuję, że PUP Mrągowo jest w stałym i bezpośrednim kontakcie ze Starostą Mrągowskim jako organem urzędu oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy.

Oferty pracy dla wszystkich pracowników poszukujących pracę można znaleźć pod adresem www.mragowo.praca.gov.pl . Pracownicy Urzędu służą pomocą wszystkim zainteresowanym.

Dyrektor PUP

mgr Ewa Kowalska

 

15 lipca 2019


Czytaj więcej o: Wyjaśnienia w sprawie zwolnień pracowników Warmia Due sp. z o.o. Mrągowo

AKCJA INFORMACYJNA PROGRAMU 500 PLUS MRĄGOWO

Od 1 lipca program Rodzina 500 plus zacznie funkcjonować w rozszerzonej formule. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci, bez względu na dochody rodziny. W dniach 24 czerwca – 31 lipca pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, w ramach akcji informacyjnej wyruszą busami do powiatów w regionie. Będą służyć pomocą wszystkim osobom zainteresowanym skorzystaniem z programu.

Termin przyjazdu busa informacyjnego do Mrągowa: 22 lipca (poniedziałek), godz.13.00.

Lokalizacja: Parking za budynkiem Starostwa Powiatowego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A.

Pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w tym dniu będą służyli informacją i pomocą osobom zainteresowanym skorzystaniem z programu 500 plus.

 

15 lipca 2019


Czytaj więcej o: AKCJA INFORMACYJNA PROGRAMU 500 PLUS MRĄGOWO

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

Przejdź do - Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

W dniu 12 lipca 2019 roku odbyły się wojewódzkie obchody "Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej" organizowane przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie. Uroczystości miały miejsce w Sanktuarium Chrystusa Miłosiernego Parafia PW. Św. Jana Chrzciciela w Zielonce Psłęckiej. Powiat Mrągowski reprezentowali Pani Barbara Kuźmicka-Rogala Starosta Mrągowski i Pan Paweł Długoborski Wicestarosta Mrągowski.

 

15 lipca 2019


Czytaj więcej o: Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w Powiecie Mrągowskim

Pierwszy etap rekrutacji w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w powiecie mrągowskim został zakończony. Drugi etap, to etap uzupełniający do poszczególnych klas.

Pomimo dużych problemów z wolnymi miejscami w szkołach publicznych w większych miastach, informujemy że w naszym powiecie są jeszcze wolne miejsca w Liceach Ogólnokształcących, Technikach i Branżowych Szkołach I Stopnia w poszczególnych zawodach.

Ważną informacją dla kandydatów jest to, że funkcjonuje Bursa Międzyszkolna w Mrągowie, zapewniająca opiekę całodobową dla młodzieży pobierającej naukę poza miejscem zamieszkania.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do sekretariatów szkół.

12 lipca 2019


Czytaj więcej o: Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w Powiecie Mrągowskim

Informacja

Przejdź do - Informacja

Przewodniczący Rady Powiatu w Mrągowie informuje, że w związku z zarządzeniem przerwy sesji Rady Powiatu w Mrągowie do 16 lipca 2019 r.,  a także okolicznościami, które towarzyszyły ogłoszeniu przerwy, uznał za stosowne wystąpienie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o dokonanie oceny prawidłowości podjętych działań. Jednocześnie poinformuję o podjętych działaniach, niezwłocznie po otrzymaniu stanowiska Wojewody.

 

10 lipca 2019


Czytaj więcej o: Informacja

NOMINACJA

338 493 zł na likwidację barier transportowych w Powiecie Mrągowskim

2 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Mrągowie odbyło się podpisanie umowy między Powiatem Mrągowskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – obszar D. Dzięki przystąpieniu do programu Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, Środowiskowy Dom Samopomocy w Mikołajkach oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Mrągowie otrzymają środki na zakup nowych pojazdów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym tych, które poruszają się przy pomocy wózków inwalidzkich. Wszystkie trzy projekty, które ubiegały się o dofinansowanie ze środków PFRON, uzyskają środki we wnioskowanej wysokości. Łączna wartość projektu to 338 493 zł. Umowę podpisali: ze strony PFRON- Dyrektor Oddziału Warmińsko-Mazurskiego - Pan Janusz Surmacz, ze strony Powiatu Mrągowskiego- Pani Barbara Kuźmicka-Rogala - Starosta Mrągowski oraz Pan Paweł Długoborski - Wicestarosta.

 

4 lipca 2019


Czytaj więcej o: 338 493 zł na likwidację barier transportowych w Powiecie Mrągowskim

System Obsługi Wsparcia w Powiecie Mrągowskim

W dniu 2 lipca br. Powiat Mrągowski podpisał porozumienie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczące Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).

System Obsługi Wsparcia jest to nowoczesna platforma, która w przyszłości umożliwiać będzie zarówno osobom niepełnosprawnym jak i jednostkom działającym na ich rzecz, składanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON bez wychodzenia z domu. Głównym celem jest zwiększenie dostępności do oferowanej pomocy. Dzięki uczestnictwie w SOW wnioskodawcy z naszego powiatu nie tylko uzyskają informacje o możliwych dofinansowaniach, ale również będą mogli złożyć wniosek, dokonać ewentualnych wyjaśnień czy uzupełnić braki, zapoznać się ze wzorem umowy oraz podpisać ją i rozliczyć. Dostęp do Systemu będzie bezpłatny.

 

4 lipca 2019


Czytaj więcej o: System Obsługi Wsparcia w Powiecie Mrągowskim