Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Powiat Mrągowski wraz z Gminą Mikołajki realizuje zadanie pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1775N w miejscowości Zełwągi od km 0+031 do km 1+497”.

Powiat zabezpieczył na realizację zadania kwotę 5 080 000 zł, na którą składa się dofinansowanie z  Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości  2 377 151,91 zł

Wyłoniono wykonawcę robót :  Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowych Sp. z o.o.  Gajewo, ul. Węgorzewska  4 ,  11-500 Giżycko  za kwotę  4 991 326,29 zł.

 

1 sierpnia 2019


Czytaj więcej o: Powiat Mrągowski wraz z Gminą Mikołajki realizuje zadanie pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1775N w miejscowości Zełwągi od km 0+031 do km 1+497”.

KOMUNIKAT DO MIESZKAŃCÓW POWIATU MRĄGOWSKIEGO


 

W związku ze zbliżającą się 75 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego informuję, że w dniu 1 sierpnia 2019 roku o godzinie 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy ( syrena sygnał ciągły na czas 1 minuty ), w celu upamiętnienia Wybuchu Powstania Warszawskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 lipca 2019


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT DO MIESZKAŃCÓW POWIATU MRĄGOWSKIEGO

KOMUNIKAT

Ogólnopolski Festyn Misyjny św. Krzysztofa w Mikołajkach

W dniach 20 i 21 lipca 2019 roku w Mikołajkach odbyły się uroczyste obchody z okazji XX Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa.

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Starosty Mrągowskiego Pani Barbary Kuźmickiej-Rogali, która uczestniczyła w organizowanym przedsięwzięciu.

 

22 lipca 2019


Czytaj więcej o: Ogólnopolski Festyn Misyjny św. Krzysztofa w Mikołajkach

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

                    

  Na podstawie art. 8a ust. 1 ustawy dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. 2019, poz.294). Starosta Mrągowski podaje do wiadomości listę dostępnych jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Mrągowskiego.

 

 

 

19 lipca 2019


Czytaj więcej o: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

BUDOWA  WYDZIELONYCH ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W RAMACH MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ

Numer referencyjny: WJM.271.8.2019

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE: 2019/S 128 -311843 z dnia  05.07.2019r.

Przedmiotem zamówienia obejmuje budowę wydzielonych ścieżek rowerowych w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej.

Zamawiający informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania są dostępne na platformie zakupowej pod adresem:  

https://swjm2020.ezamawiajacy.pl/pn/swjm2020/demand/notice/public/6929/details  

w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowania prowadzonego na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

18 lipca 2019


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

Klub Honorowych Dawców Krwi zaprasza na pobór

Program Stypendiów Pomostowych 2019/2020

Wyjaśnienia w sprawie zwolnień pracowników Warmia Due sp. z o.o. Mrągowo

W związku z informacjami dotyczącymi zakładu Warmia Due sp. z o.o pojawiającymi się w mediach społecznościowych informuję, że sprawa problemów pracowników tej Firmy znana jest Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mrągowie od początku restrukturyzacji zakładu.

Na bieżąco śledzimy poczynania właściciela, a w związku z jego pismem otrzymanym dnia 3 lipca br. informującym, że zamierza rozwiązać umowy z pracownikami spółki na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracownika, tj. przyczyn ekonomicznych ( art. 30 § 1 pkt. 1 ustawy Kodeks pracy, w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników) Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie podjął działania w wyniku których :

  • poinformowano pracowników na spotkaniu w dniu 10 lipca br. o możliwościach i formach pomocy, jakie może zaoferować Urząd,
  • udzielono odpowiedzi na stawiane przez pracowników pytania i wyjaśniono wątpliwości,
  • uzgodniono terminy rejestracji w tutejszym Urzędzie osób zwalnianych,
  • objęto aktywnym pośrednictwem osoby zwalniane,
  • nawiązano kontakt z firmami działającymi na lokalnym rynku pracy, zatrudniającymi krawcowe i szwaczki, informując je o napływie wykwalifikowanej kadry z zakładu Warmia.

Jednocześnie informuję, że PUP Mrągowo jest w stałym i bezpośrednim kontakcie ze Starostą Mrągowskim jako organem urzędu oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy.

Oferty pracy dla wszystkich pracowników poszukujących pracę można znaleźć pod adresem www.mragowo.praca.gov.pl . Pracownicy Urzędu służą pomocą wszystkim zainteresowanym.

Dyrektor PUP

mgr Ewa Kowalska

 

15 lipca 2019


Czytaj więcej o: Wyjaśnienia w sprawie zwolnień pracowników Warmia Due sp. z o.o. Mrągowo

AKCJA INFORMACYJNA PROGRAMU 500 PLUS MRĄGOWO

Od 1 lipca program Rodzina 500 plus zacznie funkcjonować w rozszerzonej formule. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci, bez względu na dochody rodziny. W dniach 24 czerwca – 31 lipca pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, w ramach akcji informacyjnej wyruszą busami do powiatów w regionie. Będą służyć pomocą wszystkim osobom zainteresowanym skorzystaniem z programu.

Termin przyjazdu busa informacyjnego do Mrągowa: 22 lipca (poniedziałek), godz.13.00.

Lokalizacja: Parking za budynkiem Starostwa Powiatowego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A.

Pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w tym dniu będą służyli informacją i pomocą osobom zainteresowanym skorzystaniem z programu 500 plus.

 

15 lipca 2019


Czytaj więcej o: AKCJA INFORMACYJNA PROGRAMU 500 PLUS MRĄGOWO