Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

             na sprzedaż mienia ruchomego

  1. Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 12.2018 r. do godz. 11:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie ul. Mrongowiusza 65
  2. Minimalna cena SPRZEDAŻY podana jest w punkcie 1.
  3. Warunkiem dopuszczenia do sprzedaży jest :
  4. Złożenie pisemnej oferty na zakup sprzętu w terminie podanym w punkcie 2.
  5. Ofertę prosimy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem sprzedaż mienia ruchomego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie ul. Mrongowiusza 65

13 grudnia 2018

Paweł Szczygłowski


Czytaj więcej o: PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zmiany zasad działania Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) w Polsce.

uprzejmie informujemy, iż zmieniły się zasady działania Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) w Polsce. Weszły w życie nowe przepisy (Ustawa z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji), które zmieniają warunki i kryteria uzyskiwania przez przedsiębiorców pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego na terenie niemal całej Polski.  

SSE obejmowały 14 wydzielonych administracyjnie obszarów i tylko na ich terenie można było otrzymać preferencyjne warunki dla inwestycji. Oznaczało to, że firmy zainteresowane rozwojem swojego biznesu miały do dyspozycji zaledwie 0,08 % powierzchni kraju. Ograniczenia terytorialne zniechęcały lub eliminowały wiele firm z możliwości inwestowania. To z kolei przekładało się na nierówny rozwój Polski.

12 grudnia 2018

Magdalena Szulc - Departament Infrastruktury Strefy Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.


Czytaj więcej o: Zmiany zasad działania Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) w Polsce.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 450) Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza, że po przeprowadzonym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej  i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Mrągowskiego w 2019 r., wybrano ofertę organizacji:

12 grudnia 2018

Zarząd Powiatu


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Uroczystości mrągowskiego Klubu HDK w ramach obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa

Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej Chłopców – Igrzyska Dzieci.

Przejdź do - Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej Chłopców – Igrzyska Dzieci.

04 grudnia 2018 r. odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej Chłopców – Igrzyska Dzieci.Do Turnieju o Puchar Starosty Mrągowskiego zgłosiło się osiem szkół podstawowych z Powiatu Mrągowskiego.Uczniowie walczyli o możliwość startu w rozgrywkach wyższego szczebla. Zwycięzca otrzymał nagrodę – voucher na paintball i mega piłkarzyki, ufundowaną przez firmę Quady-Mragowo.

Mistrzem została Szkoła Podstawowa nr 1 w Mrągowie, na drugim miejscu uplasowała się Szkoła Podstawowa w Pieckach  natomiast trzecie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Mikołajkach.

7 grudnia 2018

Paweł Romaniuk


Czytaj więcej o: Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej Chłopców – Igrzyska Dzieci.

STOWARZYSZENIA I FUNDACJE

Szanowni Państwo,

uprzejmie, informuję, iż dnia 1 marca 2018 r. została uchwalona znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.), zwana dalej ustawą, która weszła w życie w dniu 13 lipca 2018 r.

 

7 grudnia 2018

Paweł Romaniuk, Agnieszka Kęsik


Czytaj więcej o: STOWARZYSZENIA I FUNDACJE

KOMUNIKAT

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, pod bezpłatnym całodobowym numerem telefonu 800 165 320, można uzyskać informacje o formach pomocy dla osób bezdomnych, lokalizacji  najbliższych schronisk, jadłodajni, ogrzewalni czy placówek pomocy medycznej na terenie województwa warmińsko- mazurskiego.

28 listopada 2018

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

22. Przegląd Teatrów Amatorskich im. Kasi Kowal

Przejdź do - 22. Przegląd Teatrów Amatorskich im. Kasi Kowal

23 listopada 2018 r. w Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie odbył się  22. Przegląd Teatrów Amatorskich im. Kasi Kowal.

Przegląd, który na stałe wpisał się w kalendarz imprez kulturalnych miasta, powiatu, województwa,  organizowany przez Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie, stwarza możliwość propagowania kultury teatralnej oraz prezentacji i wymiany doświadczeń  młodym aktorom i instruktorom teatralnym. Celem wydarzenia jest uczczenie pamięci tragicznie zmarłej członkini mrągowskiego Teatru Mańja – Kasi Kowal.

28 listopada 2018

Jolanta Malajkat


Czytaj więcej o: 22. Przegląd Teatrów Amatorskich im. Kasi Kowal

Zmiana organizacji ruchu w Mrągowie

Informuję, że od dnia 29.11.2018 r. od godziny 12.00 do  2.12.2018 r. do godziny 19.00 obowiązywać będzie czasowa zmiana organizacja ruchu, na czas trwania prac związanych z remontem torowiska przecinającego drogę krajową nr 16  na ul. Marii Curie-Skłodowskiej w Mrągowie.

28 listopada 2018


Czytaj więcej o: Zmiana organizacji ruchu w Mrągowie

Mistrzostwa Rejonu V W-M SZS PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Przejdź do - Mistrzostwa Rejonu V W-M SZS  PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

                                   

 

Mistrzostwa Rejonu V W-M SZS

PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

21.11.2018 r., Mrągowo

 

WYNIKI:

 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Piszu - Gimnazjum Sportowe w Szczytnie             0:2

Szkoła Podstawowa nr 4 w Mrągowie - Szkoła Podstawowa nr 4 w Piszu      1:2

Szkoła Podstawowa nr 4 w Mrągowie - Gimnazjum Sportowe w Szczytnie   1:2

 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

 I miejsce        Gimnazjum Sportowe w Szczytnie

 II miejsce        Szkoła Podstawowa nr 4 w Piszu     

 III miejsce       Szkoła Podstawowa nr 4 w Mrągowie

                                              

                                                           

22 listopada 2018

Paweł Romaniuk


Czytaj więcej o: Mistrzostwa Rejonu V W-M SZS PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ